Ryczałt energetyczny dla minijoberów w Niemczech

Ryczałt energetyczny dla minijoberów w Niemczech

W związku z wysokimi podwyżkami cen w energetyce jesienią i zimą 2022 r. niemiecki rząd federalny oferuje mieszkańcom pomoc w postaci jednorazowej dopłaty do energii w wysokości do 300 euro. Dotacja jest wypłacana wszystkim pracownikom, emerytom, rencistom i studentom. Wiele wątpliwości budzi jednak status pracownika – czy dotyczy to tylko osób zatrudnionych na stały etat, czy także tak zwanych minijoberów?

Czy minijobberzy otrzymują ryczałt energetyczny?

Podwyżki cen energii oraz znaczący wzrost inflacji sprawiły, że Rząd Federalny Niemiec wprowadził pakiet ulgowy, dla mieszkańców. Jednym z jego postanowień był ryczałt za energię jednorazowy dodatek wynoszący 300 euro. Przeznaczony jest on dla wszystkich osób, które wykonują pracę zarobkową podlegającą opodatkowaniu w klasach podatkowych od I do V, czyli także minijobberów.

Kto więc otrzyma ryczałt energetyczny? Liczy się przede wszystkim to, w jaki sposób jesteś zatrudniony – wysokość zarobków nie ma tutaj znaczenia. Aplikacja do rozliczania podatku w Niemczech

Ryczałt energetyczny a Minijob – czy przy mniejszym etacie należy się dodatek energetyczny?

Zacznijmy od przypomnienia sobie w skrócie, czym właściwie jest Minijob. Z „małym etatem” mamy do czynienia w sytuacji, w której osoba zatrudniona zarabia nie więcej niż 538 € miesięcznie, co daje sumę maksymalną 6456 € rocznie.

Obecnie, ze względu na minimalną stawkę godzinową w Niemczech wynoszącą 12,41 € brutto, osoba pracująca na małym etacie może więc przepracować maksymalnie 45 godzin miesięcznie. Jeżeli wynagrodzenie za godzinę jest wyższe, ilość tych godzin musi być proporcjonalnie zmniejszona. Choć pracownik na małym etacie jest zobowiązany do płacenia podatków, sama kwota wynagrodzenia nie jest opodatkowana. Dodatkowo ta forma zatrudnienia nie podlega ubezpieczeniu społecznemu.

Więcej o Minijob dowiesz się ze wpisu – Mini praca w Niemczech – czy musi być wpisana w zeznaniu podatkowym?

Ryczałt energetyczny 300 euro a minijob – jak jest wypłacany?

Ryczałt energetyczny dla Minijob jest wypłacana bezpośrednio przez pracodawcę, lub można go uzyskać podczas rocznego rozliczenia. Wszystko zależy od obecnego statusu zatrudnienia – jeżeli w dniu 1 września 2022 roku pozostawaliśmy w stosunku pracy, powinniśmy otrzymać jednorazowe świadczenie od pracodawcy.

Każdy, kto wykonuje Minijob dodatkowo do swojego głównego zatrudnienia, otrzyma ryczałt energetyczny w wypłacie od głównego pracodawcy.

Wszyscy pracownicy, którzy nie byli aktualnie zatrudnieni 1 września 2022 r., ale pracowali w 2022 roku, mogą ubiegać się o ryczałt energetyczny w wysokości 300 euro we własnym zeznaniu podatkowym w 2023 roku.

Wyjątkiem będą „mikro” pracodawcy – czyli osoby zatrudniające nieodprowadzające podatku od wynagrodzeń do urzędu skarbowego za żadnego ze swoich pracowników – dotyczy to głównie pracy w prywatnych gospodarstwach domowych. W przypadku takiej formy zatrudnienia nie wypłacą oni zryczałtowanego dodatku energii minijoberowi – również trzeba ubiegać się o dodatek w ramach własnego zeznania podatkowego za 2022 rok.

Ryczałt energetyczny – minijobber otrzyma pełen dodatek?

Dodatek do energii wynosi dla wszystkich 300 euro, jednak z racji, że jest on opodatkowany, ostatecznie nie wszyscy otrzymają pełną kwotę. 

Jeżeli dochody nie przekraczają kwoty wolnej od podatku, która wynosi za rok 2024 aż 11 604 euro rocznie (23 208 euro dla par) – od ryczałtu energetycznego nie zapłacimy podatku. W przypadku takiej formy zatrudnienia jak Minijob nie możemy zarobić więcej pieniędzy niż kwota wolna od podatku, tak więc ryczałt energetyczny dla minijoberów będzie nieopodatkowany, co oznacza, że otrzymają oni pełną kwotę 300 euro.

Jednak osoby zarabiające więcej, będą musiały zapłacić część ryczałtu w wysokości 300 euro na podatek dochodowy – z tego tytułu w zależności od dochodu, odliczenia mogą wynosić od 0 do 142 euro.

Minijobber a ryczałt energetyczny – czy jest opodatkowany?

Ryczałtowy dodatek do energii podlega opodatkowaniu – dotyczy to wszystkich grup osób, których zarobki są opodatkowane indywidualnie zgodnie z charakterystyką podatku od wynagrodzeń. Minipracownicy nie muszą płacić podatku od ryczałtu energetycznego energii w wysokości 300 euro, jeżeli ich zarobki są opodatkowane według stawki ryczałtowej oraz nie przekraczają kwoty wolnej od podatku.

Ryczałt energetyczny dla minijoberów nie jest także wynagrodzeniem w rozumieniu zabezpieczenia społecznego – oznacza to, że od tego świadczenia nie płaci się składek na ubezpieczenie społeczne.

Czy trzeba składać wniosek o ryczałt energetyczny Minijob?

Niezależnie czy jesteśmy zatrudnieni na pełen etat, Minijob, czy jesteśmy na emeryturze, nie musimy składać żadnego wniosku – cała procedura weryfikacji i wypłacenia należnych środków odbywa się automatycznie. Jeżeli do tej pory nie otrzymaliśmy ryczałtu energetycznego, to powinniśmy uzyskać go wraz ze zwrotem podatku z Niemiec w 2024 roku. W tym celu należy złożyć deklarację podatkową w tamtejszym urzędzie skarbowym. Skorzystaj z aplikacji do rozliczeń Taxando i zdobądź należne Ci pieniądze szybko i wygodnie.3