Czy dodatkowy dochód jest wolny od podatku?

Czy dodatkowy dochód jest wolny od podatku?

Zastanawiasz się, od czego zależy dochód dodatkowy w Niemczech i czy jest on zwolniony z podatku? W tym artykule podpowiemy Ci, w jakich sytuacjach jesteś zobowiązany do zapłacenia podatku od dodatkowych dochodów, a kiedy ten podatek nie obowiązuje.

Podatek od dodatkowego dochodu — od czego zależy?

Obowiązek płacenia lub niepłacenia podatku od dochodów dodatkowych w Niemczech zależy od dwóch czynników — dodatkowego zatrudnienia oraz finalnej sumy zarobków. Dochód dodatkowy wywodzi się najczęściej z:

  • drugiej pracy,
  • samozatrudnienia,
  • wynajmu i dzierżawy majątku ruchomego,
  • prywatnych transakcji sprzedaży,
  • pracy wolontariackiej.

Do każdego z tych rodzajów dochodów w państwie niemieckim stosuje się różne zasady, które omówimy poniżej.

Aplikacja do rozliczania podatku w Niemczech

Dodatkowy dochód wolny od podatku a praca dodatkowa

Pracodawca minipracy w Niemczech, w której średnie zarobki nie są wyższe niż 538 euro miesięcznie lub 6456 euro rocznie, zobowiązany jest do płacenia tak zwanego podatku ryczałtowego. W związku z tym nie jesteś zobowiązany do uwzględniania minipracy w swoim zeznaniu podatkowym. Więcej na ten temat przeczytasz w naszym poprzednim artykule zatytułowanym „Mini praca w Niemczech — czy musi być wpisana w zeznaniu podatkowym?” Jeśli jednak Twój pracodawca nie płaci zryczałtowanego podatku dochodowego, to wówczas otrzymasz roczny odcinek wypłaty i samemu będziesz musiał zadbać o opodatkowanie. Proces ten wygląda tak samo, jak w przypadku opodatkowania głównego dochodu. Deklarację podatkową najlepiej wypełnić w intuicyjnej i bezpłatnej aplikacji do rozliczenia podatków w Niemczech Taxando, dzięki której zrobisz to szybko i bez zbędnych formalności. W sytuacji, w której Twoja praca dodatkowa jest drugim etatem, to pracodawca odprowadzi od niej podatek dochodowy. Konieczne jest jednak pamiętanie o pewnej różnicy — jedną z dwóch prac oblicza się według niekorzystnej klasy podatkowej 6, bez względu na to, do której klasy podatkowej należysz. Właśnie dlatego zachęcamy do składania zeznania podatkowego, dzięki któremu istnieje duża szansa na uzyskanie zwrotu podatku.

Dodatkowe wolne od podatku dochodowego z samozatrudnienia

Przy samozatrudnieniu w głównym miejscu pracy możliwe jest uzyskanie dodatkowego dochodu w maksymalnej wysokości 410 euro rocznie jako freelancer lub osoba prowadząca działalność gospodarczą bez płacenia podatków (zgodnie z § 46 ust. 2 nr 1 EStG). Tutaj dochód klasyfikuje się jako nadwyżkę przychodów nad kosztami reklamy. Istnieje jednak możliwość, w której dodatkowy dochód przekraczający ustaloną kwotę nie będzie podlegał opodatkowaniu. Kiedy tak się dzieje? W momencie, gdy na przykład od czasu do czasu udzielasz prywatnych lekcji i za tę pracę otrzymujesz rocznie 700 euro — wówczas możesz odliczyć wszystkie wydatki związane z tym dochodem. Jeśli wydałeś na przykład 300 euro rocznie na koszty podróży i 100 euro na literaturę specjalistyczną, to Twój dochód wynosi tylko 400 euro. W związku z tym nie masz obowiązku deklarowania dodatkowego dochodu w zeznaniu podatkowym i płacenia za niego podatku. Jeśli twój dochód przekracza jednak limit zwolnienia, to musisz wypełnić załącznik S (dla pracy freelancera) lub załącznik G (dla dochodu z działalności gospodarczej) i obowiązkowo złożyć zeznanie podatkowe.

Dodatkowe dochody podatkowe — wynajem i dzierżawa majątku ruchomego

Twoim obowiązkiem jest zgłoszenie dodatkowej działalności w niemieckim zeznaniu podatkowym, jeśli zdarza Ci się wynająć swój samochód czy przyczepę kempingową. Taki dochód będzie zwolniony z podatku, jeżeli nie przekroczy 256 euro rocznie (zgodnie z § 22 nr 3 EStG). Reguła ta odnosi się także do sytuacji, w której otrzymujesz prowizję z tytułu transakcji maklerskich (na przykład w momencie zawarcia umowy ubezpieczeniowej lub sprzedaży nieruchomości). Biorąc pod uwagę fakt, że limit zwolnienia bardzo łatwo można przekroczyć, to niemal w każdym przypadku koniecznie jest zapłacenie podatku od dodatkowego dochodu z tego tytułu. Dochód ten w zeznaniu podatkowym wpisuje się do załącznika SO. Jeżeli wydatki związane z dochodem są znacznie wyższe niż sam dochód, to przeniesienie straty lub jej zwrot możliwy jest wyłącznie w ramach tego samego rodzaju dochodu. Oznacza to, że nie ma możliwości kompensowania strat poniesionych w związku z wynajęciem przyczepy kempingowej z zyskami generowanymi przez domek letniskowy.

Dodatkowy dochód wolny od podatku a sprzedaż prywatna

O sprzedaży prywatnej mówi się wtedy, gdy decydujesz się sprzedać nieruchomość lub inne aktywa w odpowiednio określonym czasie po ich nabyciu:

  • 10 lat w przypadku nieruchomości nieużytkowanej przez właściciela (zgodnie z § 23 ust. 1 nr 1 EStG),
  • 1 rok w przypadku metali szlachetnych, biżuterii, przedmiotów sztuki, waluty obcej, monet i kryptowalut (zgodnie z § 23 ust. 1 nr 2 EStG).

Osiągnięcie zysku w tym przypadku liczy się jako dochód dodatkowy, który podlega opodatkowaniu. Zwolnione z niego są przedmioty codziennego użytku (zgodnie z § 23 ust. 1 nr 2 zd. 2 EStG). Dotyczy to także samochodów używanych prywatnie, chyba że jest to pojazd zabytkowy, a także okazjonalnych aukcji starych ubrań, książek lub innych przedmiotów codziennego użytku przeprowadzanych na przykład na portalu Ebay. Poza tymi wyjątkami podatek od zysków z prywatnych transakcji będących dochodem dodatkowym należy zapłacić wówczas, gdy przekroczą one 600 euro rocznie. Zgodnie z § 22 nr 2 EStG zalicza się je do tak zwanych „innych dochodów”, które należy zadeklarować w załączniku SO. Stratę można skompensować wyłącznie z zyskami z innych prywatnych transakcji sprzedaży.

Opodatkowanie dodatkowego dochodu przy pracy wolontariackiej

Wolontariat w Niemczech to niezwykle ważny element życia społecznego i kulturalnego. Społeczne angażowanie się (na przykład szkolenie przyszłych zawodowych piłkarzy lub opieka nad zwierzętami w schronisku) i niepłacenie podatku dochodowego za dodatkowy dochód związane są z kwotą 840 euro rocznie. Jeśli Twój dochód jest wyższy, musisz go zadeklarować w załączniku N. Masz jednak prawo odliczenia kosztów poniesionych w związku z działalnością wolontariacką.

Sposób składania dodatkowego zeznania podatku dochodowego

Dopóki nie przekroczysz limitów zwolnień oraz ulg opisanych w powyższym artykule, to dodatkowy dochód w Niemczech nie ma wpływu na sposób, w jaki składasz zeznanie podatkowe. Jeśli jednak przekroczysz kwotę 410 euro rocznie, to wtedy urząd skarbowy może odrzucić Twoje zeznanie podatkowe złożone w formie papierowej, chyba że wraz z nim złożysz jednocześnie wniosek o ulgę podatkową.