Aktualne zmiany podatkowe 2023 – jakie modyfikacje będą obowiązywać od nowego roku?

Aktualne zmiany podatkowe 2023 – jakie modyfikacje będą obowiązywać od nowego roku?

W 2023 roku w niemieckim prawie podatkowym pojawi się kilka ważnych przepisów, a wraz z nimi szereg korzyści dla wszystkich mieszkańców. Jakie nowości będą obowiązywały? Czy obywatele będą mogli liczyć na korzystne dla nich przekształcenia? Komu najbardziej będą się one opłacać i na czym dokładnie polegać? Tego wszystkiego dowiesz się z naszego dzisiejszego artykułu na temat zmian w finansach niemieckich od początku nowego roku (2023).

Zmiana podatku dochodowego 2023 dla pracowników

Jakich zmian podatkowych w 2023 roku mogą spodziewać się niemieccy pracownicy? Zdecydowanie jedną z najważniejszych będzie podwyższenie podstawowej kwoty wolnej od podatku. Nie ma konieczności obawiania się o to, że minimum socjalne przestanie być wolne od podatku dla każdego — taka zmiana nie nastąpi. Nowością będzie także podniesienie tegoż minimum z 561 euro do 10 908 euro. Co więcej, kolejny jego wzrost wszedł w życie na początku 2024 roku (jest to kwota 11 604 euro, a więc o 696 euro więcej w porównaniu do poprzedniego roku).

Kolejna modernizacja odnosić się będzie do obciążenia podatkowego (stawki podatku dochodowego), które zostanie dostosowane do obecnej inflacji. Niemiecki rząd nie chce dopuścić do sytuacji, w której wzrost wynagrodzeń mający na celu zrekompensowanie rosnących cen prowadziłby do pełzającego wzrostu podatków. Dla pracowników oznaczać to będzie tyle, że ich pensja nie będzie bardziej opodatkowywana, ponieważ jej wzrost tylko kompensowałby inflację.

Aplikacja do rozliczania podatku w Niemczech

Istotną nowinką będzie także zwiększenie (z dniem 1 stycznia 2023 roku; w 2024 roku stan też się utrzymuje) ryczałtu pracowniczego na wydatki związane z dochodami pracowników do maksymalnej kwoty 1 230 euro. Wartym wspomnienia faktem jest to, że już przy pierwszym pakiecie ulgowym podwyższono go — co ważne, z mocą wsteczną — z 1 000 do 1 200 euro, począwszy od pierwszego stycznia 2022 roku. Do wysokości ryczałtu pracowniczego w zeznaniu podatkowym możliwe będzie wykazanie wydatków odnoszących się do przychodów w formie ryczałtu bez konieczności udowadniania ich na przykład za pomocą paragonów czy innych rachunków.

O czym jeszcze muszą wiedzieć pracownicy niemieccy w odniesieniu do zbliżających się zmian podatku dochodowego?

Zmiana dla podatku solidarnościowego — wyższy limit zwolnienia

Rok 2021 przyniósł całkowitą likwidację daniny solidarnościowej dla około 90% osób płacących podatek od wynagrodzeń i jednocześnie ocenianych w podatku dochodowym poprzez podniesienie progów zwolnienia. Limit takiego zwolnienia, który obecnie wynosi 16 956 euro, w 2023 roku został podniesiony do 17 543 euro. Zmiana ta wpłynie także na sposób obliczania dodatku solidarnościowego do inflacji.

AKTUALIZACJA 2024: podatek solidarnościowy w 2024 roku wynosi 18 130 €.

Zmiana podatku a regulacje związane z biurem domowym

Doskonała wiadomość dla wszystkich tych, którzy pracują w systemie „home office” bez własnego gabinetu. Przyszły rok przyniesie możliwość ubiegania się o zryczałtowane odliczenie wydatków związanych z dochodami nawet za 209 dni pracy w domu — w zamian za dotychczasowe 120. Za każdy dzień pracy w domu będzie można odliczyć 6 euro, co w rocznym rozrachunku przyniesie nawet 1 260 euro.

Zmiana podatku dochodowego — składki emerytalne w pełni staną się kosztem uzyskania przychodu

Od dnia 1 stycznia 2023 roku wszystkie wydatki na zaopatrzenie emerytalne mogą być w całości odliczane od podatku dochodowego. Dzięki temu wydatki na emeryturę, które w niemieckim systemie podatkowym zaliczane są do kosztów specjalnych, wzrosną o cztery punkty procentowe. Dla wielu obywateli oznacza to w praktyce obniżenie podatku dochodowego.

Czego po kolejnych zmianach podatkowych mogą spodziewać się rodzice?

W 2023 roku dla rodziców przewidziano między innymi podniesienie kwoty zasiłku na dzieci. Od 1 stycznia będzie można otrzymać nawet do 250 euro na dziecko. Dla pierwszego i drugiego dziecka oznacza to miesięczną podwyżkę wynoszącą 31 euro, na trzecie dziecko zaś — 25 euro. Zasiłek na dziecko, a wraz z nim dodatek z tytułu konieczności sprawowania opieki nad nim oraz kształcenia go lub wychowania, zwiększy się z mocą wsteczną — wraz z 1 stycznia 2022 roku o 160 euro, do kwoty 8 548 euro; od pierwszego dnia 2023 roku o kolejne 404 euro (a więc do 8 952 euro), a w pierwszym dniu 2024 roku — o kolejne 360 euro (do kwoty 9 312 euro).

Niemiecki rząd w przyszłym roku nie zapomni także o rodzicach samotnie wychowujących swoje dzieci. Takie osoby zwolnione będą z podatku od wynagrodzeń i dochodów dzięki specjalnej uldze, której kwotę zwiększono ponad dwukrotnie na lata 2020 i 2021, a od 2022 roku zadecydowano, że będzie obowiązywać bezterminowo. Biorąc pod uwagę trudną często sytuację osób samotnie wychowujących dzieci, kwota ulgi podwyższona będzie o kolejne 252 euro (do 4 260 euro) od 1 stycznia 2023 roku.

Jeśli chodzi o zmiany podatkowe dla rodziców planowane na 2023 rok, to obejmują one również kwestię wysokości dodatku edukacyjnego, a dokładniej — podniesienia jej z 924 euro do 1 200 euro za wybrany rok kalendarzowy. Zmiana wejdzie w życie wraz z pierwszym dniem nowego roku. Jej głównym celem jest pomoc rodzicom wspierającym finansowo swoje dzieci podczas kształcenia zawodowego. Jeżeli potomstwo jest już pełnoletnie i nie mieszka w domu rodzinnym, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby móc ubiegać się o dodatek na wyrównanie szczególnych jego potrzeb (jest to tak zwana renta szkoleniowa).

Starasz się żyć oszczędnie? Sprawdź, jakie zmiany podatkowe przygotowano dla Ciebie na 2023 rok

Jesteś osobą oszczędną? Nie wydajesz pieniędzy pochopnie i nie wyrzucasz ich w przysłowiowe błoto? Jeśli tak, to mamy dla Ciebie dobrą wiadomość — od 2023 roku w Niemczech oszczędzanie i inwestowanie będą się opłacać jeszcze bardziej. Związane jest to z ryczałtową ulgą dla oszczędzających będącą rekompensatą za to, że w przypadku dochodów z kapitałów nieaktywne jest odliczanie rzeczywistych kosztów związanych z dochodami. Ulga ta będzie zwiększona z 801 do 1 000 euro dla osób samotnych oraz z 1 602 do 2 000 euro dla osób będących w związku małżeńskim lub partnerów życiowych. Zmiana zacznie obowiązywać od okresu rozliczeniowego 2023.

Zmiana podatku 2023 dla przedsiębiorców budujących domy

Rząd niemiecki w nadchodzącym roku planuje wspierać budownictwo mieszkaniowe przyjazne dla klimatu i środowiska naturalnego. W jaki sposób? Zachętami podatkowymi — od pierwszego dnia stycznia roczna stawka amortyzacji liniowej (Absetzung für Abnutzung, w skrócie: AfA) dla amortyzacji budynków mieszkalnych podwyższona zostanie z dwóch do trzech procent kosztów nabycia lub budowy. Dzięki ponownemu uruchomieniu tymczasowego, specjalnego odpisu amortyzacyjnego w ciągu czterech lat możliwe będzie odliczenie aż 5% kosztów budowy nowo powstałych mieszkań czynszowych dla celów podatkowych W kolejnych latach dopłatę do emerytury mieszkaniowej (Wohn-Riester) wykorzystamy także na wydatki związane między innymi z działaniami energetycznymi (izolacja cieplna, wymiana okien lub instalacji grzewczych itp.).

Aktualne zmiany podatkowe związane z szybszym zwrotem w dziedzinie energii

Z mocą wsteczną, to jest od 1 stycznia 2022 roku, planowane jest wprowadzenie zwolnienia z podatku dochodowego dla dochodów z eksploatacji systemów fotowoltaicznych o mocy nominalnej brutto do trzydziestu kilowatów. W przypadku tych systemów nie trzeba ustalać zysku; jednocześnie nie wymaga się informacji w deklaracjach podatkowych. W przyszłości zerowa stawka VAT  będzie mieć zastosowanie do dostaw i montażu dwóch systemów:

  • fotowoltaicznego,
  • magazynowania energii elektrycznej.

W związku ze zwolnieniem podatkowym dla instalacji fotowoltaicznych rozszerzą się uprawnienia doradcze stowarzyszeń pomocy w zakresie podatku dochodowego.

Innowacje systemu podatkowego 2023 dla gospodarki i rolnictwa

Zacznijmy od pierwszego z nich, to jest gospodarki, w której planuje się realną pomoc dla przedsiębiorstw energochłonnych dzięki rozszerzeniu tak zwanego Spitzenausgleich. Tutaj chodzi przede wszystkim o to, aby w obliczu wysokich cen energii wspierać przedsiębiorstwa energochłonne z branży produkcyjnej i zapewniać im zabezpieczenie przystępnego zaopatrzenia w energię. Obecnie około 9 tysięcy przedsiębiorstw otrzymuje wsparcie z tego tytułu. Od 2024 roku świadczenia mają zostać zreformowane w taki sposób, aby przyczyniały się do realizacji celów ochrony klimatu.

Wsparcie w nadchodzącym czasie otrzyma także branża gastronomiczna. A właściwie — już otrzymała, bo mówimy tutaj o obniżeniu do 7% stawki podatku od sprzedaży żywności w związku ze światową pandemią koronawirusa. Ten środek wsparcia tymczasowo został przedłużony po 31 grudnia 2022 do ostatniego dnia 2023 roku.

Nie sposób nie wspomnieć o rolnikach, dla których dostosowano średnią stawkę ryczałtową do 9,5% na 2022 rok oraz zanotowano w ustawie sposób jej obliczania. Działania te wdrożone zostały w celu uwzględnienia wymogów prawa unijnego w ustawie o VAT. Na rok 2023 średnią stawkę planuje się obniżyć do 9% celem uniknięcia sporów prawnych na poziomie Unii Europejskiej.

Zmiany podatkowe 2023 w Niemczech — podsumowanie

W powyższym artykule opisaliśmy wiele zmian z tytułu rozliczeń podatkowych w Niemczech, które wejdą w życie wraz z nadejściem 2023 roku. Niektóre z nich mogą wydawać się niezrozumiałe i skomplikowane. Pamiętaj, że w takich sytuacjach zawsze możesz zgłosić się po pomoc do doradcy podatkowego. Z pewnością wytłumaczy Ci wszelkie zawiłości w odniesieniu do dotyczących Ciebie zmian, ale też zaproponuje nowoczesne metody składania zeznań podatkowych — na przykład za pomocą specjalnie do tego celu dedykowanej aplikacji do rozliczania podatku dochodowego w Niemczech. Intuicyjne, proste w obsłudze i bezpieczne narzędzie przeprowadzi Cię przez cały proces rozliczeniowy, a Ty — aby otrzymać zwrot kosztów — będziesz musiał jedynie odpowiadać na pojawiające się na ekranie telefonu lub komputera zapytania. Przekonaj się sam, że procedura zwrotu podatku zza granicy jeszcze nigdy nie była tak wygodna i szybka do wykonania.