Czy opłaty za abonament RTV można odliczyć od podatku?

Czy opłaty za abonament RTV można odliczyć od podatku?

Każde niemieckie gospodarstwo domowe — niezależnie od liczby mieszkańców — zobowiązane jest do wnoszenia comiesięcznych opłat za nadawanie. Czy możliwe jest odliczenie ich od podatku i czy wszyscy muszą płacić tę składkę? Na te pytania odpowiemy w dzisiejszym wpisie.

Odliczenie podatkowe GEZ w Niemczech

Do stycznia 2013 roku niemieccy obywatele musieli opłacać GEZ, czyli obowiązkową opłatę na finansowanie publicznej radiofonii i telewizji. Obecnie płaci się tak zwaną opłatę radiowo-telewizyjną. Różnica między nimi jest taka, że GEZ uiszczały tylko te osoby, które w swoim gospodarstwie domowym miały telewizor lub radio. Dziś każde domostwo zobowiązane jest do płacenia składki za abonament RTV — niezależnie od tego, czy ma telewizor, radio bądź komputer. Comiesięczną opłatę radiowo-telewizyjną wprowadzono po to, aby możliwe było pokrycie kosztów funkcjonowania publicznych instytucji medialnych. Na początku wynosiła ona dwie marki niemieckie. Dziś każde gospodarstwo domowe płaci 18,36 euro miesięcznie (kwota ta wzrosła z 17,50 euro od sierpnia 2021 roku).

Aplikacja do rozliczania podatku w Niemczech

Zwrot podatku od opłat nadawczych — czy wszyscy muszą wnosić opłatę za abonament RTV?

Nie wszyscy zobowiązani są do wnoszenia opłaty za nadawanie. Kto zatem jest z niej zwolniony?

  • Osoby otrzymujące zasiłek dla bezrobotnych II.
  • Osoby otrzymujące zasiłek z opieki społecznej.
  • Studenci i uczniowie, którzy otrzymują pomoc w ramach BAföG lub kształcenia zawodowego i mieszkają we własnym gospodarstwie domowym.
  • Mieszkańcy domów opieki otrzymujący pełną pomoc stacjonarną.
  • Jeden z partnerów w małżeństwie lub zarejestrowanym związku partnerskim, gdy drugi partner nie musi płacić.
  • Osoby o szczególnych potrzebach.
  • Osoby głuchoniewidome.

Osoby niedowidzące lub niedosłyszące nie są zwolnione z opłat za nadawanie. Mogą jednak ubiegać się o jej obniżenie.

Zwrot podatku od składek nadawczych — jakie zasady obowiązują przedsiębiorców? 

Wysokość opłaty radiowo-telewizyjnej w przypadku firm ustala się na podstawie liczby pracowników. Poza tym jest ona rozłożona w czasie. Co to znaczy? Małe przedsiębiorstwa (to jest zatrudniające do ośmiu pracowników) płacą miesięcznie jedną trzecią kwoty, którą wnoszą prywatne gospodarstwa domowe. Każda firma ma możliwość odliczenia od podatku opłat za nadawanie jako koszty działalności.

Czy można odliczyć opłatę za nadawanie od podatku?

Nie ma możliwości odliczenia opłat za nadawanie od podatku dochodowego w przypadku osób żyjących w większości gospodarstw domowych. Od tej zasady istnieje jednak jeden wyjątek. Można odliczyć opłatę za nadawanie od podatku w przypadku podwójnego gospodarstwa domowego, które uznane jest przez urząd skarbowy, gdzie opłata za nadanie drugiego domu jest kosztem uzyskania przychodu. W takim wypadku opłatę zalicza się do tak zwanego wyposażenia pracowniczego, które można uwzględnić w zeznaniu podatkowym jako koszt uzyskania przychodu. Aby dobrze obliczyć, jaki zwrot podatku będzie przysługiwał z opłat za nadawanie, dobrze byłoby skontaktować się z doradcą podatkowym lub pomóc sobie w obliczeniach aplikacją do zwrotu podatku. Taxando — naszym zdaniem — to najlepszy program rozliczający podatki z Niemiec. Dzięki niemu zaoszczędzisz i czas, i pieniądze.