Dodatek odległościowy 2024 a zeznanie podatkowe w Niemczech

Dodatek odległościowy 2022 a zeznanie podatkowe w Niemczech

Codzienna droga do miejsca pracy nie jest prywatną przyjemnością. Państwo niemieckie zdaje sobie z tego sprawę i bierze ten fakt pod uwagę, dając możliwość odliczenia przejazdu między domem a pracą w zeznaniu podatkowym. W dzisiejszym artykule podpowiemy Ci, co brane jest pod uwagę przy tego typu rozliczeniach oraz co można odliczyć od podatku jako tak zwane koszty podróży.

Opłata za odległość a naliczanie podatku dochodowego

Niemiecki dodatek na dojazdy do pracy wynosi 0,30 euro za każdy kilometr i odnosi się do przejazdów między domem a pierwszym miejscem pracy. Maksymalna wysokość dodatku na dojazdy do pracy wynosi 4500 euro. Nie dotyczy jednak sytuacji, w których do pracy dojeżdżasz własnym samochodem lub samochodem służbowym. Od 2021 roku od 21. kilometra obowiązuje podwyższony dodatek dla osób dojeżdżających do pracy, który wynosi 35 centów. Rozporządzenie przyjęto w ramach pakietu klimatycznego; będzie obowiązywało do końca 2026 roku. Działanie to zostało podyktowane między innymi chęcią odciążenia osób dojeżdżających z obszarów wiejskich, które nie mają możliwości korzystania z transportu publicznego. W latach 2022-2026 stawka zryczałtowana wynosić będzie 38 centów (podwyżkę planowano wprowadzić początkowo dopiero od 2024 roku, ale ze względu na pakiet rządu federalnego związany z ulgami energetycznymi została przyspieszona i obowiązuje z mocą wsteczną od 1 stycznia 2022 roku).

Aplikacja do rozliczania podatku w Niemczech

Ulga podatkowa na odległość — co jest brane pod uwagę?

Zobacz, na co urząd skarbowy w Niemczech zwraca uwagę w przypadku chęci otrzymania dodatku odległościowego w ramach rozliczenia podatku za bieżący rok podatkowy.

Dodatek milowy od pracodawcy — odległość w jedną stronę

Pierwszą kwestią, na jaką niemiecki urząd skarbowy zwraca uwagę w przypadku dodatku odległościowego, jest odległość w jedną stronę. Pełny dodatek z tytułu dojazdów do pracy przyznaje się za każdy dzień roboczy, w którym faktycznie odbywałeś podróż do i z pracy.

Podatek ulgowy na odległość — liczba przejazdów

Masz możliwość ubiegania się o dodatek odległościowy za przejechane kilometry tylko w tych dniach, w których faktycznie podróżowałeś do pierwszego miejsca pracy. Przy pięciodniowym tygodniu pracy jest to około 220 wyjazdów rocznie. Tutaj należy pamiętać o odliczaniu urlopu, zwolnień lekarskich oraz dni w podróżach służbowych, które rozpoczynają się w domu. Nie ma możliwości ubiegania się o zwrot kosztów podróży za dni spędzone w biurze domowym.

Ulga w rozliczeniu podatku za odległość — pierwsze miejsce pracy

Odliczenie kosztów dojazdu jest możliwe wyłącznie od pierwszego miejsca pracy. Urząd skarbowy w Niemczech za takowe przyjmuje obiekt, do którego na stałe przypisany jest pracownik. Jeżeli ktoś pracuje w kilku miejscach, to pracodawca powinien ustalić, które z nich jest pierwszym miejscem pracy pracownika.

Zwrot podatku z tytułu ulgi na odległość — najkrótsze połączenie drogowe

Przy określaniu odległości między domem a miejscem pracy decydujące znaczenie ma najkrótsze połączenie drogowe. Urząd skarbowy bierze pod uwagę tylko pełne kilometry odległości; możliwe jest jednak wskazanie innego niż najkrótsze połączenia drogowego, jeśli jest wygodniejsze i jeździsz nim regularnie.

Naliczanie dodatku za przejechane — kilka mieszkań

Jeśli dojeżdżasz do pracy z więcej niż jednego domu, to podróże z miejsca dalej położonego mogą być podstawą do naliczenia dodatku za dojazdy wyłącznie wtedy, gdy jest to centrum Twojego życia i nie odwiedzasz go sporadycznie. Od 2014 roku jednym z warunków uznania mieszkania za miejsce, w którym znajduje się centrum życiowe, jest minimum 10% ponoszenia kosztów utrzymania mieszkania (czynsz, wyżywienie itp.).

Zwrot podatku za przejechane — podwójne utrzymanie domu

Koszty wyjazdów rodzinnych do domu w ramach prowadzenia podwójnego gospodarstwa domowego również mogą być uwzględnione w ramach dodatku odległościowego. Od 2021 roku obowiązuje także podwyższony dodatek na dojazdy do pracy dla osób dojeżdżających na duże odległości. Jeśli pracodawca wypłacał Ci nieopodatkowane zasiłki na dojazdy do domu, zostaną one zaliczone na poczet przysługującego za nie dodatku odległościowego.

Zwrot podatku z tytułu ulgi na odległość — co można odliczyć?

Niemieccy pracownicy docierają do swoich miejsc pracy na wiele sposobów. W związku z tym często pojawiają się pytania i wątpliwości związane z tym, co można odliczać od podatku jako koszty podróży. Jak to wygląda w praktyce? Dla urzędu skarbowego nie ma znaczenia, jakim środkiem transportu dojeżdżasz do pracy. W przypadku mieszanego dojazdu (na przykład samochodem i autobusem) liczy się odległość decydująca o najkrótszym połączeniu drogowym oraz liczba przejechanych kilometrów. O dodatek odległościowy w Niemczech ubiegać się może także każdy uczestnik carpoolingu. W tym wypadku w obliczeniach nie trzeba uwzględniać odległości przy zmianie trasy w celu odebrania pasażerów. Maksymalna kwota dodatku związanego z odległością (4500 euro) ma również zastosowanie w przypadku wzajemnych wspólnych przejazdów w dni robocze tych osób, w które nie korzystają z własnego pojazdu. Odliczeniu podlegają także bilety do pracy oraz dopłaty do lokalnego transportu publicznego bez podatku i składek na ubezpieczenie społeczne, które pracodawca przyznaje swoim pracownikom. Takie świadczenie musi jednak zostać zadeklarowane w zeznaniu podatkowym, aby urząd skarbowy odpowiednio zmniejszył ulgę na dojazdy do pracy.

Zwrot podatku za dojazd do pracy — co jeszcze można odliczyć?

  • Podróże służbowe do oddziału innej firmy.
  • Wyżywienie, jeżeli w trakcie podróży służbowej przebywasz poza domem dłużej niż osiem godzin.
  • Wizyty u klientów/szkolenie/targi handlowe (pod warunkiem że nie dokonałeś prywatnego objazdu, a pracodawca nie zwrócił Ci kosztów).
  • Koszty wypadków poniesionych w drodze do pracy lub domu (oprócz ulgi na dojazdy możesz odliczyć poniesione koszty jako wydatki nadzwyczajne).
  • Koszty podróży ponoszone przez osoby niepełnosprawne (jeśli mają orzeczony stopień niepełnosprawności co najmniej 70 lub 50 plus znak G na orzeczeniu).
  • Koszty podróży przy pracy z biura domowego zatwierdzonego przez urząd skarbowy.
  • Koszty podróży w przypadku bycia przedsiębiorcą.

Niemiecka ulga podatkowa na odległość — czego nie można odliczyć?

  • Nieopodatkowanych świadczeń rzeczowych i zryczałtowanych odszkodowań od pracodawcy za przejazdy między domem a stałym miejscem pracy.
  • Odległości, jaką pokonasz samochodem służbowym do domu rodzinnego, jeśli masz prawo do bezpłatnego korzystania z pojazdu.
  • Odległości przebytej liniami lotniczymi lub nieopodatkowanym transportem zbiorowym.

Obliczanie dodatku odległościowego — w jaki sposób?

Obliczenie dodatku odległościowego z tytułu transportu publicznego lub prywatnego do pracy nie jest tak trudne do wyliczenia, jak mogłoby się wydawać. Z pewnością warto skorzystać z pomocy doradcy podatkowego lub stowarzyszenia pomagającego wypełniać deklarację podatkową, lub zrobić to samodzielnie z darmowym programem do zwrotu podatku z Niemiec. Jednym z takich jest Taxando, które w bezpieczny sposób przechowa wszystkie Twoje dane podatkowe związane z dodatkiem odległościowym oraz pomoże Ci w podliczeniu ostatecznej kwoty zwrotu za bieżący rok podatkowy.