Zasiłek na dziecko a podatek — to musisz wiedzieć

Zasiłek na dziecko a podatek — to musisz wiedzieć

Z dzisiejszego artykułu dowiesz się wszystkich najważniejszych informacji dotyczących zasiłku na dziecko w Niemczech — czym jest, komu przysługuje, jak najszybciej obliczyć jego wysokość oraz w jaki sposób można się o niego ubiegać.

Zasiłek na dziecko w Niemczech — co to jest?

Zasiłek na dziecko w Niemczech to finansowa pomoc od urzędu skarbowego dla rodziców, którzy każdego roku wydają nawet kilka tysięcy euro na podstawowe potrzeby i utrzymanie swoich dzieci (jedzenie, ubrania, opiekę czy edukację). Kwota ta odliczana jest z datą wsteczną od ulgi od dochodu rocznego podlegającego opodatkowaniu w zeznaniu podatkowym i jednocześnie doliczana na poczet kwoty zwrotu podatkowego. W zasiłek na dziecko wpisane są tak naprawdę dwa zasiłki:

  • nieopodatkowana ulga na minimalne utrzymanie materialne dziecka,
  • zasiłek na potrzeby związane z opieką i kształceniem lub szkoleniem (BEA).

Obie ulgi zawsze są sumowane i uwzględniane w zeznaniu podatkowym.

Aplikacja do rozliczania podatku w Niemczech

Zasiłek BEA na potrzeby związane z opieką, edukacją i szkoleniem

Zasiłek BEA, to jest zasiłek na potrzeby związane z opieką, edukacją i szkoleniem, ma na celu zmniejszenie obciążeń podatkowych rodziców lub opiekunów prawnych. W przeciwieństwie do zasiłku na dziecko przysługuje nie tylko jednemu z rodziców, a obojgu. Można go przenieść na inną osobę po złożeniu odpowiedniego wniosku.

Ulga podatkowa na dziecko — komu przysługuje?

Zasiłek na dziecko przysługuje nie tylko na dzieci naturalne, ale także na:

  • dzieci adoptowane,
  • dzieci przybrane,
  • dzieci, które są wychowywane przez samotnego rodzica.

Każdy rodzic jest uprawniony do korzystania z zasiłku na dziecko bez żadnych warunków wstępnych do momentu ukończenia przez nie osiemnastego roku życia. Zarówno matce, jak i ojcu przysługuje połowa całkowitej ulgi (choć możliwy jest inny podział po złożeniu wspólnego wniosku). Dotyczy to także rodziców samotnie wychowujących dzieci oraz tych, którzy nie są w związku małżeńskim i ocenia się ich oddzielnie. Po ukończeniu przez dziecko 18. roku życia świadczenie również może być przyznawane, jednak pod pewnymi warunkami. Do 21. roku życia możliwe jest korzystanie z nieopodatkowanej ulgi na dziecko, jeśli nie jest ono zatrudnione i jest zarejestrowane jako osoba poszukująca pracy w Niemczech. Oprócz tego można skorzystać z zasiłku na dziecko niemające jeszcze dwudziestu pięciu lat, jeśli:

  • jest w trakcie szkolenia lub studiów,
  • przebywa w okresie przejściowym nie dłuższym niż cztery miesiące pomiędzy dwoma okresami szkolenia lub szkolenia a zasadniczą służbą wojskową, lub cywilną,
  • nie ma możliwości rozpoczęcia lub kontynuowania szkolenia zawodowego, ponieważ nie może znaleźć miejsca na nie,
  • uczestniczy w dobrowolnym roku społecznym lub ekologicznym, wolontariacie federalnym lub międzynarodowym wolontariacie młodzieżowym,
  • przebywa za granicą jako pracownik rozwojowy lub członek służby.

W przypadku dorosłych dzieci niepełnosprawnych, które nie są w stanie samodzielnie się sobą opiekować oraz wykonywać zawodu, zasiłek przysługuje niezależnie od ich wieku. Warunkiem koniecznym do jego otrzymania jest jednak to, aby niepełnosprawność wystąpiła u dziecka przed ukończeniem przez nie 25. roku życia.

Czy muszę ubiegać się o zasiłek na dziecko?

Nie ma konieczności składania wniosku o zasiłek na dziecko w Niemczech — w przeciwieństwie na przykład do zasiłku rodzinnego. Wystarczy wypełnić odpowiedni załącznik w zeznaniu podatkowym dotyczący dziecka, a urząd skarbowy sam sprawdzi, jaka ulga będzie najkorzystniejsza z podatkowego punktu widzenia i automatycznie odliczy kwotę wolną od podatku od zasiłku na dziecko otrzymanego w ramach rozliczenia podatkowego. Warto wiedzieć, że prawo do zasiłku na dziecko w Niemczech powstaje z chwilą urodzenia się dziecka i trwa tak długo, jak długo istnieje prawo do tego zasiłku. Jeśli dziecko urodzi się na przykład w lipcu, to ulga podatkowa zostanie obliczona i przyznana proporcjonalnie.

Ulgi podatkowe na dzieci — jak obliczyć wysokość zasiłku?

Decydującą rolę w obliczaniu wysokości zasiłku na dziecko odgrywa klasa podatkowa. Uwzględniana jest ona tylko w klasach I, II, III i IV, w których „znajdują się” małżeństwa i zarejestrowane związki partnerskie. Klasy podatkowe V i VI nie mają prawa do zasiłku na dzieci. W ich przypadku nie można również ubiegać się o podstawową ulgę podatkową oraz ryczałty: pracowniczy, na pokrycie kosztów specjalnych oraz emerytalny.

Zasiłek na dziecko — pytania i odpowiedzi

Odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania związane z niemieckim zasiłkiem na dziecko.

Jaka kwota zasiłku przysługuje rodzicom z kilkorgiem dzieci?

Organy podatkowe zakładają, że oboje rodzice w równym stopniu opiekują się swoim potomstwem, dlatego połowa ulgi na dziecko automatycznie wpisywana jest dla każdego z rodziców. Jeśli Ty i Twój partner macie dwoje dzieci, każde z nich jest uprawnione do pełnego zasiłku na dziecko. Jeśli masz troje dzieci, to każdemu z rodziców przydzielane jest 1,5; jeśli masz czworo dzieci, to każdemu z rodziców przydzielane jest 2,0 itd.

W jaki sposób dzielony jest zasiłek na dziecko w przypadku separacji lub rozwodu?

Separacja lub rozwód rodziców nic się nie zmienia, jeśli chodzi o zasiłek na dziecko. Dzieje się tak dlatego, że na każdego z rodziców przypada połowa zasiłku.

Czy zasiłek rodzinny można przenieść na kogoś innego?

Oczywiście, jest taka możliwość. Dokładne wymagania odnoszące się do tej kwestii znajdziesz w Ustawie o zasiłkach rodzinnych (Gesetz zur Familienförderung) zgodnej z § 32 ust. 6 Ustawy o podatku dochodowym (Einkommensteuergesetz, EStG). Jeśli zdecydujesz się przenieść ulgę na dziecko na innego opiekuna prawnego, musisz wypełnić załącznik K i przesłać go do właściwego urzędu skarbowego.

Podatek od zasiłku na dziecko — czy obowiązuje?

Jeśli zastanawiasz się, czy zasiłek na dziecko w Niemczech podlega opodatkowaniu, to odpowiadamy, że nie. Jest to jednak ulga podatkowa w ramach systemu wyrównywania świadczeń rodzinnych, dlatego uwzględnia się ją w zeznaniu podatkowym oraz w obliczeniach porównawczych, których celem jest najkorzystniejszy wymiar podatku dla rodziców. Jeśli samemu chcesz sprawdzić, jak wysoki zasiłek na dziecko będzie Ci przysługiwał, to możesz skorzystać z aplikacji do rozliczania podatku w Niemczech Taxando, dzięki której w szybki i bezproblemowy sposób obliczysz wysokość zasiłku oraz zwrotu podatku za wybrany rok podatkowy.