Czym jest Lohnsteuerbescheinigung i co zawiera?

Czym jest Lohnsteuerbescheinigung i co zawiera?

Na koniec roku każdy pracownik w Niemczech powinien otrzymać od swojego pracodawcy zaświadczenie o podatku dochodowym. Dokument ten pozwala na skontrolowanie rocznego dochodu, zapłaconych składek na poczet podatku czy na ubezpieczenia. Druk ten zawiera o wiele więcej informacji, które przydają się w czasie rocznego rozliczania się z urzędem w Niemczech. Czym dokładnie jest lohnsteuerbescheinigung? Co jeszcze w nim znajdziemy? Kiedy przychodzi zaświadczenie o podatku dochodowym? W dzisiejszym artykule przygotowaliśmy najważniejsze informacje o niemieckiej karcie podatkowej – zachęcamy do lektury.

Niemieckie zaświadczenie o podatku dochodowym – czym dokładnie jest?

Lohnsteuerbescheinigung, skrótowo zapisywane jako LSB, jest niemiecką kartą podatkową. Zaświadczenie to jest jednym z najważniejszych dokumentów dotyczących wynagrodzenia, stąd też wymagane jest ono podczas rocznego rozliczania się z Finanzamt. Dlatego też każdy pracodawca musi pamiętać o tym, aby raz do roku wysłać ją do swoich pracowników. Tyczy się to jedynie tych osób, które są zatrudnione na podstawie umowy o pracę.

Co ważne: zaświadczenie o podatku dochodowym wystawiane jest przez każdego pracodawcę. W praktyce oznacza to tyle, że jeżeli dla przykładu – w ciągu roku pracowałeś w więcej niż jednej firmie – powinieneś otrzymać kilka kart podatkowych (po jednym zaświadczeniu od każdego pracodawcy).

Aplikacja do rozliczania podatku w Niemczech

Zaświadczenie o podatku dochodowym w Niemczech – do kiedy jest wystawiane?

Wiesz już, że bez karty podatkowej nie można rozliczyć się z niemieckim urzędem skarbowym, a tym samym – nie ma co liczyć na zwrot podatku z Niemiec. W tym miejscu możemy przejść do kolejnego istotnego aspektu, czyli tego, do kiedy wystawiane jest zaświadczenie o podatku dochodowym.

Pracodawcy muszą pilnować terminów – mają oni bowiem czas na wydanie lohnsteuerbescheinigung maksymalnie do końca lutego następnego roku. Zdarza się jednak, że karta podatkowa może dotrzeć do pracownika na początku marca – spowodowane to może być niedzielą lub świętem państwowym

Tak właśnie było w 2021 roku, ponieważ 28 lutego wypadł w niedzielę, a termin wydania zaświadczenia o podatku dochodowym upływał 1 marca.

Elektroniczne zaświadczenie o podatku dochodowym 2024 – kiedy przyjdzie?

Kiedy możesz liczyć na wydruk elektronicznego zaświadczenia o podatku dochodowym za 2023 rok? W tym wypadku nie zachodzą żadne zmiany spowodowane dniem wolnym od pracy, stąd też karta podatkowa powinna dotrzeć do Ciebie nie później niż 28 lutego. Zdarza się jednak, że pracodawcy wystawiają ją wcześniej – nawet przed początkiem nowego roku (najczęściej w grudniu).

Zaświadczenie o podatku dochodowym Niemcy – wyjaśnienie numerów pól w dokumencie

Przejdźmy jednak do sedna artykułu, czyli do tego, co faktycznie znajduje się w zaświadczeniu o podatku dochodowym. Musisz wiedzieć, że wprawdzie dokument pokazuje, jaki osiągnąłeś dochód, a także ile podatku dochodowego rzeczywiście zapłaciłeś w poprzednim roku kalendarzowym, to jest on czymś więcej, niż zwykłym rocznym zestawieniem. Znajduje się bowiem w nim wiele więcej istotnych informacji jak np. Twoje wyznanie religijne. Dziś omawiamy najistotniejsze elementy niemieckiej karty podatkowej, dzięki którym ustalana jest realna sytuacja podatkowa podatnika.

 • Kolumna 1. Bescheinigungszeitraum/Dauer des Dienstverhältnisses – są to daty zatrudnienia na terenie Niemiec. Weź pod uwagę to, że ilość przepracowanych dni ma znaczenie m.in. dla ustalenia obowiązku podatkowego (rezydenckie lub nierezydenckie zasady rozliczania).
 • Kolumna 3. Bruttoarbeitslohn – w tej rubryce znajdują się informacje o łącznym wynagrodzeniu brutto osiągniętym w danym roku u danego pracodawcy.

Ważne: system podatkowy w Niemczech rozróżnia trzy rodzaje podatku: zwykły, solidarnościowy i kościelny. Informacje o zapłaconych składkach znajdują się odpowiednio w kolumnach 4,5,6 na karcie podatkowej. 

 • Kolumna 4. Einbehaltene Lohnsteuer – zapłacona zaliczka na poczet podatku dochodowego.
 • Kolumna 5. Solidaritätszuschlag – zapłacona zaliczka na poczet podatku solidarnościowego.
 • Kolumna 6. Kirchensteuer – zapłacona zaliczka na poczet podatku kościelnego. W przypadku, gdy podatnik nie zadeklarował żadnego wyznania, podatek ten nie jest odprowadzany, a tym samym – pole numer 6 pozostaje w takim wypadku puste.
 • Kolumna 16. Steuerfreier Arbeitslohn nach Doppelbesteuerungsabkommen – jest to wynagrodzenie, które nie podlega opodatkowaniu i zostało naliczone według umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Dotyczy to tych podatników, którzy zostali oddelegowani przez niemieckiego pracodawcę do innego państwa np. Polski. W takim wypadku podatnik powinien otrzymać zaświadczenie o podatku dochodowym nie tylko z Niemiec, ale również z drugiego kraju, w którym pracował w danym roku.
 • Kolumna 17. Steuerfreie Arbeitgeberleistungen für Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte – pole to odnosi się do informacji dotyczących nieopodatkowanego świadczenia za przejazd pracownika pomiędzy miejscem zamieszkania a miejscem pracy.
 • Kolumna 20. Steuerfreie Verpflegungszuschüsse bei Auswärtstätigkeit – pozycja ta dotyczy osób, które w czasie pracy brały udział w delegacjach krajowych (na terenie Niemiec). Informacje te odnoszą się do podatku od diety, która może mieć duży wpływ na ewentualną wysokość zwrotu podatku.
 • Kolumna 21. Steuerfreie Arbeitgeberleistungen bei doppelter Haushaltsführung – w tej pozycji zestawione są niepodlegające opodatkowaniu świadczenia pracodawcy z tytułu prowadzenia podwójnego gospodarstwa domowego. Ulga ta należy się tym osobom, które pracując i mieszkając w Niemczech, jednocześnie utrzymują swoje mieszkanie/dom w innym kraju np. w Polsce.
 • Kolumna 22a. i 23a. Arbeitgeberanteil und Arbeitnehmeranteil zur gesetzlichen Rentenversicherung – w tych dwóch polach zamieszczone są składki pracodawców oraz pracownika na ubezpieczenie emerytalne. Wysokość tych składek można odliczyć w rocznym rozliczeniu podatkowym.
 • Kolumna 25. i 26. Arbeitnehmerbeiträge zur gesetzlichen Krankenversicherung, Arbeitnehmerbeiträge zur sozialen Pflegeversicherung – w tym polu zawarte są składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz społeczne ubezpieczenie pielęgnacyjne. Wydatki te również mają realny wpływ na rozliczenie podatku, a co za tym idzie – jego nadpłatę.
 • Kolumna 28. Beiträge zur privaten Kranken- und Pflege-Pflichtversicherung oder Mindesvorsorgepauschale – składki na prywatne ubezpieczenie chorobowe oraz obowiązkowe ubezpieczenie opiekuńcze.

Elektroniczne zaświadczenie o podatku dochodowym w Niemczech – co jeszcze w nim znajdziesz?

Jak wspomnieliśmy lohnsteuerbescheinigung nie jest zwykłym zestawieniem. W dokumencie tym oprócz wyżej opisanych informacji znajdują się również bardziej podstawowe dane jak m.in.: 

 • data urodzenia, 
 • klasa podatkowa, 
 • numer identyfikacji podatkowej, 
 • adres i numer pracodawcy,
 • przyznane zasiłki rodzinne.

Brak zaświadczenia o podatku dochodowym lub nieprawidłowości w dokumencie – co wtedy zrobić?

Zdarzają się sytuacje, w których pracodawcy pomimo ciążącego nad nimi obowiązku, nie wystawiają niemieckiej karty podatkowej. Co zrobić w takim wypadku? Jeśli nie otrzymałeś zaświadczenia o podatku dochodowym lub opcjonalnie je zgubiłeś, pierwsze co powinieneś zrobić, to zadzwonić do swojego pracodawcy/działu HR firmy, w której pracowałeś

Podobnie wygląda sprawa, gdy natkniesz się na nieprawidłowości w informacjach. W takim wypadku zadzwoń do pracodawcy i odnotuj błędy, jakie znalazły się na karcie podatkowej. Te z kolei należy udowodnić w urzędzie skarbowym.

Jeśli potrzebujesz pomocy w rozliczeniach podatkowych z Niemiec koniecznie sprawdź Taxando. Wybierając pakiet PREMIUM, możesz liczyć na profesjonalną pomoc doradcy podatkowego, a także szybki, bezpieczny i wysoki zwrot podatku. Zachęcamy do przetestowania!