Kinderbonus 2023 – czy również będzie wypłacany?

Kinderbonus 2023 – czy również będzie wypłacany?

Zasiłek na dziecko Kindergeld stanowi kluczowy element systemu opieki społecznej w Niemczech, mający na celu wsparcie rodzin i ulżenie w kosztach związanych z wychowywaniem dzieci. Od kilku lat rodzinne jest jeszcze wyższe przez dodatek wypłacany jednorazowo w ciągu roku. Dzisiaj skupimy się na świadczeniu Kinderbonus – nowym elemencie opieki socjalnej w Niemczech wprowadzonym w związku z problemami wywołanymi pandemią. Czy rodzice mogą oczekiwać dodatkowych pieniędzy w postaci 100 euro premii na dziecko w 2024 roku? Przekonajmy się!

Kinderbonus 2024 – czym jest to świadczenie?

Kinderbonus to wypłacany bezpośrednio na konto bankowe rodziców dodatek do zasiłku rodzinnego, czyli Kindergeld. Wprowadzony został jako odpowiedź na problemy ekonomiczne w trudnym okresie pandemii Covid-19. Dzięki niemu wiele gospodarstw domowych mogło zapewnić dzieciom odpowiednie warunki bytowe. 

Zasadniczo Kinderbonus przeznaczony był dla wszystkich osób, które wychowują dzieci do 18. roku życia pobierającym Kindergeld przez minimum jeden miesiąc. Trzeba było jednak spełnić jeszcze kilka warunków – przynajmniej jeden z rodziców musiał być rezydentem Niemiec i posiadać ważny paszport. Nie było potrzeby składania żadnego wniosku – pieniądze trafiały wraz z wypłatą Kindergeld na konto.

Ten dodatek był elementem większego pakietu Corona-Konjunkturpaket stworzonego przez rząd federalny w celu wsparcia podatników i ożywienia gospodarki. Początkowo miał służyć jako jednorazowe wsparcie, wprowadzone podczas pandemii w 2020 roku – w rzeczywistości wypłacany był w latach kolejnych. 

Aplikacja do rozliczania podatku w Niemczech

Kinderbonus 2024 – kwoty w latach poprzednich 

Dodatek na dziecko Kinderbonus za rok 2022 miał charakter jednorazowy i było to świadczenie w kwocie 100 euro na dziecko, rok wcześniej rodzice otrzymali 150 euro, a w 2020 było to aż 300 euro. Pomimo że był on coraz niższy, to nie powinno dziwić spore zainteresowanie tematem i ciągłe pytania – Czy w 2023 r. będzie przyznawany bonus na dziecko? Mogłoby to być w dalszym ciągu nieocenione wsparcie dla rodzin. 

Dodatek do rodzinnego wypłacony został w 2022 roku na każde dziecko, które w co najmniej przez miesiąc miało prawo do zasiłku rodzinnego. Pieniądze trafiły na konto rodziców w Lipcu – najczęściej kilka dni po zwykłej wypłacie zasiłku na dziecko.

Dzieci, które urodziły się w 2022 roku, również miały prawo do dodatku na dziecko. Był wypłacany automatycznie zaraz po złożeniu wniosku na Kindergeld – zazwyczaj środki przekazywane były wraz z pierwszą wypłatą świadczenia.

Czy w 2024 roku przysługuje dodatek na dziecko?

Dało się zaobserwować, że kolejne pakiety wsparcia były z roku na rok coraz niższe. To mogło wskazywać na zamiar zakończenia dodatku do Kindergeld w 2023 roku. Niemiecka gospodarka radzi sobie lepiej, niż przewidywano i tamtejsze władze nie widzą najwyraźniej potrzeby przyznania wsparcia po raz kolejny.

Niestety wszystko wskazuje na to, że w Kinderbonus w 2024 nie będzie wypłacany – nie ma bowiem żadnych informacji z rządu o planowanych przelewach. Wskazywać może na to również stopniowo zmniejszana kwota dodatku oraz skupienie się na innych świadczeniach, które od stycznia są jeszcze wyższe.

Są też jednak dobre wiadomości – zasiłek rodzinny Kindergeld został podniesiony do 250 euro na każde dziecko. To spora zmiana, ponieważ do tej pory kwota tego świadczenia była niższa w przypadku kolejnych potomnych. Sprawi to więc, że wiele rodzin nie odczuje braku bonus na dziecko w 2023 roku.

Kinderbonus nie będzie wypłacony w 2024 roku, jednak dotychczas dostępne świadczenia skutecznie wspierają rodziny w tym kraju. Kindergeld wypłacany przez Familienkasse wszystkim rodzicom, którzy wychowują dzieci do 18 roku życia czy dodatkowe świadczenie Kinderzuschlag dla rodzin z niskimi dochodami wciąż przysługują osobom pracującym w Niemczech. Możesz je uzyskać, zgłaszając się do odpowiednich organów, lub wnioskować online. Jedną z aplikacji, dzięki której załatwisz wszystkie formalności, jest proste w obsłudze i intuicyjne narzędzie do zwrotu podatku Taxando – ściągnij ją już dziś i przekonaj się sam!