Kindergeld 2024 a zeznanie podatkowe w Niemczech

Kindergeld 2022 a zeznanie podatkowe w Niemczech

Legalna praca w Niemczech trwająca dłużej niż sześć miesięcy pozwala na ubieganie się o zasiłek rodzinny. W dzisiejszym artykule przedstawimy Ci odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania związane z tym rodzajem świadczenia.

Zasiłek rodzinny na dzieci Kindergeld — czym jest?

Kindergeld w Niemczech to nazwa zasiłku rodzinnego, który przyznaje się osobom mającym dzieci. Jego celem jest zapewnienie odpowiednich warunków materialnych do ich rozwoju oraz nauki. Wysokość zasiłku zależna jest od liczby dzieci w rodzinie. O pieniądze może się ubiegać każdy, kto wychowuje dziecko oraz:

 • jest zatrudniony do pracy w Niemczech na warunkach niemieckich,
 • prowadzi własną działalność gospodarczą,
 • pracuje sezonowo,
 • pracuje w Niemczech, a składki na ubezpieczenie socjalne odprowadza w Polsce.

Przy ubieganiu się o Kindergeld nie jest brana pod uwagę wysokość rocznych dochodów.

Aplikacja do rozliczania podatku w Niemczech

Kto może ubiegać się o zasiłek rodzinny Kindergeld?

Zasiłek rodzinny w Niemczech Kindergeld przyznaje się na każde dziecko, które nie ukończyło jeszcze osiemnastego roku życia. Jeśli dziecko jest starsze, to również można ubiegać się o to świadczenie, jednak konieczne będzie spełnienie następującego warunku — dziecko musi kontynuować naukę. W takim wypadku pieniądze będą wypłacane do czasu ukończenia przez nie dwudziestego piątego roku życia. Zasiłek Kindergeld w Niemczech wypłaca się także na dzieci, które nie mają jeszcze dwudziestu jeden lat, jeśli spełniają jeden z dwóch wymienionych niżej warunków:

 • są bezrobotne,
 • wysokość ich dochodów nie przekroczyła w ciągu roku ośmiu tysięcy euro.

W przypadku ubiegania się o zasiłek Kindergeld dla dziecka niepełnosprawnego mającego orzeczenie lekarskie wydane przed 18. rokiem życia nie obowiązują ograniczenia wiekowe, a kryterium dochodowe.

Komu przysługuje prawo do zasiłku na dziecko Kindergeld?

Zasiłek rodzinny w Niemczech Kindergeld przysługuje dzieciom biologicznym, adoptowanym, przysposobionym oraz tym, które włączone zostały na stałe do gospodarstwa domowego. Mowa tutaj na przykład o dzieciach formalnego partnera bądź współmałżonka z innego związku lub wnukach, nad którymi dziadkowie sprawują formalną opiekę. W tych przypadkach — przy ubieganiu się o świadczenie — ważna jest możliwość potwierdzenia wspólnego meldunku dzieci oraz ich opiekunów prawnych. Kindergeld może być pobierany także na dzieci zameldowane w Polsce.

Ubieganie się o zasiłek rodzinny na dziecko — w jaki sposób jest wypłacany?

Przy wypłacaniu zasiłku Kindergeld bierze się pod uwagę fakt, czy rodzice (bądź opiekunowie) są razem w związku, czy nie. Na decyzję o ewentualnym przyznaniu zasiłku należy czekać od dwóch do sześciu miesięcy. Kindergeld zazwyczaj wypłacany jest matce lub ojcu — chyba że zdecydują oni inaczej i podpiszą stosowne dokumenty potwierdzające zmianę. Jeżeli rodzice (opiekunowie) żyją w separacji lub są po rozwodzie, to zasiłek Kindergeld wypłacany jest tej osobie, u której w danej chwili mieszka dziecko. Szczegółowe terminy wypłaty świadczenia rodzinnego w 2024 roku znaleźć można na stronie internetowej Federalnej Agencji Pracy.

Ile wynosi kwota zasiłku rodzinnego Kindergeld w 2024 roku?

Wysokość zasiłku rodzinnego związana do tej pory z liczbą dzieci w rodzinie. W 2024 roku świadczenie to zostało podniesione – będzie można otrzymać 250 € na każde dziecko. Aktualnie możemy uzyskać następującą miesięczną kwotę:

 • 250 € na jedno dziecko,
 • 500 € na dwójkę dzieci,
 • 750 € na trójkę dzieci,
 • 1000 € na czwórkę dzieci
 • 1250 € na piątkę dzieci.

W przypadku większych rodzin, na każde kolejne dziecko również przyznane zostanie 250 €.

Zasiłek podatkowy na dziecko Kindergeld a polskie świadczenie Rodzina 800+

Jeżeli rodzina, która mieszka w Niemczech, pobiera także polski zasiłek Rodzina 800+, to zobowiązana jest do zgłoszenia tego faktu niemieckiemu urzędowi. Zgodnie z prawem nie ma przeciwwskazań do pobierania obu świadczeń jednocześnie, jednak w takim wypadku kwota niemieckiego Kindergeld pomniejszona zostaje o kwotę polskiego 800+. Jest to związane z tym, że oba zasiłki rodzina otrzymuje w tym samym celu, to jest utrzymanie dziecka, dlatego urząd w Niemczech uznaje je za tożsame.

Kindergeld — kiedy można złożyć wniosek?

Wniosek o zasiłek Kindergeld składać można po sześciu miesiącach od rozpoczęcia pracy w Niemczech. O to świadczenie można się ubiegać także maksymalnie do pół roku wstecz od daty otrzymania wniosku. Odpowiednie dokumenty należy dostarczyć do Funduszu Świadczeń Rodzinnych osobiście, drogą on-line lub pocztową albo przy pomocy pełnomocnika. Nie ma konieczności składania nowego wniosku co roku — zasiłek Kindergeld będzie wypłacany, chyba że w międzyczasie nastąpią jakieś zmiany.

Zasiłek rodzinny Kindergeld 2024 — podsumowanie

Jak już wyżej wspomniano, wniosek o zasiłek rodzinny w Niemczech na dziecko Kindergeld można złożyć na kilka sposobów. Zdecydowanie najszybszym i najwygodniejszym jest droga on-line. Pomocne przy tym będą dedykowane programy, które dokładnie wyliczą zwrot podatku dochodowego za dany rok podatkowy. Jedną z takich aplikacji jest proste w obsłudze i intuicyjne narzędzie do zwrotu podatku Taxando.