4 klasa podatkowa – kogo dotyczy i jakie zapewnia warunki rozliczenia?

4 klasa podatkowa – kogo dotyczy i jakie zapewnia warunki rozliczenia?

Podział na klasy podatkowe w Niemczech odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu obciążenia podatkowego obywateli. Pomaga on dostosować system podatkowy do indywidualnych okoliczności życiowych podatników, a tym samym sprawia, że jest on bardziej sprawiedliwy. Jednym z najbardziej interesujących i często omawianych podziałów jest 4 klasa podatkowa, dedykowana małżonkom żyjącym w jednym gospodarstwie domowym. W niniejszym artykule przybliżymy jej specyfikę, warunki kwalifikacji oraz potencjalne korzyści i wyzwania z nią związane. Zapraszamy do lektury!

Dla kogo przeznaczona jest 4 klasa podatkowa?

Do 4 klasy podatkowej automatycznie przypisywane są wszystkie osoby wstępujące w związek małżeński lub zarejestrowany związek partnerski. Nie trzeba składać żadnego wniosku do urzędu – po zmianie stanu cywilnego zostajemy przypisani do tej grupy i zaczynają obowiązywać nas wszystkie związane z tym przywileje. Nie oznacza to jednak, że nie mamy żadnego wpływu na naszą sytuację – pary mogą skorzystać z innych rozwiązań, jak na przykład podział na klasy 3 i 5, czy 4 klasa podatkowa z metodą faktorową.

W 4 klasie podatkowej obie strony są traktowane na równych zasadach pod względem opodatkowania, co jest korzystne dla par, w których obydwoje małżonkowie zarabiają podobne pensje. Jeśli jednak jedno z małżonków zarabia znacznie więcej niż drugie, mogą oni rozważyć podział na klasy 3 i 5, aby zoptymalizować obciążenie podatkowe.

Aplikacja do rozliczania podatku w Niemczech

Różnica między klasą podatkową 3 i 4 – kalkulator pomoże dokonać wyboru

Choć zarówno klasa podatkowa 3, jak i 4 dotyczą małżeństw, istnieją między nimi pewne różnice. Główna różnica polega na tym, że w klasie podatkowej 3 jedno z małżeństw może skorzystać z niższych stawek podatkowych, podczas gdy drugie małżeństwo opodatkowane jest według wyższych stawek. W klasie podatkowej 4 oba małżeństwa są opodatkowane w jednakowy sposób.

Rozważenie zmiany klasy podatkowej może okazać się korzystne, jeżeli pozwoli to istotnie obniżyć kwotę podatku dochodowego. Taka decyzja jest zasadna, zwłaszcza gdy jedno z małżeństwa ma dochody przewyższające dochody drugiego partnera o przynajmniej 10%. Przyjmuje się, że jedno z małżeństwa powinno przynosić przynajmniej 60% całkowitego dochodu rodziny.

W skrócie, im większa jest dysproporcja w zarobkach pomiędzy małżonkami, tym atrakcyjniejsza staje się klasyfikacja partnera o większych dochodach w 3 klasie podatkowej. Mimo że druga osoba ze związku będzie miała w 5 klasie podatkowej niższy dochód netto, to jednak różnica ta jest zrównoważona przez korzystniejsze warunki finansowe w klasie 3.

Ile wynosi podatek dochodowy dla 4 klasy podatkowej? 

Progowe stawki podatku dochodowego dla 4 klasy podatkowej rosną w miarę zwiększania się dochodu. Zaczynają się od poziomu 14%, gdy dochód przekracza minimalną granicę podatku ustaloną na 11 604 EUR – rośnie ona proporcjonalnie z wyższymi zarobkami. Maksymalna stawka podatkowa 42% zaczyna obowiązywać od momentu, gdy dochód przekroczy 62 810 EUR. Z kolei dla dochodów przekraczających 277 826 EUR obowiązuje stawka podatkowa na poziomie 45%. Aby uzyskać dokładniejsze dane dotyczące stawek podatkowych, warto skorzystać z kalkulatora wynagrodzeń Federalnego Ministerstwa Finansów.

Jakie odliczenia obowiązują w 4 klasie podatkowej?

Poza podatkiem dochodowym każda osoba zarabiająca w Niemczech i przypisana do 4 grup podatkowej musi liczyć się z koniecznością odprowadzania dodatkowych składek od wynagrodzenia. Będą to:

 • podatek kościelny – zależności od regionu może wynosić 8% lub 9% od dochodu za przynależność do konkretnej wspólnoty kościelnej,
 • dopłata solidarnościowa – jeśli podatek dochodowy przekroczy w 2024 roku wartość 35 086 EUR dla małżeństw, naliczane jest dodatkowe 5,5% od wynagrodzenia bądź zysku,
 • ubezpieczenie zdrowotne – standardowy koszt ubezpieczenia zdrowotnego wynosi 14,6%. – połowę tej sumy pokrywa pracodawca, a jeśli miesięczne wynagrodzenie przekracza 4837,50 EUR, koszty są limitowane,
 • ubezpieczenie emerytalne – składka na ubezpieczenie emerytalne wynosi 18,6% i jest naliczana od dochodów miesięcznych do kwoty 7050 EUR w zachodnich landach Niemiec i 6750 EUR na wschodzie kraju – koszty są dzielone pomiędzy pracodawcę a pracownika,
 • ubezpieczenie na opiekę długoterminową – standardowa składka wynosi 3,05%, z dodatkowym 0,35% dla par nieposiadających dzieci – koszty ponownie są dzielone między pracodawcę a pracownika,
 • ubezpieczenie na wypadek bezrobocia – składka wynosi 2,5% i jest pobierana od dochodów do 7050 EUR w zachodnich częściach Niemiec oraz do 6750 EUR na wschodzie.

Jakie ulgi podatkowe obowiązują w 4 klasie podatkowej?

Dla osób przypisanych do 4 klasy podatkowej przewidziano różne ulgi, które mogą zmniejszyć obciążenie podatkowe. W 2024 można skorzystać z:

 • podstawowej ulgi podatkowej –11 604 euro,
 • dodatku pracowniczego –1230 euro,
 • stawki ryczałtowej na wydatki specjalne – 36 euro,
 • stawka ryczałtowej kosztów uzyskania przychodu –1230 euro,
 • zasiłku na dziecko – 6024 euro na dziecko.

4 klasa podatkowa z metodą faktorową

Choć 4 klasa podatkowa jest korzystna dla par, które mają zbliżone dochody, to dla tych, gdzie różnica w zarobkach jest znacząca, lepszym wyborem może być metoda faktorowa, wprowadzona w 2010 roku. Klasa podatkowa 4 z faktorem uwzględnia podział dochodów między małżonków, podobnie jak kombinacja klas 3 i 5. Niemniej jednak sposób obciążenia podatkowego jest bardziej zrównoważony dla obu partnerów, odzwierciedlając stosunek dochodów, którymi się dzielą.

Jej kluczowe atuty to bardziej zrównoważone rozłożenie obciążenia podatkowego między małżonków oraz mniejsze ryzyko konieczności dużych dopłat do fiskusa.

Jak obliczyć współczynnik dla 4 klasy podatkowej?

Obliczyć klasę podatkową 4 ze współczynnikiem można za pomocą wspomnianego wyżej kalkulatora – wystarczy wpisać dane swoje i partnera i zmienić klasę podatkową. W ten sposób możesz porównać wynik i przeanalizować opłacalność takiego rozwiązania w porównaniu z tradycyjnym podziałem 4/4 oraz 3/5. 

Czy muszę składać zeznanie podatkowe dla 4 klasy podatkowej?

Sama przynależność do 4 klasy podatkowej nie oznacza od razu konieczności rozliczenia rocznego z Niemieckim urzędem skarbowym. Wpływają na to inne czynniki, które dokładnie opisaliśmy w innym naszym wpisie – Kto musi złożyć zeznanie podatkowe w Niemczech? Czy warto składać zeznanie z 4 klasą podatkową jeśli nie musimy? To zależy od naszej indywidualnej sytuacji, warto więc zainteresować się czy w naszym konkretnym przypadku będzie to opłacalne. Złożenie zeznania podatkowego jest jednak obowiązkowe w przypadku korzystania z metody faktorowej, aby uwzględnić ewentualne różnice w prognozowanych dochodach.

Jeśli potrzebujesz pomocy w sprawach podatkowych z Niemiec i ustaleniu najkorzystniejszej klasy podatkowej koniecznie skorzystaj z aplikacji do rozliczeń podatkowych Taxando. Wybierając pakiet PREMIUM, możesz dodatkowo liczyć na profesjonalną pomoc doradcy podatkowego – przetestuj nasz program już dziś!