Zasiłek chorobowy w zeznaniu podatkowym w Niemczech – czy trzeba go rozliczyć?

Zasiłek chorobowy w zeznaniu podatkowym w Niemczech – czy trzeba go rozliczyć?

W życiu zdarzają się różne sytuacje, przez które możemy być niezdolni do wykonywania swoich obowiązków zawodowych. Jeżeli spowodowane jest to chorobą i utrzymuje się w Niemczech przez dłuższy czas, wypłacone zostanie Krankengeld. W dzisiejszym wpisie skupimy się na zasiłku chorobowym w zeznaniu podatkowym. Odpowiemy sobie na pytania, czy zapłacimy od niego podatek i jaki będzie miał wpływ na ostateczne rozliczenie. Zapraszamy do lektury.

Komu przysługuje zasiłek chorobowy w Niemczech?

Prawo do zasiłku chorobowego mają wszyscy pracownicy oraz osoby pobierające zasiłek dla bezrobotnych (ALG I) w Niemczech, którzy opłacają ustawowe ubezpieczenie zdrowotne i są chorzy przez dłuższy okres. Służy on do zrekompensowania utraty dochodów w przypadku niezdolności do pracy w wyniku choroby lub ciężkiego wypadku.

Aplikacja do rozliczania podatku w Niemczech

Osoby, które nie są w stanie wykonywać obowiązków zawodowych w wyniku choroby, i otrzymają od lekarza stosowne zaświadczenie, przez pierwsze 6 tygodni pobierać będą pełne wynagrodzenie, które w dalszym ciągu wypłacać będzie pracodawca. Nazywa się to w Niemczech “Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall” i reguluje to ustawa o ciągłości wynagrodzenia.

Jeżeli choroba czy uraz okażą się poważniejsze i po tym czasie nie jesteśmy w stanie wrócić do pracy, to zacznie przysługiwać nam zasiłek chorobowy. W tym celu nie trzeba składać żadnego dodatkowego wniosku. Należy jedynie pamiętać, aby wysłać zaświadczenie od lekarza bezpośrednio do kasy chorych – wtedy nasza firma ubezpieczeniowa skontaktuje się z nami. Od niedawna wniosek przesyła się drogą elektroniczną.

Ile wynosi zasiłek chorobowy w Niemczech?

Wysokość zasiłku chorobowego wynosi najczęściej 70% wynagrodzenia zasadniczego brutto i nie więcej niż 90% wynagrodzenia netto – jednak wyłącznie do wysokości limitu wymiaru składek. Należy pamiętać, że do wynagrodzenia netto doliczone zostaną jednorazowe dodatki otrzymywane od pracodawcy z ostatnich 12 miesięcy, np. premia świąteczna. Na rok 2024 zasiłek chorobowy jest ograniczony do ustawowego maksimum 120,75 euro dziennie.

W przypadku osób bezrobotnych pobierających świadczenie ALG I, o wysokości zasiłku chorobowego decydować będzie ostatnio otrzymywana kwota zasiłku dla bezrobotnych.

Czy tak jak inne świadczenia zasiłek chorobowy jest wolny od podatku? O tym w dalszej części artykułu.

Jak długo można pobierać zasiłek chorobowy?

Zasiłku chorobowego nie można jednak pobierać w nieskończoność – wypłacany jest maksymalnie przez 78 tygodni w ciągu trzech lat na chorobę (wliczając 6 tygodni wypłaty wynagrodzenia przez pracodawcę). Po tym okresie, w przypadku dalszych problemów zdrowotnych uniemożliwiających pracę, pozostaje starać się o rentę.

Poznaliśmy już podstawowe informacje na temat świadczenia wypłacanego w przypadku niemożności do wykonywania obowiązków zawodowych. Przejdźmy teraz do formalności związanych z urzędem skarbowym i odpowiedzmy sobie na wcześniej postawione pytanie – czy zasiłek chorobowy musi być opodatkowany?

Czy zapłacimy podatek od zasiłku chorobowego?

Zasiłek chorobowy w Niemczech jest wolny od podatku, ale podlega pod rozliczenie z progresją – Progressionsvorbehalt. Oznacza to, że może podnieść obciążenie, jakie będziemy musieli zapłacić od regularnego wynagrodzenia, jeżeli w danym roku takie również otrzymywaliśmy.

Należy także pamiętać, że od świadczenia chorobowego nadal będą pobierane składki na ubezpieczenie emerytalne, ubezpieczenie od utraty pracy i opiekę długoterminową. Odbywać będzie się to jednak automatycznie, przed wysłaniem pieniędzy na konto beneficjenta.

Zasiłek chorobowy a podatek – czym jest rozliczenie z progresją?

Tak więc zasiłek chorobowy nie jest sam w sobie opodatkowany, jednak może przyczynić się do zwiększenia obciążenia podatkowego ze względu na klauzulę progresji. Aby to zobrazować, przedstawimy przykład – przez 6 miesięcy pobieramy wynagrodzenie, a następnie ulegamy wypadkowi i przechodzimy na zasiłek chorobowy. Pomimo że od Krankengeld nie jest pobierany podatek, to podnosi on jego stawkę, którą zapłacimy od dochodu, który uzyskaliśmy, gdy jeszcze pracowaliśmy. W ten sposób obciążenie będzie znacznie wyższe niż w przypadku rozliczenia za sam okres pracy.

Zasiłek chorobowy w deklaracji podatkowej – czy należy go uwzględnić?

Niemiecki system podatkowy zakłada, że jeśli otrzymujemy nieopodatkowane świadczenie zastępujące wynagrodzenie wyższe niż 410 euro w danym roku podatkowym, to należy dołączyć je do deklaracji składanej w urzędzie skarbowym.

Pomimo że zasiłek chorobowy jest wolny od podatku, to tak jak pisaliśmy wcześniej, może wpływać na wysokość stawki podatkowej. Dlatego należy uwzględnić go w rocznym rozliczeniu w rubryce „Einkommensersatzleistungen” jako świadczenie zastępujące dochód. 

Jeżeli pobieraliśmy zasiłek chorobowy i musimy złożyć deklarację, kasa chorych powinna automatycznie przesłać nam wszystkie potrzebne do rozliczenia dokumenty. 

Zasiłek chorobowy w zeznaniu podatkowym – skorzystaj z aplikacji Taxando

Musisz złożyć rozliczenie w niemieckim urzędzie skarbowym i zastanawiasz się jak uwzględnić w nim zasiłek chorobowy podlegający opodatkowaniu? Skorzystaj z naszej aplikacji do obliczania podatku Taxando, dzięki której w szybki i wygodny sposób załatwisz wszystkie formalności. Nasze narzędzie zdecydowanie ułatwi Ci uwzględnienie zasiłku chorobowego w zeznaniu podatkowym i pomoże w ustaleniu należnego zwrotu. Ściągnij nasz program już dziś – zapraszamy!