Zasiłek na dziecko za granicą – kto może go pobierać?

Zasiłek na dziecko za granicą – kto może go pobierać?

Z zasiłku na dziecko w Niemczech skorzystać mogą wszystkie osoby, które w tym kraju płacą składki ubezpieczeniowe i podatek dochodowy – wystarczy złożyć wymagany wniosek wraz z kompletem dokumentów. Czy można pobierać zasiłek na dziecko za granicą? W dzisiejszym wpisie postaramy się przybliżyć tę kwestię – zapraszamy.

Komu przysługuje świadczenie na dziecko?

Niemiecki zasiłek rodzinny na dzieci Kindergeld to świadczenie przysługujące na każde dziecko, którego rodzice podlegają opodatkowaniu w Niemczech. Oznacza to, że przynajmniej jedno z rodziców musi posiadać zatrudnienie w tym kraju lub prowadzić własną działalność gospodarczą.

Tak więc, pieniądze z tego tytułu mogą uzyskać również osoby, które nie mieszkają aktualnie na terenie Niemiec. Kiedy możesz uzyskać zasiłek na dziecko, jeśli mieszkasz za granicą?

Aplikacja do rozliczania podatku w Niemczech

Zasiłek na dziecko dla Niemców za granicą

W przypadku Niemców mieszkających za granicą należy dokonać rozróżnienia, na jakiej podstawie prawnej zostanie przyznany zasiłek – zgodnie z ustawą o podatku dochodowym (EStG), czy jako świadczenie socjalne zgodnie z federalną ustawą o zasiłkach na dzieci (BKGG).  

W sytuacji, gdy wnioskodawca podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Niemczech, zasiłek na dziecko za granicą będzie wypłacany zgodnie z ustawą o podatku dochodowym. Jeżeli natomiast wnioskodawcy nie dotyczy nieograniczony obowiązek podatkowy w Niemczech, to zasiłek na dziecko zostanie wypłacony jako świadczenie socjalne zgodnie z BKGG (Bundeskindergeldgesetz).

Należy pamiętać, że wniosek o zasiłek na dziecko za granicą na podstawie EStG ma zawsze pierwszeństwo przed wnioskiem na podstawie BKGG.

Wniosek o zasiłek rodzinny za granicą

Załącznik o przyznanie zasiłku rodzinnego za granicą należy złożyć w formie pisemnej w odpowiednim biurze do spraw świadczeń rodzinnych. W przypadkach transgranicznych (przysługują dwa uprawnienia do zasiłku rodzinnego) wymagane są formularze „Antrag auf Kindergeld (KG 1)”, „Anlage Kind” oraz „Anlage Ausland (KG 51)”.  

Jeżeli chcesz otrzymać świadczenie rodzinne za granicą, możesz również złożyć wniosek w zagranicznej instytucji, właściwej dla miejsca zamieszkania. W takim wypadku oba kraje ustalą między sobą które świadczenie będzie miało pierwszeństwo.

Zasiłek na dziecko dla osób dojeżdżających do pracy za granicą

Z przypadkiem transgranicznym mamy do czynienia, jeżeli rodzicom w dwóch krajach przysługuje prawo do zasiłku na dziecko. Dzieje się tak na przykład w przypadku zatrudnienia w Niemczech z miejsca zamieszkania w Polsce. Dotyczy to najczęściej osób dojeżdżających do pracy za granicę.

W przypadku, gdy na dziecko przysługują dwa uprawnienia do zasiłku rodzinnego, trzeba ustalić kolejność pierwszeństwa – informacje regulujące tę kwestię na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej znajdziemy w rozporządzeniu (WE) nr 883/2004. 

Z rozporządzenia tego wynika, że w przypadku istnienia dwóch różnych przyczyn uprawnienia do zasiłku na dziecko, takie jak zatrudnienie i miejsce zamieszkania, to państwo, w którym uzyskujemy dochody, ponosi główną odpowiedzialność. To w tym kraju powinno zostać wypłacone świadczenie w całości. Jednak jeśli zasiłek w kraju odpowiedzialnym za jego wypłacenie jest niższy, to różnica zostanie zapłacona przez państwo podporządkowane w postaci dodatku dyferencyjnego. 

Ile wynosi zasiłek na dziecko za granicą?

O zasiłek na dziecko za granicą mogą starać się rodzice, których pociecha nie ukończyła jeszcze 18 roku życia. Jeżeli kontynuuje ono nauczanie, będąc pełnoletnim, to świadczenie te wypłacane może być wypłacane nawet do 25 roku życia. Taki sam okres pobierania zasiłku przysługuje także na dzieci niepełnosprawne.

Od stycznia 2023 na każde dziecko przysługuje zasiłek w wysokości 250 €. Taką kwotę otrzymamy teraz także na pierwsze, drugie i trzecie dziecko – w latach poprzednich 250 € wypłacane było na czwarte i kolejne dzieci, co pozostaje bez zmian.

Kinderfreibetrag, czyli kwota wolna od podatku na dzieci wynosi natomiast aktualnie 9312 €. Niemiecki system podatkowy zakłada, że rodzicom przysługuje jedno z tych świadczeń – o tym, co będzie w danym przypadku bardziej opłacalne, poinformuje nas urząd po dokonaniu stosownych obliczeń.

Zasiłek na dziecko studiujące za granicą

Jak już wyżej wspomnieliśmy, zasiłek na dziecko pobierać można, jeżeli nie ukończyło jeszcze 25 roku życia, a kontynuuje naukę. Wątpliwości pojawiają się jednak w przypadku, gdy szkoła lub uczelnia znajduje się w innym kraju. Czy w takim wypadku będzie wypłacany, niemiecki zasiłek na dziecko za granicą?

Niezależnie od kraju, w którym dziecko się uczy, masz prawo do zasiłku na dziecko podczas studiów za granicą, jeśli nadal mieszkasz w Niemczech lub w którymś z krajów Unii Europejskiej. Trzeba jednak pamiętać, że konieczne jest spełnienie także innych dodatkowych wymogów, jeśli nie mieszka już z osobą składającą wniosek. Może na przykład okazać się, że poprzednio uprawniony rodzic nie może już pobierać zasiłku na dziecko z tytułu pobytu za granicą i musi to robić drugi rodzic. 

Więcej przydatnych informacji znajdziesz w naszym wpisie Kindergeld 2023 a zeznanie podatkowe w Niemczech.

Wniosek o zasiłek na dziecko za granicą – skorzystaj z aplikacji Taxando

Większość formalności związanych z niemieckim zasiłkiem na dziecko za granicą możesz załatwić w formie online korzystając z pakietu PREMIUM. Jest to zdecydowanie najszybszy i najwygodniejszy sposób, a dzięki naszej aplikacji do rozliczania podatku Taxando, wszystko będzie jeszcze prostsze.