Pakiet ulgowy 2022 – jak niemiecki rząd reaguje na kryzys?

Pakiet ulgowy 2022 – jak niemiecki rząd reaguje na kryzys?

Ogromne podwyżki cen energii oraz szalejąca inflacja spowodowane ogólnoświatowym kryzysem zmusiły Rząd Federalny Niemiec do działania. W tym celu wprowadzono w 2022 roku pakiet ulg podatkowych mający pomóc obywatelom i utrzymać gospodarkę w dobrej kondycji. Jak zmiany wpłyną na rozliczenie podatkowe? O tym w dzisiejszym wpisie.

Entlastungspaket 2022– czym jest pakiet pomocowy?

Pakiet pomocy to zestaw środków i działań mających na celu poprawę sytuacji ludzi i firm dotkniętych kryzysem wywołanym pierwotnie pandemią a obecnie kontynuowanym przez wojnę na Ukrainie. Pakiet pomocy jest finansowany przez rząd i ma na celu zminimalizowanie negatywnych skutków kryzysu panującego na świecie na niemiecką gospodarkę – łączna suma przeznaczona na ten cel wynosi około 100 miliardów euro. Składa się z wielu elementów, które mają pomóc obywatelom w codziennym funkcjonowaniu oraz wpłynąć pozytywnie na ich sytuację finansową – między innymi dodatku energetycznego, premii inflacyjnej czy podwyższenia zasiłku rodzinnego.

Aplikacja do rozliczania podatku w Niemczech

2022 rok przyniósł już trzeci pakiet pomocowy, który ma na celu znacznie zwiększyć pomoc dla gospodarstw domowych o niskich dochodach. Poniżej przedstawiamy wszystkie zmiany, jakie zostały wprowadzone przez niemieckie władze.

III pakiet pomocy

Trzeci pakiet ulg podatkowych obejmuje następujące zmiany, wprowadzone wraz z uchwalaniem corocznego budżetu – ostatecznie zatwierdzone zostały 16 grudnia 2022. Do najważniejszych z nich należą:

 • wzrost ryczałtu pracowniczego – od 2023 roku każdego podatnika obowiązywać będzie kwota odliczenia 1230 euro,
 • zwiększenie stawki ryczałtowej dla pracy w domu – 6 euro dziennie przez maksymalnie 210 dni pracy zdalnej, łącznie do 1260 euro rocznie,
 • premia inflacyjna – pracodawca może przyznać nieopodatkowaną premię w wysokości do 3000 euro do końca 2024 roku,
 • zwiększenie kwoty ulgi dla samotnych rodziców – kwota wzrośnie o 252 euro do 4260 euro,
 • wsparcie rozwoju systemów fotowoltaicznych – obowiązywać będzie zerowa stawka podatku od sprzedaży, dostawy i montażu systemów fotowoltaicznych,
 • pełne odliczenie wydatków specjalnych od wydatków emerytalnych – od 2023 roku emeryci mają możliwość uwzględnienia ustawowego ubezpieczenia emerytalnego w całości jako wydatki specjalne.

I i II pakiet pomocowy

Wcześniej w związku z kryzysem uchwalone zostały ustawy wprowadzające następujące zmiany i zapomogi:

 • zniesienie z rachunku za energię elektryczną dopłaty EEG – nie obowiązuje ona od 1 lipca 2022 roku, co pomoże zaoszczędzić odbiorcom prądu nawet 6,6 mld euro,
 • jednorazowa dopłata do kosztów ogrzewania – każda osoba otrzymująca dodatek mieszkaniowy mogła skorzystać z dopłaty nawet do 350 euro,
 • jednorazowa zryczałtowana cena energii w wysokości 300 euro – dla wszystkich pracowników podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym,
 • jednorazowy dodatek na dziecko – 100 euro na dziecko wypłacane każdej rodzinie,
 • jednorazowa dodatek dla odbiorców świadczeń socjalnych – 200 euro dodawane do pobieranego zasiłku,
 • jednorazowa wypłata dla bezrobotnych – 100 euro dla każdego bezrobotnego otrzymującego zasiłek dla bezrobotnych
 • obniżka podatku energetycznego od paliw – został zmniejszony na trzy miesiące od 1 czerwca 2022 roku do 31 sierpnia 2022 roku o 29,55 centa/litr dla benzyny i o 14,04 centa/litr dla oleju napędowego,
 • wprowadzenie biletu za 9 euro – obowiązywał na komunikację miejską w okresie od 1 czerwca 2022 roku do 31 sierpnia 2022 roku (wykupywany na miesiąc).

Wzrost zasiłków na dzieci

Jednym z głównych założeń pakietu pomocowego jest zapewnienie godnych warunków rodzinom, dlatego od 1 stycznia 2023 roku zasiłek rodzinny został zwiększony do 250 euro na każde dziecko. Wcześniej jego wysokość zależna była od liczby posiadanych dzieci, aktualnie każdy rodzic dostanie taką samą maksymalną stawkę.

Podniesiona została także kwota wolna od podatku ze względu na posiadanie dzieci Kinderfreibetrag o 160 euro. Nowa kwota funkcjonować będzie wstecznie od 1 stycznia 2022 roku, co oznacza, że już podczas rozliczenia podatku w 2023 roku rodzice będą mogli skorzystać z wyższego odliczenia. Zostało również potwierdzone, że będzie podwyższona o kolejne 404 euro od 1 stycznia 2023 roku i o kolejne 360 ​​euro 1 stycznia 2024 roku.

Obniżenie cen ogrzewania

Największym problemem panującego kryzysu jest ogromny wzrost opłat za ogrzewanie. W celu zahamowania rosnących cen niemiecki rząd postanowił zmniejszyć maksymalny limit cenowy za „podstawowe zużycie” energii elektrycznej.

Maksymalna cena za 80-procentowy udział w zużyciu gazu wyniesie 12 centów za kilowatogodzinę (kWh). Maksymalna cena za podstawowe zużycie ciepła sieciowego wyniesie 9,5 centa/kWh.

Za zużycie podstawowe, dla którego obowiązuje cena ograniczona, uznawane jest 80 procent Twojego zużycia gazu lub ciepła sieciowego z poprzedniego roku. Gdy tylko zużyjesz więcej zapłacisz wyższą stawkę, która uzgodniona jest z dostawcą ciepła.

Zmiany podatkowe 

Z początkiem 2023 roku nastąpiły również drobne zmiany w rozliczeniu podatkowym i świadczeniach socjalnych. Zasiłek podstawowy wzrósł o 561 euro do kwoty 10 908 euro, a od 1 stycznia 2024 roku nastąpi kolejna podwyżka o 696 euro do łącznej kwoty 11 604 euro.

Najwyższa stawka podatkowa została podniesiona do 62 810 euro zamiast dotychczasowych 58 597 euro, natomiast wyższe zobowiązanie będzie w 2024 roku pobierany już od rocznego dochodu przekraczającego 66 761 euro.

Kolejne zmiany zaszły także w obowiązującej od dawna w niezmienionej formie dopłaty solidarnościowej. Kwota wolna od podatku zostanie podwyższona z dotychczasowych 16 956 euro do 18 130 euro lub do 36 260 euro w przypadku rozliczania wspólnego, co oznacza, że jeszcze więcej osób uniknie płacenia tej daniny.

Dużo zmian i korzystniejsze stawki podatkowe oznaczają więcej pieniędzy w kieszeni podatnika. Aby tak się stało, należy uwzględnić wszystko w naszym zeznaniu podatkowym, co może okazać się skomplikowane. Dlatego warto sięgnąć po aplikację do rozliczeń Taxando. Korzystając z naszego programu, bez problemu uzyskasz wszystkie przysługujące Ci ulgi i odliczenia.