Kto musi złożyć zeznanie podatkowe w Niemczech?

Kto musi złożyć zeznanie podatkowe w Niemczech?

O prawie podatkowym w Niemczech mówi się wiele – najczęściej to, że jest zbyt trudne. Nie ma w tym żadnej przesady – nawet zwykły obowiązek rozliczania się z podatku z Niemiec budzi wątpliwości u wielu osób i sprawia, że często w takich wypadkach sięgamy po pomoc doradcy podatkowego. Pracowałeś na terenie Niemiec? Zastanawiałeś się kiedyś, czy musisz złożyć zeznanie podatkowe w Niemczech? Kiedy dostarczenie deklaracji do urzędu jest obowiązkowe, a kiedy dobrowolne? W dalszej części wpisu dowiesz się najważniejszych informacji o rozliczaniu niemieckiego podatku. Zachęcamy do przeczytania i rozwiania swoich wszystkich wątpliwości.

Złożenie zeznania podatkowego w Niemczech – nie każdego to dotyczy

Składanie deklaracji podatkowej w Niemczech jest zajęciem żmudnym, które może powodować stres (zwłaszcza dla osób, które dopiero zaczynają się rozliczać). Warto jednak wiedzieć, że wiele osób nie podlega takiemu obowiązkowi. Obecna ustawa o podatku dochodowym (EStG) jasno rozróżnia sytuacje, w których zeznanie podatkowe należy złożyć do urzędu skarbowego, a kiedy składanie deklaracji jest całkowicie dobrowolne.

Aplikacja do rozliczania podatku w Niemczech

Nie każdy nie znaczy wszyscy, czyli obowiązek złożenia deklaracji podatkowej dla niektórych podatników 

Jesteś legalnie zatrudniony w Niemczech? Uzyskujesz dochód ze stosunku pracy? W takim razie Twój pracodawca musi co miesiąc potrącać podatek od wynagrodzenia, który jest następnie odprowadzany do niemieckiego urzędu skarbowego. Co to oznacza w praktyce? Tyle że z podatkowego punktu widzenia wszystko jest zrobione automatycznie za Ciebie, przez co nie musiałbyś składać zeznania podatkowego. 

Stąd też wielu pracowników uważa, że rozliczanie się z urzędem nie jest konieczne. W rzeczywistości jednak istnieją przypadki, w których niemieckie organy podatkowe podejrzewają, że odprowadzane składki na poczet podatku były zbyt niskie. W związku z powyższym urząd skarbowy może zażądać zwrotu podatku dochodowego. 

Składanie zeznania podatkowego do niemieckiego urzędu – kiedy musisz to zrobić?

Musisz mieć świadomość tego, że niemiecki urząd skarbowy może, ale nie musi wysłać żądania o zwrot, dlatego też warto samemu dowiedzieć się tego, kiedy istnieje obowiązek złożenia deklaracji podatkowej. Zastanawiasz się, czy musisz rozliczyć z podatku się z urzędem? Poniższa lista z pewnością okaże się pomocna. Wszystkie przypadki, w których pracownik jest zobowiązany do złożenia zeznania podatkowego w Niemczech, są uregulowane we wspomnianej wcześniej ustawie o podatku dochodowym (§ 46 EStG). Kiedy więc masz obowiązek dostarczenia deklaracji?

 • W przypadku, w którym otrzymałeś ponad 410 € dodatkowego dochodu lub zasiłku, który zastępuje wynagrodzenie (np. zasiłek chorobowy, dla bezdomnych, rodzicielski, czy za pracę krótkoterminową).
 • Jeżeli otrzymujesz kilka wynagrodzeń jednocześnie (od kilku pracodawców, dla których pracowałeś w tym samym czasie) – zgodnie z VI klasą podatku dochodowego.
 • Razem ze współmałżonkiem otrzymaliście wynagrodzenie i posiadacie kombinację klas podatkowych (III/V lub IV/IV wraz z zarejestrowanym faktorem.
 • Skorzystałeś z ulgi umożliwiającej odliczenie podatku i w 2023 roku otrzymałeś wynagrodzenie, które przekraczało 11 604 € (w przypadku par małżeńskich jest to kwota 23 208 €).
 • Otrzymałeś odprawę od poprzedniego pracodawcy z tytułu wieloletniej działalności w firmie, dla której przy odliczaniu podatku zastosowana została korzystna reguła „jednej piątej”.
 • Jesteś samozatrudniony.
 • Posiadasz przeniesioną stratę z lat poprzednich.
 • Jeśli Twój partner zmarł lub rozwiodłeś się, a jedno z was ożeniło się jeszcze w tym samym roku.
 • Jeżeli Twój małżonek mieszka w innym kraju UE lub jest wymieniony na karcie podatku dochodowego.
 • Mieszkasz poza granicami Niemiec i złożyłeś wniosek o nieograniczony obowiązek podatkowy w Niemczech.
 • Posiadasz dochód z inwestycji, od której nie został zapłacony podatek.

Co więcej, emeryci, których zarobki przekroczyły w ciągu roku kwotę 11 604 € (dla osób samotnych) i 23 208 € również są zobowiązani do złożenia deklaracji podatkowej za rok 2023. 

Obowiązek rozliczenia się z podatku z urzędem w Niemczech dotyczy również urzędników służby cywilnej, u których zryczałtowana rezerwa na wynagrodzenie była wyższa o wcześniej przyznanych składek ubezpieczeniowych.

Osoby samozatrudnione, handlowcy oraz rolnicy muszą zawsze rozliczać się z niemieckim urzędem poprzez złożenie deklaracji podatkowej.

Obowiązek rozliczenia się z podatku z Niemiec – zrób to, gdy urząd tego żąda

Zdarzają się sytuacje, w których niemiecki urząd skarbowy żąda złożenia zeznania nawet wtedy, gdy żaden z powyższych warunków Cię nie dotyczy. Co wtedy zrobić? Przede wszystkim nie lekceważ takiego wezwania. Zgodnie z art. 149 ustawy o podatku dochodowym, w przypadku, złożenie deklaracji jest obowiązkowe, gdy urząd tego wymaga.

Dobrowolne składanie deklaracji podatkowej w urzędzie – kogo dotyczy i kiedy warto?

Jak już wspomnieliśmy, obecny system podatkowy w Niemczech przewiduje sytuacje, w których złożenie deklaracji nie jest obowiązkowe. Kto nie musi składać zeznania w urzędzie skarbowym? W przypadku gdy:

 • osoba należy do I klasy podatkowej i otrzymywała dochód od jednego pracodawcy,
 • osoba jest w związku małżeńskim lub zarejestrowanym związku partnerskim i należy razem z partnerem do kombinacji klas podatkowych IV/IV; otrzymywany dochód może być tylko pracowniczy.

Nie masz obowiązku złożenia zeznania podatkowego z Niemiec? Musisz wiedzieć o tym, że wciąż może być to opłacalne. Dzieje się to zwłaszcza wtedy, gdy możesz spodziewać się zwrotu podatku z Niemiec w związku ze szczególnymi okolicznościami takimi. Do takowych zaliczyć można m.in.:

 • opłacone darowizny, podatek kościelny czy koszty opieki nad dziećmi,
 • wydatki na usługi związane z gospodarstwem domowym,
 • wysokie koszty samodzielnego leczenia,
 • wydatki na pomoc domową,
 • w przypadku, gdy nie uwzględniono zasiłku na dziecko w odliczeniu od wynagrodzenia,
 • w sytuacji, w której osoby chcą ubiegać się o pracowniczy dodatek oszczędnościowy.

Złożenie zeznania podatkowego do urzędu w Niemczech – terminy

Każda osoba, która jest zobowiązana do rozliczenia się z niemieckim urzędem, musi pilnować terminów składania deklaracji. Dokumenty powinny być dostarczone do organu podatkowego do 31 lipca następnego roku

Nie masz głowy do terminów składania deklaracji? A może wciąż nie jesteś pewny, czy musisz złożyć zeznanie do urzędu? Skorzystaj z pomocy naszego doradcy podatkowego z Niemiec w aplikacji Taxando i nie przejmuj się formalnościami – zapraszamy do kontaktu.