Czy zasiłek alimentacyjny na rodziców można odliczyć od podatku?

Czy zasiłek alimentacyjny na rodziców można odliczyć od podatku?

Moment, w którym rodzice decydują się udać do domu opieki, jest szczególny trudny dla rodziny nie tylko pod względem emocjonalnym, ale także finansowym. Emerytury oraz ubezpieczenia od opieki długoterminowej dla osób starszych w większości przypadków nie są w stanie pokryć comiesięcznych wysokich kosztów pobytu w domu opieki. W sytuacji, gdy naszym rodzicom zabraknie pieniędzy, to my — ich dzieci — będziemy musieli płacić alimenty na ich rzecz z własnych dochodów. W dzisiejszym artykule dowiesz się, czy alimenty na rodziców można odliczyć od podatku. 

Odliczenie alimentów na rzecz rodziców dla celów podatkowych — jak obliczyć kwotę wolną od podatku?

Kwota wolna od podatku z tytułu zaopatrzenia emerytalnego to 5% rocznego dochodu brutto pomnożone przez liczbę przepracowanych lat. Następnie do kwoty tej dodajemy odsetki w wysokości 4% rocznie. Uzyskamy wówczas indywidualną kwotę wolną od podatku. Nie jest do końca wyjaśnione, które lata zawodowe bierze się pod uwagę do wyliczenia tej kwoty. Niektóre sądy przyjmują trzydziestopięcioletni staż pracy, podczas gdy inne wyliczają kwotę wolną od podatku od faktycznego stażu pracy.

Aplikacja do rozliczania podatku w Niemczech

Zwrot podatku za alimenty rodzicielskie a emerytura i renta

Możliwe jest zapewnienie sobie środków finansowych na starość, jeżeli jesteś na emeryturze. Koszty te nie są jednak brane pod uwagę przy obliczaniu majątku zwolnionego z podatku. Renciści i emeryci nie muszą wykorzystywać majątku, który przeznaczony jest na zabezpieczenie na starość, aby płacić alimenty na rodziców. W tym wypadku obliczany jest dodatkowy dochód na podstawie przewidywanej długości życia.

Czy majątek przeznaczony na zabezpieczenie emerytalne pozwala uzyskać zwrot podatku za alimenty rodzicielskie?

Zgodnie z prawem istnieje możliwość odkładania niezbędnych finansów na własne zabezpieczenie na starość. Mogą to być na przykład:

  • składki na polisę ubezpieczeniową na życie,
  • składki na emeryturę Riester.

Nie ma konieczności odkładania lub likwidowania takiego majątku tylko po to, aby móc płacić alimenty na rzecz rodziców.

Wsparcie w zakresie wymogów odliczania podatku dla rodziców — podsumowanie

Kwestie związane ze zwrotem podatku alimentacyjnego dla rodziców wielu osobom wydają się mocno skomplikowane. Właśnie dlatego rząd federalny zdecydował się uprościć przepisy z tym związane. Rozliczenie wyżej opisanych kosztów z pewnością będzie także dużo prostsze, jeśli zgłosimy się po pomoc do certyfikowanego doradcy podatkowego, który — za pomocą odpowiedniego programu do rozliczania podatku w Niemczech — wyliczy nam dokładną kwotę podatku alimentacyjnego. Pakiet PREMIUM od Taxando gwarantuje 100% bezpieczeństwa, jeśli chodzi o poufne dane. Są one odpowiednio szyfrowane i zabezpieczone.