Bilet pracowniczy a przepisy podatkowe – jak uniknąć opodatkowania?

Bilet pracowniczy a przepisy podatkowe (Jobticket steuer) – jak uniknąć opodatkowania?

Każda osoba dojeżdżająca do pracy w Niemczech może otrzymać od pracodawcy specjalny bilet pracowniczy – pokrycie kosztów dojazdu z domu do miejsca zatrudnienia transportem publicznym. Przekonaj się, jak funkcjonuje taki dodatek oraz czy jest on opodatkowany – zapraszamy. 

Czym jest bilet pracowniczy w Niemczech?

Bilety pracowniczy to miesięczne lub roczne bilety na transport publiczny, które pracodawcy mogą kupić (w wielu przypadkach ze zniżką) od firmy transportowej, aby dać swoim pracownikom bezpłatnie lub po obniżonej cenie. Jeśli bilet pracowniczy jest przekazywany pracownikowi na przejazdy między domem a pierwszym miejscem pracy, jest to w zasadzie wynagrodzenie podlegające opodatkowaniu.

W ten sposób pracodawcy zachęcają do podjęcia zatrudnienia szczególnie osoby, które musiałyby daleko dojeżdżać i ponosić z tego tytułu wysokie koszty. Duże firmy często są w stanie wynegocjować z firmami transportowymi naprawdę opłacalne rabaty, a niektóre przedsiębiorstwa oferują pokrycie całych kosztów dojazdu w celu uatrakcyjnienia oferty pracy. 

Aplikacja do rozliczania podatku w Niemczech

Jak wygląda opodatkowanie biletu pracowniczego?

Zasadniczo bilet pracowniczy podlegać powinien opodatkowaniu jako korzyść rzeczowa – ta może pozostać wolna od podatku w ramach limitu zwolnienia wynoszącego 50 euro. Kwota ta dotyczy jednak sumy wszystkich świadczeń niepieniężnych przekazywanych na rzecz pracownika w ciągu danego miesiąca, dlatego pod uwagę musimy wziąć także inne czynniki. W większości przypadków przekroczymy więc limit zwolnienia i od całości zapłacimy podatek. 

Podczas obliczania miesięcznego limitu zwolnień dla nieopodatkowanych świadczeń rzeczowych wynoszącego 50 euro musimy wziąć pod uwagę, że:

  • wszystkie świadczenia rzeczowe z danego miesiąca należy zsumować,
  • nie można przenieść niewykorzystanej kwoty na kolejny miesiąc,
  • nie ma możliwości przekształcenia limitu zwolnienia na kwotę roczną.

Istnieją jednak sposoby, aby upewnić się, że bilet pracowniczy pozostaje wolny od podatku dla pracownika.

Bilet pracowniczy wolny od podatku

W związku ze stale rosnącym ruchem w miastach, który zaczyna utrudniać funkcjonowanie, a także niekorzystnie wpływa na środowisko naturalne, zachodzi potrzeba przestawiania się coraz większej liczby osób na transport publiczny. Niemiecki rząd szuka więc sposobu na zachęcenie do tego mieszkańców tego kraju, a jednym z działań z tym związanych jest umożliwienie pracodawcy przyznawania nieopodatkowanych świadczeń za korzystanie z transportu publicznego na regularnych trasach pomiędzy mieszkaniem a pracą.

Zgodnie z § 3 pkt 15 ustawy o podatku dochodowym od 2019 roku świadczenia pracodawcy dla pracowników korzystających z transportu publicznego w celu dojechania do pracy są wolne od podatku – muszą być one jednak dodatkiem do wynagrodzenia.

Aby można było przyznać nieopodatkowane świadczenie, powinny zostać spełnione następujące warunki:

  • świadczenie musi być przyznane pracownikowi w ramach stosunku pracy,
  • dofinansowanie może być udzielone poprzez przekazanie pracownikowi karty komunikacji miejskiej bezpłatnie lub w obniżonej cenie oraz poprzez częściowe pokrycie kosztów takiej karty,
  • świadczenie musi być przyznane jako dodatek do wynagrodzenia,
  • kwalifikują się przejazdy między domem a pierwszym miejscem pracy oraz wszystkie inne przejazdy lokalnym transportem publicznym.

Zwolnienie z podatku dotyczy wyłącznie wszystkich przejazdów służbowych i prywatnych za pomocą lokalnego transportu publicznego. Nie ma więc zastosowania w przypadku podróży taksówkami czy samolotem. Istnieją także dodatkowe ograniczenia związane z wyjazdami na duże odległości.

Zryczałtowany bilet pracowniczy dla osób dojeżdżających do pracy

Zmiany w ustawie podatkowej z 2019 roku umożliwiają także zastosowanie zryczałtowanej stawki biletu pracowniczego dla osób dojeżdżających do pracy. W takim wypadku nie musi on być przyznany jako świadczenie dodatkowe, a płacone będzie 25% podatku od świadczenia rzeczowego.

Bilet pracowniczy i dodatek na dojazdy – jak na siebie wpływają?

Należy jednak pamiętać, że wartość biletu pracowniczego należy odliczyć od dodatku odległościowego. Ma to na celu zapewnienie sprawiedliwości podatkowej tak, aby osoby uzyskujące takie wsparcie nie były uprzywilejowane podczas rocznego rozliczenia (zapobiega to podwójnej korzyści). Ogólny koszt rocznego biletu trzeba więc odjąć od pełnej kwoty odliczanej za dojazdu w zeznaniu podatkowym.

Niemiecki dodatek na dojazdy do pracy wynosi 0,30 euro za każdy kilometr (0,38 euro od 21. kilometra) i dotyczy wyłącznie przejazdów między domem a miejscem pracy (tylko w przypadku pierwszego zatrudnienia). W 2024 roku maksymalna wysokość dodatku na dojazdy wynosi 4500 euro. Przysługuje on wszystkim pracownikom i samozatrudnionym – niezależnie od użytego środka transportu. 

Tak więc pracodawca ma wybór – może opodatkować bilet pracowniczy według stawki ryczałtowej i pozostawić pracownikowi możliwość odliczenia pełnej kwoty podróży do pracy jako koszt uzyskania przychodu lub też zapewnić pracownikowi bezpłatny, lub ulgowy bilet, zmniejszając tym limit odliczenia dodatku odległościowego.

Chcesz być na bieżąco z podatkami związanymi z dojazdem do pracy? Chcesz wiedzieć, jak najlepiej odliczyć bilet pracowniczy od podatku? Skorzystaj z naszej aplikacji do rozliczeń podatkowych Taxando! Dzięki profesjonalnemu doradztwu podatkowemu wybierzesz najlepsze rozwiązanie związane ze zwrotem podatku z Niemiec – zapraszamy.