Zasiłek podstawowy 2024 w Niemczech — co musisz o nim wiedzieć?

Zasiłek podstawowy 2022 w Niemczech — co musisz o nim wiedzieć?

Od pierwszego stycznia 2023 roku w ramach Tax Relief Act podstawowa ulga wolna od podatku oraz ryczałt pracowniczy obowiązujące w Niemczech zostały podwyższone z mocą wsteczną. W dzisiejszym artykule podpowiemy Ci, co to oznacza dla pracodawcy i pracownika oraz na co trzeba będzie zwrócić uwagę w odniesieniu do listy płac.

Zasiłek podstawowy i ryczałt pracowniczy — czym są?

Zasiłkiem podstawowym nazywa się maksymalną kwotę od dochodów osoby fizycznej, do której wysokości nie jest pobierany podatek dochodowy. Opodatkowaniu w tym wypadku podlega wyłącznie dochód przekraczający ulgę podstawową. Ryczałt pracowniczy z kolei to kwota, która potrącana jest automatycznie z dochodów wszystkich pracowników. Jeśli ponoszą oni wyższe i — co ważne — indywidualne wydatki związane z dochodami (na przykład koszty dojazdu do pracy czy koszty szkoleń), to mają możliwość odliczenia ich w ramach corocznego rozliczenia podatkowego. Zarówno ulga podstawowa, jak i ryczałt pracowniczy uwzględnione zostały w tabelach podatku dochodowego, na podstawie których pracodawca potrąca miesięczny podatek od wynagrodzeń. Podwyższenie obydwu kwot z mocą wsteczną powoduje automatyczne zmniejszenie miesięcznego obciążenia podatkiem od wynagrodzeń. Ile w tej chwili wynoszą podwyższone kwoty?

  • Ryczałt pracowniczy — podwyższony z dotychczasowego 1 000 euro do 1 230 euro.
  • Oszczędność podatkowa z tytułu wstecznego podwyższenia ryczałtu pracowniczego — kwota maksymalna do wysokości stawki podatku osobistego pracownika.
  • Podstawowa kwota wolna od podatku — zwiększona o 363 euro na każdego podatnika.
  • Zasiłek podstawowy dla osób samotnych — 11 604 euro.
  • Zasiłek podstawowy dla osób pozostających w związku małżeńskim —  23 208 euro.

Niemieccy podatnicy już teraz cenią sobie podwyższenie ulgi podstawowej z mocą wsteczną, która sprawia, że możliwe jest oszczędzenie na podatkach około 70 (podatnicy samotni) lub 140 euro rocznie (podatnicy pozostający w związku małżeńskim).

Aplikacja do rozliczania podatku w Niemczech

Podstawowa ulga podatkowa 2024 — konsekwencje dla rozliczeń płacowych po podwyższeniu z mocą wsteczną

Do tej pory z wypłat pracowników potrącany był zbyt duży podatek dochodowy — to właśnie było przyczyną podwyższenia podstawowej kwoty wolnej od podatku oraz ryczałtu pracowniczego z mocą wsteczną od pierwszego dnia 2022 roku. Co w kontekście tej zmiany muszą teraz zrobić pracodawcy, biorąc pod uwagę, że od kilku miesięcy przygotowywali zestawienia płac i wynagrodzeń za rok 2023, aby ich pracownicy mogli otrzymać wsteczne korzyści podatkowe? Możliwości są dwie:

  • skorygowanie odliczenia podatku od wynagrodzeń,
  • odstąpienie od korekty.

Pierwszy przypadek zależy od § 41c ust. 1 zd. 1 nr 2 EStG, zgodnie z którym pracodawca ma prawo zwrócić uprzednio pobrany podatek od wynagrodzenia wraz z najbliższą wypłatą. Może także pobrać go od jeszcze niepobranego wynagrodzenia z mocą wsteczną, jeżeli zorientuje się, że wcześniej nie zostało to wykonane zgodnie z przepisami. Skorygowanie polega więc na zwróceniu pracownikowi nadwyżki odliczonych kwot. Odstąpienie od korekty natomiast angażuje pracownika, który musiałby odzyskać nadwyżkę podatku z urzędu skarbowego poprzez swoje zeznanie podatkowe. To jednak trwać może znacznie dłużej, bo co najmniej do wiosny 2023 roku.

Ulga w podatku dochodowym 2024 — dokonywanie korekt wstecznych

Pracodawca, zgodnie z nowym przepisem, może być także zobowiązany do dokonania korekty z mocą wsteczną. Zmiana ta jest uzasadniona ekonomicznie, w momencie, gdy księgowość płacowa prowadzona jest automatycznie, a program takiej księgowości przewiduje i umożliwia przeliczanie z mocą wsteczną. Biorąc pod uwagę, że większość programów komputerowych ma taką możliwość, to korektę podatku od wynagrodzeń można uznać za obowiązkową dla większości pracodawców. Wyjątkiem jest sytuacja, w której stosunek pracy został rozwiązany. Jeśli zaświadczenie o podatku od wynagrodzeń wysłano dla pracownika, który odszedł ze swojej pracy, to korekta nie jest dopuszczalna. W sytuacji, gdy pracodawcy nie przeprowadzą korekty, pracownicy otrzymają pominiętą wcześniej korzyść podatkową wstecznie w ramach prywatnego rozliczenia podatku dochodowego. Przy obliczaniu finalnej kwoty zwrotu podatku z mocą wsteczną z tytułu ryczałtu pracowniczego lub podstawowej ulgi wolnej od podatku pomóc może aplikacja do rozliczania podatków w Niemczech Taxando.

Podstawowa ulga w podatku dochodowym 20234 — czy pracownik może sam ubiegać się o zwrot podatku dochodowego?

Odpowiadając na powyższe pytanie: może, jeśli pracodawca nie skoryguje poprzednich zestawień wynagrodzeń. W urzędzie skarbowym pracownik może ubiegać się o zwrot nadpłaconego do tej pory podatku. Zasady te regulowane są ustawą o podatku dochodowym; można je także znaleźć w wytycznych dotyczących podatku od wynagrodzeń. Wniosek o chęć ubiegania się o zwrot podatku z mocą wsteczną można złożyć do momentu wydania zaświadczenia o wysokości podatku od wynagrodzenia. Po tym czasie pracownikom przysługuje uzyskanie zwrotu lub zaliczenie nadpłaconego podatku do prywatnego zeznania podatkowego.