Kinderzuschlag 2024 a zeznanie podatkowe

Kinderzuschlag 2022 a zeznanie podatkowe

Państwo niemieckie może poszczycić się bardzo dobrze rozwiniętym systemem pomocy społecznej. O wsparcie finansowe mogą starać się między innymi emeryci, bezrobotni, osoby chore lub po wypadkach oraz ci, którzy utracili pracę. Świadczenia socjalne w tym kraju przewidziane są także dla rodziców. Jednym z takich jest Kinderzuschlag, o którego szczegółach dowiesz się z dalszej części artykułu.

Zasiłek na dziecko Kinderzuschlag 2023 — co to jest?

Kinderzuschlag to niemieckie świadczenie socjalne dla rodziców mających niskie dochody. Powstało po to, aby wspierać niezamożne rodziny oraz zwalczać biedę wśród dzieci, które nie ukończyły jeszcze dwudziestego piątego roku życia. Jest wypłacane jako dodatek do zasiłku rodzinnego przyznawanego osobom pracującym w Niemczech, to jest Kindergeld. Kinderzuschlag przyznaje się na okres sześciu miesięcy (po tym czasie wniosek należy złożyć ponownie) wyłącznie wtedy, gdy wszyscy członkowie rodziny mieszkają razem w tym samym gospodarstwie domowym. Kinderzuschlag nie przyznaje się, gdy dzieci mieszkają w Polsce.

Aplikacja do rozliczania podatku w Niemczech

Zasiłek podatkowy na dziecko — komu przysługuje?

Istnieje kilka warunków, które trzeba spełnić, aby zasiłek na dziecko Kinderzuschlag (kinderzuschlag steuerfrei) mógł zostać przyznany. Jakich?

 • Rodzina musi pobierać Kindergeld, ponieważ oba te świadczenia występują łącznie.
 • Łączne dochody rodziców muszą wynosić minimum 900 euro brutto (w przypadku osób samotnie wychowujących dzieci — 600 euro brutto).
 • Dziecko nie może utrzymywać się samodzielnie.
 • Dziecko nie może pozostawać w związku małżeńskim ani zarejestrowanym związku partnerskim.
 • Pobieranie Kinderzuschlag (i ewentualnego Wohngeld, czyli bezzwrotnego dodatku od państwa do kosztów mieszkania) musi zapewnić rodzinie wystarczającą ilość środków umożliwiających utrzymanie się bez konieczności pobierania zasiłku dla bezrobotnych.

Dodatek na dziecko wolny od podatku — ile wynosi?

Od 1 stycznia 2023 roku rodziny mające niskie dochody mają możliwość otrzymania nawet do 250 euro niemieckiego dodatku na dziecko. Odnosi się to do tych rodziców, których dochody nie są wystarczające lub wystarczają wyłącznie na utrzymanie rodziny. W takich sytuacjach od początku 2024 roku otrzymają one wyższe wsparcie finansowe w postaci dodatku na dziecko. Do tej pory maksymalna kwota wynosiła 250 euro; obecnie jest to do 292 euro na miesiąc.

Zwrot podatku z tytułu zasiłku na dziecko a złożenie wniosku o Kinderzuschlag

Ubieganie się o zasiłek Kinderzuschlag związane jest z wypełnieniem odpowiedniego wniosku, który dostępny jest w punktach lokalnych kas rodzinnych (Familienkasse) oraz urzędach pracy. Istnieje także możliwość uzupełnienia formularza on-line. Znaleźć go można na stronie internetowej Familienkasse. Po wypełnieniu należy udać się do odpowiedniej placówki Kasy Rodzinnej i tam złożyć swoją deklarację.

Zwrot podatku dochodowego od zasiłku na dziecko — jakie dokumenty przygotować do Kinderzuschlag?

Sam wniosek nie wystarczy, aby móc ubiegać się o zasiłek rodzinny Kinderzuschlag. Do niego należy dołączyć bowiem odpowiednie dokumenty, dzięki którym Familienkasse będzie w stanie zweryfikować, czy dana osoba kwalifikuje się do otrzymania świadczenia. Co zatem trzeba dołączyć do wniosku?

 • Wyciąg dochodów z ostatnich sześciu miesięcy w postaci pasków z wypłaty lub innego zaświadczenia potwierdzającego wysokość dochodów zarówno naszych, jak i partnera.
 • Zaświadczenia o pobieraniu renty oraz innych świadczeń.
 • Wyciągi z konta dokumentujące wysokość płaconego czynszu.
 • Umowę najmu.
 • Różnego rodzaju rachunki (koszty ogrzewania, media itp.).
 • Bilety pokazujące koszty poniesione w środkach transportu publicznego.
 • Decyzję urzędu dotyczącą świadczenia na pokrycie kosztów mieszkania Wohnung (jeżeli nam przysługuje i je pobieramy).

Po złożeniu wniosku oraz wszystkich dokumentów trzeba będzie zaczekać na potwierdzenie, czy kwalifikujemy się do otrzymywania Kinderzuschlag. Nie ma jednego wyznaczonego okresu, w trakcie którego Kasa Rodzinna musi udzielić nam odpowiedzi. Nawet jeśli proces będzie się przedłużał, to w przypadku pozytywnego rozpatrzenia pieniądze wypłacone będą od dnia złożenia wniosku, a nie momentu udzielonej nam odpowiedzi.

Zasiłek na dziecko podlegający opodatkowaniu — podsumowanie

Wiele osób pracujących w Niemczech nie do końca orientuje się, w jaki sposób mogą ubiegać się o świadczenia socjalne oraz z jakiego wsparcia mogą korzystać. Często wystarczy jedynie złożenie zeznania podatkowego oraz wypełnienie odpowiednich dokumentów. Aby nie musieć robić tego osobiście, można skorzystać z programów on-line. Jednym z takich jest łatwy w obsłudze i intuicyjny program do rozliczenia niemieckiego podatku Taxando.