Renta sieroca w zeznaniu podatkowym w Niemczech

Renta sieroca w zeznaniu podatkowym w Niemczech

Po śmierci rodzica lub rodziców dziecko w Niemczech ma prawo otrzymać tak zwaną rentę sierocą. Podobnie jak renta wdowia czy edukacyjna, należy ona do rent rodzinnych i jest obliczana na podstawie uprawnień emerytalnych zmarłego. Ile wynosi renta sieroca, kiedy jest wypłacana i czy przysługuje za nią zwrot podatku? Tego wszystkiego dowiesz się z poniższego artykułu.

Zwrot podatku sierocego  — kogo dotyczy?

Prawo do renty sierocej mają dzieci biologiczne, adoptowane i przybrane, pasierbowie, wnuki oraz rodzeństwo, które mieszkały w gospodarstwie domowym zmarłego i w przeważającej mierze były na jego utrzymaniu. Jeśli dziecko straci jednego rodzica, to otrzymuje tak zwaną rentę półsierocą. W momencie straty i ojca, i matki dziecku należy się pełna renta sieroca, ale tylko wtedy, gdy zmarły rodzic płacił składki na ustawowe ubezpieczenie emerytalne przez co najmniej pięć lat albo otrzymywał emeryturę do momentu zgonu. Warunek ten nie obowiązuje, jeżeli rodzic zginął w wyniku wypadku przy pracy.

Aplikacja do rozliczania podatku w Niemczech

Renta sieroca podatkowa — ile wynosi?

Wysokość renty sierocej wynosi odpowiednio:

  • w przypadku renty półsierocej — 10% renty ubezpieczonego, do której osoba zmarła byłaby uprawniona lub już ją pobierała,
  • w przypadku renty sierocej — 20% renty ubezpieczonego, do której osoba zmarła byłaby uprawniona lub już ją pobierała.

Istnieje także możliwość otrzymania dodatku do renty sierocej, którego wysokość zależy od okresów emerytalnych przebytych przez zmarłego rodzica (lub zmarłych rodziców). W przypadku gdy rodzic umrze, zanim ukończy sześćdziesiąty piąty rok życia, renta sieroca zostanie pomniejszona o potrącenie. Warto wiedzieć, że od 1 lipca 2015 roku przy ustalaniu wysokości renty sierocej nie bierze się już pod uwagę dochodu.

Podatek od renty półsierocej — rozpoczęcie wypłacania

Czynnik, który decyduje o tym, kiedy rozpocznie się wypłacanie renty sierocej, to fakt, czy zmarły rodzic otrzymywał własną rentę, czy nie. Jeżeli był już rencistą lub emerytem, to dziecko otrzyma rentę sierocą najwcześniej w kolejnym miesiącu, który nastąpi po miesiącu zgonu rodzica. W przypadku gdy zmarły wciąż pracował, to sierota zacznie dostawać rentę od dnia śmierci rodzica.

Zwrot podatku z renty sierocej a wiek dziecka

Zgodnie z prawem sierota może otrzymywać rentę sierocą do ukończenia osiemnastego roku życia. Okres ten można jednak przedłużyć do ukończenia dwudziestu siedmiu lat, w momencie gdy dziecko:

  • nadal się uczy w szkole,
  • uczestniczy w kształceniu akademickim lub zawodowym,
  • odbywa dobrowolny rok społeczny lub ekologiczny,
  • nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie ze względu na niepełnosprawność.

Renta sieroca będzie wypłacana nadal, jeżeli między kolejnym etapem nauki a chociażby dobrowolną służbą nie minęło więcej niż cztery miesiące.

Podatek dochodowy od renty sierocej

Od 2005 roku renty rodzinne w Niemczech — a więc także renty dla sierot — podlegają opodatkowaniu według ustalonej stawki podatkowej. Dla celów podatkowych rentę sierocą przypisuje się do dziecka. Nie zwiększa ona dochodu wdowy/wdowca. W teorii oznacza to również, że dziecko jest zobowiązane do złożenia zeznania podatkowego z załącznikiem R i zapłacenia podatku od renty sierocej. W praktyce rzadko jednak się to zdarza. Dzieci nie mają bowiem innych dochodów, a sama renta sieroca nie jest zbyt wysoka. W sytuacji, gdy dziecko otrzymuje rentę sierocą od pracodawcy zmarłego rodzica, to wypłaty tej nie traktuje się jako renty rodzinnej i musi być ona opodatkowana jako wynagrodzenie.

Podatek sierocy w Niemczec — podsumowanie

Niemieckie państwo wspiera finansowo te dzieci, które straciły jednego rodzica bądź obojga rodziców, wypłacając im rentę sierocą lub półsierocą. Takie świadczenia są opodatkowane w identyczny sposób jak emerytura. Często obliczenie kwoty zwrotu podatku sierocego może wydawać się skomplikowane, toteż warto posłużyć się gotowym programem do rozliczania podatku w Niemczech. Wybierając pakiet PREMIUM w Taxando, będziesz mieć możliwość podatkowego rozliczenia podatku sierocego w Niemczech.