Czy ubezpieczenie może być odliczane od podatku? Wyjaśniamy!

Czy ubezpieczenie może być odliczane od podatku? Wyjaśniamy!

Wiele osób zastanawia się, czy ubezpieczenie może zostać odliczone od podatku. Odpowiadamy: jak najbardziej! W tym artykule podpowiemy Ci, które ubezpieczenia możesz odliczyć oraz jaką kwotę dzięki temu zyskasz.

Jakie ubezpieczenia mogę odliczyć od podatku

Podstawową funkcją ubezpieczenia jest zapewnienie ochrony w razie nieprzewidzianego i nieszczęśliwego zdarzenia. Wiele ubezpieczeń zawieranych w Niemczech możliwych jest do odliczenia przy rozliczeniu podatku. Aby to zrobić, należy w swoim zeznaniu podatkowym wpisać polisy ubezpieczeniowe jako następujące koszty:

 • emerytalne (specjalne),
 • związane z przychodami,
 • zabezpieczenia emerytalnego.

Ostateczna wysokość kwoty, jaką można otrzymać z odliczenia ubezpieczenia od podatku, różni się w zależności od klasyfikacji.

Aplikacja do rozliczania podatku w Niemczech

Ubezpieczenie jako koszty emerytalne (od kosztów specjalnych)

Większość wykupowanych przez nas ubezpieczeń możliwych jest do odliczenia jako koszty emerytalne w ramach tak zwanych kosztów specjalnych. Co ważne — tylko do wysokości 1,900 euro (dla pracowników) oraz 2,800 euro (dla osób samo zatrudnionych). Przykłady ubezpieczeń jako kosztów emerytalnych to:

 •  ustawowe ubezpieczenie zdrowotne,
 •  ubezpieczenie od opieki długoterminowej,
 • ubezpieczenie od bezrobocia,
 •  ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej,
 • ubezpieczenie od niezdolności do pracy (również w miejscu pracy),
 • terminowe ubezpieczenie na życie.

W czasie wypełniania swojego zeznania podatkowego zwróć uwagę na to, czy Twoje składki odnoszące się do ubezpieczenia zdrowotnego, utraty pracy oraz opieki długoterminowej mieszczą się w maksymalnej kwocie. Jeśli ją przekroczą, to możesz mieć pewność, że tego rodzaju ubezpieczenia nie odliczysz od podatku w ramach kosztów specjalnych.

Ubezpieczenia jako koszty związane z przychodami

Jako koszty uzyskania przychodu można odliczyć te ubezpieczenia, które związane są z ryzykiem zawodowym. Nie został tutaj ustalony żaden maksymalny limit, dlatego możliwe jest odliczenie całej kwoty od podatku. Jakie polisy ubezpieczeniowe wliczają się do kosztów związanych z przychodami?

 • Od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 •  Odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu.
 • Ochrony prawnej.

Gdy osiągniesz kwotę ryczałtową na wydatki z racji dochodu wynoszącą tysiąc euro, to każde kolejne euro będzie obniżało ostateczną sumę podatku. Koszty ubezpieczenia dotyczącego pracy możliwe są do zadeklarowania w ramach kosztów uzyskania przychodów (dotyczy to osób zatrudnionych) albo kosztów działalności (osoby prowadzące działalność gospodarczą).

Ubezpieczenie jako koszt zabezpieczenia emerytalnego

Ubezpieczenie emerytalne jest niezwykle ważne w odniesieniu do Twojej przyszłości i pełni znaczącą rolę w zeznaniu podatkowym. Wydatki związane z emeryturą wpisać można na pierwszej stronie tak zwanego Wykazu wydatków emerytalnych. Co trzeba wiedzieć o ubezpieczeniu emerytalnym na 2021 rok?

 •  Do kosztów specjalnych zalicza się 92% wpłaconych składek. Procent ten odnosi się do kwoty maksymalnej. W to wliczona jest także składka pracodawcy na ustawową składkę emerytalną.
 •  Do 2025 roku odsetek będzie wzrastać o dwa punkty procentowe każdego roku.
 • Osoba samotna może liczyć na maksymalną kwotę 25 787 euro.
 • Osobom w małżeństwie lub zarejestrowanym w cywilnym związku partnerskim kwotę podwaja się.
 
W 2023 nastąpiło sporo zmian, szybciej niż zakładano – możliwe będzie całkowite odliczanie od podatku składek na ubezpieczenie emerytalne. Więcej dowiesz się z naszego wpisu https://taxando.de/pl/calkowite-odliczenie-skladek-emerytalnych-od-2023-roku/.

Zwrot podatku od ubezpieczenia — czego nie można odliczyć

Istnieją ubezpieczenia, które nie powodują kosztów uzyskania przychodu, a co za tym idzie — nie można ich odliczyć od zeznania podatkowego. Są to między innymi:

 • ubezpieczenie majątkowe (chroni przedmioty lub inwentarz)
 • dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne,
 • dodatkowe ubezpieczenie od długotrwałej opieki
 • całkowite ubezpieczenie samochodu (odliczyć mogą je jednak osoby pracujące na własny rachunek).

Przy chęci odliczenia ubezpieczenia od podatku należy pamiętać o obowiązującej zasadzie: koszty utrzymania, które w nieunikniony sposób zmniejszają wydajność gospodarczą określone są przez ustawodawcę mianem wydatków nadzwyczajnych. Inaczej rzecz ma się z ubezpieczeniami majątkowymi — tych nie można bowiem uniknąć, a dodatkowo nie zapewniają one przyszłości ani nie są konieczne do wykonywania zawodu.

Możliwość odliczenia podatku od ubezpieczenia — podsumowanie

Darmowe, intuicyjne i w pełni bezpieczne narzędzie do rozliczania podatku Taxando umożliwi Ci bezproblemowe odliczenie ubezpieczenia od podatków. Nie musisz mieć żadnej specjalistycznej wiedzy podatkowej — wystarczy Ci telefon z zainstalowaną aplikacją.