Co to jest nakaz zwolnienia z podatku od zysków kapitałowych?

Każda osoba oszczędzająca w Niemczech ma możliwość zwolnienia części zysków od opodatkowania – można ubiegać się o to za pomocą nakazu zwolnienia. Z pewnością nie chcesz płacić niepotrzebnych podatków i starać się odzyskiwać należnych Ci pieniędzy w żmudnym procesie rozliczenia – sprawdź, jak i gdzie złożyć wniosek, aby tego uniknąć.

Ulga podatkowa od zysków kapitałowych

Zanim przejdziemy do nakazu zwolnienia z podatku, wyjaśnijmy, czym właściwie są zyski kapitałowe. Składają się na nie wszystkie przychody, które osiągnięte zostały z inwestycji – odsetki z rachunku pieniężnego, konta oszczędnościowego, zyski z certyfikatów funduszy lub surowców

Od 2009 r. wszystkie zyski kapitałowe są w Niemczech opodatkowane stawką 25% – możemy jednak skorzystać z tak zwanej ulgi oszczędzającej, która pozwoli zmniejszyć obciążenie podatkowe. Chodzi tu dokładnie o dodatek oszczędnościowy i koszty reklamy. Aby móc skorzystać z tej kwoty należy jednak podjąć odpowiednie kroki – i tu właśnie pojawia się nakaz zwolnienia podatku u źródła.

Aplikacja do rozliczania podatku w Niemczech

Ulga podatkowa od zysków kapitałowych 2024 – ile wynosi?

Od 2024 r. każdemu oszczędzającym przysługuje ulga podatkowa od zysków kapitałowych wynosząca 1000 euro – małżonkowie razem mogą odliczyć 2000 euro. Oznacza to, że od osiągniętego dochodu nieprzekraczającego tej kwoty nie zapłacimy podatku. To wzrost względem lat poprzednich gdzie limity wynosiły jeszcze w 2022 odpowiednio 801 i 1602 euro.

Odzyskać nadpłacony podatek możemy podczas rocznego rozliczenia, wypełniając i dołączając do deklaracji załącznik KAP, wcześniej uzyskując z banku zaświadczenie o zapłaconym podatku u źródła – po pozytywnym rozpatrzeniu dzięki uldze oszczędnościowej otrzymasz zwrot podatku od zysków kapitałowych.

Istnieje jednak jeszcze inna opcja – bank wypłacający dochód z inwestycji może automatycznie uwzględnić dodatek oszczędnościowy. W tym celu należy wysłać do banku nakaz zwolnienia – poniżej opisaliśmy jak to zrobić.

Nakaz zwolnienia z urzędu skarbowego – gdzie i jak się o niego ubiegać?

Wniosek o nakaz zwolnienia z podatku powinieneś złożyć w swoim banku, kasie oszczędnościowej lub w innym miejscu, gdzie zainwestowałeś swoje pieniądze. W większości przypadków posłuży do tego gotowy formularz, który będzie trzeba wypełnić i przesłać. Najczęściej nakaz zwolnienia z podatku od zysków kapitałowych obowiązuje przez cały rok kalendarzowy, jednak możemy starać się o wydanie zwolnienia na czas nieokreślony.

W przypadku posiadania kilku kont bankowych, na których znajdują się zyski kapitałowe – składasz kilka formularzy zwolnienia. W takim wypadku bardzo istotne jest, aby suma tych kwot nie przekraczała łącznie 1000 EUR (2000 EUR dla małżeństw). Urząd skarbowy dokonuje bowiem kontroli zwolnień podatkowych i w sytuacji, jeśli podasz kwotę większą, niż jesteś uprawniony, może to mieć poważne konsekwencje – naruszasz prawo podatkowe, przez co możesz zostać ukarany grzywną. Trzeba też wiedzieć, że od 2011 roku do złożenia wniosku wymagany jest numer identyfikacji podatkowej.

Nakaz zwolnienia z podatku od kapitałów – do kiedy należy złożyć?

Termin złożenia wniosku o zwolnienie swoich zysków kapitałowych z opodatkowania upływa zazwyczaj w ostatni dzień roboczy banku w danym roku – każda instytucja może jednak ustalić inną datę. Aby mieć pewność do kiedy należy załatwić wszystkie formalności, warto sprawdzić informacje na stronie głównej banku, lub udać się bezpośrednio do jego placówki.

Nakaz zwolnienia czy zwrot podatku – która opcja jest lepsza?

Jeżeli nie złożysz wniosku o zwolnienie od podatku lub jeśli Twój dochód z inwestycji kapitałowych przekroczy kwotę zwolnienia, Twój bank (Sparkasse) będzie pobierał podatek od zysków kapitałowych w wysokości 25 procent, a także ewentualnie podatek kościelny, który zostanie przekazany do urzędu skarbowego. Dlatego warto znać wszystkie możliwości zmniejszenia opodatkowania w celu świadomego zarządzania własnym majątkiem i świadomie zarządzać swoim majątkiem. 

W dalszym ciągu jednak istnieje możliwość odzyskania go wraz ze złożeniem zeznania podatkowego. Należy jednak pamiętać, że ten proces jest bardziej skomplikowany i wymaga czasu na ocenę podatkową, zanim ponownie otrzymasz pieniądze. Warto więc pamiętać o załatwieniu zwolnienia – jest to znacznie lepsza metoda korzystania z ulgi podatkowej od zysków kapitałowych.

Deklarację podatkową w celu odzyskania podatku od zysków kapitałowych najprościej złożyć korzystając z aplikacji do rozliczeń w Niemczech Taxando – oferuje ona niezwykłą przystępność, szybkość i skuteczność w załatwianiu wszelkich formalności!