Odliczenie od podatku darowizn na partie polityczne 2024

Odliczenie od podatku darowizn na partie polityczne 2021

Przekazywałeś darowizny na rzecz partii politycznych w Niemczech? W takim razie musisz wiedzieć, że tego typu datki podlegają odliczeniu w rocznym zeznaniu. Składając deklarację podatkową, możesz zamieścić informację o wysokości przekazanych środków, co poskutkuje niższym zobowiązaniem podatkowym. Kto może odliczyć podatek od składek dla partii? Jakie warunki muszą być spełnione, aby móc skorzystać z odliczenia? Przeczytaj dzisiejszy wpis i dowiedz się najważniejszych informacji o odliczaniu darowizn w Niemczech – życzymy udanej lektury.

Darowizna na partię polityczną a podatek w Niemczech

Jak pokazują statystyki, w latach wyborczych niemieccy obywatele są bardzo hojni wobec partii politycznych. Doskonale to pokazują liczby opublikowane przez Bundestag – na krótko przed otwarciem lokali wyborczych poszczególne partie zebrały blisko 11,5 miliona € z datków, które przekraczały 50 000 €

To, dlaczego partie polityczne są wspierane przez mieszkańców Niemiec, wynika głównie z własnych poglądów i idei, jakimi kierują się poszczególne ugrupowania. Część podatników do tej pory żyje w nieświadomości, nie wiedząc, że darowizny na partie polityczne w Niemczech nie tylko pomagają politykom, ale mogą również nieść ze sobą korzyści na tle podatkowym dla nich samych.

Aplikacja do rozliczania podatku w Niemczech

Podatek od darowizn na partie polityczne w Niemczech – podlega odliczeniu!

Wedle obowiązującego systemu podatkowego w Niemczech darowizny na rzecz partii politycznych podlegają odliczeniu i traktowane w zeznaniu podatkowym jako wydatki specjalne – podobnie jak datki na inne cele np. kościelne. Są one traktowane przez ustawodawcę jako wkład we wzmacnianie wspólnoty demokratycznej, dlatego też od wielu lat pozytywnie oddziałują na zobowiązania podatkowe, będąc swoistą nagrodą dla tych, którzy przeznaczają część swoich pieniędzy na rozwój ugrupowań politycznych w Niemczech.

Darowizny na partie polityczne 2024 – kto może skorzystać z odliczenia?

Niemieccy obywatele (osoby fizyczne i prawne) mogą przekazać datki na wybrane organizacje, do których zaliczane są m.in. partie polityczne – darowizny nie są ograniczone żadną kwotą, stąd też jako podatnik możesz przekazać 100 €, 1000 € czy 10 000 € – wszystko zależy od Twojej woli.

Co ważne jednak – odliczenie od podatku darowizn na partie polityczne możliwe jest jedynie dla osób fizycznych. Osoby prawne, czyli firmy, nie mogą odliczać tych datków, co wynika bezpośrednio z niemieckiej ustawy o podatku dochodowym (§ 4 (6) EStG).

Możliwość odliczenia podatku od darowizn na niemieckie partie polityczne – dwa sposoby

Partyjne darowizny są przykładem odliczenia od podatku z którego można obecnie skorzystać na dwa sposoby.

Obniżenie podatku dochodowego

Zgodnie z artykułem 34g ustawy o podatku dochodowym (EStG), niemieckiemu podatnikowi przysługuje obniżenie zobowiązania podatkowego na dany rok, w którym przekazał darowiznę na rzecz partii politycznych.

Obecnie 50% łącznej kwoty datku można odliczyć od podatku. Istnieją jednak pewne limity odliczeń – zarówno dla osób samotnych, jak i małżeństw korzystających ze wspólnego rozliczenia. Obecnie prezentuje się to następująco:

  • osoby samotne – darowizny do 1650 €.
  • małżeństwa – darowizny do 3300 €.

Obrazując to na przykładzie: jeśli przekażesz 1650 € na partie polityczne, Twoje roczne zobowiązanie podatkowe zostanie pomniejszone o połowę, czyli 825 €. Analogicznie – rozliczając się wspólnie i przekazując datki w wysokości 3300 €, możesz skorzystać z odliczenia w wysokości 1650 €. Jak zostało wspomniane wcześniej, koszty te należy wpisać w rocznym zeznaniu podatkowym jako wydatki specjalne.

Nadwyżka darowizny a podatek

Co w sytuacji, gdy darowizny na partie polityczne były wyższe? Tego typu datki są traktowane podobnie, czyli jako koszty specjalne. Różnicą w tym wypadku jest jednak to, że nadwyżka nie zostanie odliczona od Twojego podatku, a od dochodu podlegającego opodatkowaniu. Tym samym – w zależności od wysokości przekazanego datku – w takim stopniu obniży stawkę podatkową, pod którą podlegasz.

Dla przykładu – jako osoba samotnie rozliczająca się z niemieckim urzędem skarbowym przekazałeś partii politycznej 3000 €, swoje zobowiązanie podatkowe zmniejszysz maksymalnie o 825 € (50% maksymalnej kwoty darowizny, o której mowa w poprzednim akapicie). Resztę datku, czyli 1350 € (4000 € – 1650 € = 1350 €), możesz potraktować jako wydatek specjalny. Jest to wspomniana wcześniej kwota dochodu podlegającego opodatkowaniu. 

Sumując – w takim wypadku z 3000 €, które wpłaciłeś, 2175 € możesz odliczyć od podatku (825 € + 1350 € = 2175 €).

Darowizna dla partii politycznych w Niemczech a potwierdzenie przekazania datku

Chcąc ubiegać się o odliczenie darowizn od podatku, należy posiadać dowody wpłat. W przypadku datków do 300 € (od 2021 roku, wcześniej było to 200 €), wystarczy mieć wyciąg z konta bankowego. Dla wyższych kwot potrzebne będzie oficjalne pokwitowanie darowizny. Co ważne jednak – dowodu nie trzeba przesyłać wraz z zeznaniem podatkowym, a w momencie, w którym urząd skarbowy zwróci się do nas z taką prośbą.

Potrzebujesz pomocy w złożeniu zeznania podatkowego? Skorzystaj z Taxando – nowoczesnej aplikacji do rozliczeń podatkowych w Niemczech i przygotuj deklarację w parę minut. Jeśli obawiasz się o poprawność danych i nie masz głowy do tego, aby na bieżąco śledzić wciąż zmieniające się przepisy podatkowe, skorzystaj z pakietu PREMIUM, w którym otrzymasz fachową pomoc doświadczonego doradcy podatkowego. Zachęcamy do przetestowania!