Stawki podatku od wynagrodzeń w Niemczech

Stawki podatku od wynagrodzeń w Niemczech

Stawki podatku od wynagrodzeń w Niemczech

Zanim zdecydujemy się na pracę u naszych zachodnich sąsiadów, warto dokładnie zapoznać się z ich systemem opodatkowania wynagrodzeń. Ma on bowiem wpływ na nasze ostateczne zarobki oraz możliwość uzyskania zwrotu podatku. W tym artykule przyjrzymy się bliżej sposobom ich obliczania i tym, co musisz wiedzieć, aby prawidłowo określić stawkę podatku dochodowego od Twojego zarobku.

Kto płaci podatek od wynagrodzenia w 2024 roku? 

Każdy, kto zatrudnia pracowników, musi zapłacić podatek dochodowy. Jeżeli jesteś zatrudniony w Niemczech – Twój pracodawca oblicza kwotę podatku od wynagrodzeń i przekazuje ją do urzędu skarbowego. Nie musisz się tym martwić.

Jego wysokość zależy między innymi od wysokości Twojego wynagrodzenia – ci, którzy zarabiają dużo, płacą też wyższy podatek dochodowy. Ale nie jest to jedyny czynnik – wpływ będzie miała również między innymi klasa podatkowa, do której jesteśmy przydzieleni.

Aktualnie kwota wolna od podatku w Niemczech wynosi 11 604 euro dla osób rozliczających się samodzielnie oraz 23 208 euro dla par. Oznacza to, że jeżeli zarobimy mniej niż ten próg, nie zostanie przydzielona nam stawka podatku dochodowego – jeżeli w danym roku pobrane zostaną składki, kwota ta zostanie nam zwrócona jako zwrot podatku z Niemiec.

Aplikacja do rozliczania podatku w Niemczech

Czy istnieje tabela podatku dochodowego?

Do 2004 roku w Niemczech obowiązywały oficjalne tabele podatku dochodowego. Obecnie do wglądu mamy tak zwane przybliżone tabele podatku od wynagrodzeń w Niemczech, które jednak nie pokazują dokładnie stawki, jaka będzie nas dotyczyć. Aby ją poznać, należy bowiem dokonać obliczeń na podstawie wielu czynników. 

Jeśli chcesz dokładnie wiedzieć, ile podatku dochodowego i dodatku solidarnościowego płacisz miesięcznie lub rocznie, możesz wykonać obliczenia. Federalne Ministerstwo Finansów (BMF) udostępnia do tego specjalny kalkulator, dzięki któremu możemy dowiedzieć się, jaką w danym momencie zapłacimy stawkę podatku od wynagrodzeń i podatku dochodowego.

Czy podatek dochodowym jest tym samym co podatek od wynagrodzeń?

Podatek od wynagrodzeń odnosi się wyłącznie do uzyskanych z tytułu pracy niesamodzielnej, natomiast podatek dochodowy dotyczy wszystkich dochodów uzyskanych w danym roku – inwestycje, wynajem itp.

Jeśli pracownik złoży do urzędu skarbowego zeznanie po zakończeniu roku kalendarzowego, urząd skarbowy potrąci zapłacony podatek od wynagrodzeń od ostatecznie ustalonej kwoty podatku dochodowego. Jeżeli zobowiązanie podatkowe przekracza zaliczki na poczet podatku od wynagrodzeń, pracownicy zobowiązani są do zapłaty pozostałej kwoty – jeżeli natomiast ostateczny podatek dochodowy jest niższy od zaliczki na podatek dochodowy, pracownicy otrzymują zwrot nadpłaconej nadwyżki.

Aktualna stawka podatku od wynagrodzeń w Niemczech – skąd się bierze i jak się zmienia?

Aktualna stawka podatku od wynagrodzeń w Niemczech nie jest stała. Jest ona regularnie aktualizowana w oparciu o decyzje rządu federalnego oraz sytuację ekonomiczną kraju. Proces aktualizacji może być skomplikowany i zależy od wielu czynników, takich jak inflacja, wzrost gospodarczy czy zmiany na rynku pracy.

Nie tylko wysokość zarobków wpływa na stawkę podatkową. Niemcy mają progresywny system podatkowy, co oznacza, że im wyższe są Twoje dochody, tym wyższa jest stawka podatku od wynagrodzeń w procentach. Dzięki temu osoby zarabiające mniej płacą niższy podatek, a osoby z wyższymi dochodami – wyższy.

Stawka podatku od wynagrodzeń a klasa podatkowa

Twoje zobowiązania podatkowe zależą od konkretnej kategorii podatkowej, do której jesteś przypisany. Co roku te kategorie są ustalane na podstawie formularzy podatkowych składanych przez podatników:

  • Klasa I – dotyczy osób samotnych, rozwiedzionych i wdów/wdowców, chyba że kwalifikują się do klasy II lub III.
  • Klasa II – dla samotnych rodziców z co najmniej jednym dzieckiem, które uprawnia do ulg podatkowych lub otrzymuje zasiłek na dziecko. Osoby, które straciły małżonka i są wdowami/wdowcami, kwalifikują się tutaj jedynie wtedy, gdy nie były wcześniej w klasie III.
  • Klasa III – obejmuje osoby w związku małżeńskim oraz tych, którzy stracili małżonka w ciągu danego roku kalendarzowego.
  • Klasa IV – dla małżonków, którzy obaj pracują. Dla par z podobnymi dochodami najlepsza jest kombinacja IV/V, ale jeśli różnice w zarobkach są większe (na przykład 40/60), lepsza jest kombinacja III/V.
  • Klasa V – zastosowanie dla jednego z małżonków, jeśli drugi ma klasę III.
  • Klasa VI – przeznaczona dla tych, którzy otrzymują dochód z wielu miejsc pracy, czyli mają więcej niż jedną kategorię podatkową.

Podczas ustalania kwoty podatków musimy uwzględnić indywidualną sytuację społeczną i życiową pracownika. Na przykład rodziny z małymi dziećmi powinny płacić mniej niż osoby żyjące w pojedynkę. Istnieją też specjalne świadczenia dla rodzin z dziećmi, które są zwolnione z podatku dochodowego. Gdy zostaniesz przypisany do konkretnej grupy podatkowej, wszystkie dostępne ulgi są automatycznie uwzględniane.

Stawka podatku od wynagrodzeń w klasie podatkowej 1 – ile wynosi?

Polacy pracujący w Niemczech zazwyczaj przypisywani są do 1 klasy podatkowej. Najniższa stawka podatku wynosi obecnie 14 proc. i jest stosowana w przypadku, gdy dochód podlegający opodatkowaniu przekracza podstawową kwotę ulgi podatkowej. Wraz ze wzrostem wynagrodzenia wzrasta on proporcjonalnie aż do 42% – tyle wyniesie, jeżeli dochody przekroczą 62 810 euro.

Maksymalna stawka podatku od wynagrodzeń – dlaczego istnieje i kto jej podlega?

Maksymalna stawka podatku od wynagrodzeń w Niemczech została wprowadzona, aby zapewnić, że najbogatsi obywatele przyczyniają się proporcjonalnie do budżetu państwa. W praktyce oznacza to, że istnieje pewien próg dochodów, powyżej którego wszyscy płacą tę samą, maksymalną stawkę podatkową.

Ponieważ podatek dochodowy ma liniowe progresywne obciążenie podatkowe, stawka rośnie z każdym dodatkowym euro uzyskanego dochodu. Najwyższa stawka podatkowa w Niemczech wynosi 42% i jest osiągana przy dochodzie w wysokości 62 810 euro.

Od dochodu w wysokości 277 826 euro obowiązuje tak zwana stawka podatku majątkowego w wysokości 45%.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się, ile wyniesie Twoja stawka podatku dochodowego w 2023 roku, warto zasięgnąć porady specjalisty. My polecamy jednak naszą aplikację do rozliczeń podatkowych Taxando – wygodny program, dzięki któremu załatwisz wszystkie formalności związane z niemieckim urzędem skarbowym.