Zasiłek rodzicielski w Niemczech w zeznaniu podatkowym 2024

Zasiłek rodzicielski w Niemczech w zeznaniu podatkowym 2022

Urodzenie dziecka to szczególny czas dla rodziców. W pierwszych tygodniach „nowego życia” chcą jak najbardziej skupić się na budowaniu życia rodzinnego. Biorąc to pod uwagę, państwo niemieckie zapewnia zasiłek rodzicielski Elterngeld. Czym jest i czy ma jakikolwiek wpływ na zeznanie podatkowe? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w dzisiejszym artykule.

Podatek dochodowy od zasiłku rodzicielskiego — czym jest Elterngeld?

Zasiłek rodzicielski Elterngeld przyznawany w Niemczech ma celu zrekompensowanie świeżo upieczonym rodzicom pensji jednego z nich, którą utracił w związku z rozpoczęciem sprawowania opieki nad dzieckiem. Ten rodzaj wsparcia finansowego umożliwia rodzicom niemyślenie przez pewien czas o pracy zarobkowej i skupienie się na małym dziecku.

Aplikacja do rozliczania podatku w Niemczech

Podatkowa ulga rodzicielska — w jaki sposób jest wypłacana?

Zasiłek Elterngeld wypłacany jest matce i ojcu przez okres maksymalnie czternastu miesięcy. Rodzice — jako para i zgodnie z prawem — mogą sami zdecydować o podziale miesięcy. Jeden z rodziców ubiegać się może o zasiłek rodzicielski przez co najmniej dwa miesiące, a maksymalnie przez dwanaście. Oprócz tego — przez dodatkowe dwa miesiące — zasiłek rodzicielski wypłacany jest wówczas, gdy partner również angażuje się w opiekę nad dzieckiem. Samotnym rodzicom wychowującym dzieci przysługuje zasiłek rodzicielski wypłacany przez czternaście miesięcy. Ponadto dzieciom urodzonym od 1 września 2021 roku zasiłek wypłaca się przez okres do czterech dodatkowych miesięcy, jeśli urodziły się co najmniej sześć tygodni przed obliczoną datą urodzenia. Długość czasu związanego z ciągłością wypłaty zależny jest od liczby tygodni, w których dziecko urodziło się przed przewidywaną datą urodzenia.

Opodatkowanie zasiłku rodzicielskiego — czym jest ElterngeldPlus?

ElterngeldPlus to dodatkowe wsparcie finansowe dla osób otrzymujących zasiłek rodzicielski Elterngeld, które chcą pogodzić życie rodzinne i zawodowe, mając w planach powrót do pracy w niepełnym wymiarze godzin. Matka i ojciec mogą zatem ubiegać się o to dodatkowe świadczenie rodzicielskie przez dwa razy dłuższy czas niż podstawowy zasiłek rodzicielski — jeden miesiąc podstawowego zasiłku Elterngeld odpowiada dwóm miesiącom ElterngeldPlus. W przypadku gdy oboje rodziców nie pracuje po urodzeniu dziecka, to dodatkowe świadczenie wynosić będzie połowę kwoty zasiłku rodzinnego. Jeśli jednak matka i ojciec pracują w niepełnym wymiarze godzin, to możliwe jest otrzymanie równie wysokiego świadczenia ElterngeldPlus comiesięczny podstawowy zasiłek Elterngeld.

Zwrot podatku od zasiłku rodzicielskiego — jak otrzymać Partnerschaftsbonus?

O Partnerschaftsbonus, to jest premię partnerską, ubiegać się można przez okres co najmniej dwóch, a maksymalnie czterech miesięcy. Każde z rodziców ma możliwość otrzymania do czterech dodatkowych miesięcy świadczenia ElterngeldPlus jako dodatku partnerskiego, jeżeli w tym czasie pracować będą jednocześnie w niepełnym wymiarze godzin (od 24 do 32 godzin w tygodniu), aby mieć więcej czasu na opiekę nad swoim dzieckiem (od 25 do 30 godzin dla dzieci urodzonych przed 1 września 2021 roku). Partnerschaftsbonus dotyczy także rodziców, którzy żyją w separacji i wspólnie pracują w niepełnym wymiarze godzin. Rodzice samotnie wychowujący dzieci mają prawo do całego dodatku partnerskiego.

Wypłata zwrotu podatku za zasiłek rodzicielski — kto może otrzymać pieniądze?

Zasiłek rodzicielski w Niemczech przysługuje matce lub ojcu, którzy mieszkają w jednym gospodarstwie domowym z nowo narodzonym dzieckiem. Sytuacja ta odnosi się także do dzieci adoptowanych. Nie ma znaczenia, czy przed narodzinami dziecka byłeś zatrudniony, prowadziłeś własną działalność gospodarczą, bezrobotny lub na studiach. Warunkiem jest to, aby po porodzie nie pracować w ogóle lub nie pracować więcej niż trzydzieści godzin tygodniowo. Jeśli jedno z rodziców pracuje w Niemczech, a drugie mieszka w Polsce, to można złożyć wniosek o zasiłek Elterngeld. Należy jednak pamiętać, żeby ubiegać się o niego w kraju, w którym zamieszkuje drugi rodzic i dziecko.

Zasiłek rodzicielski w zeznaniu podatkowym — kiedy nie otrzymam pieniędzy?

Istnieją przypadki, w których nie będziesz mieć możliwości otrzymania zasiłku rodzicielskiego Elterngeld. Są to następujące sytuacje:

  • sprawowanie opieki nad dzieckiem podczas płatnego urlopu i niekorzystanie tym samym z urlopu rodzicielskiego,
  • zarabianie więcej niż 300 000 euro rocznie wspólnie z partnerem lub więcej niż 250 000 euro rocznie jako rodzic samotny.

Czy zasiłek rodzicielski jest wolny od podatku?

Zasiłek rodzicielski Elterngeld jest wolny od podatku — nie trzeba opłacać od niego żadnego podatku. Podlega on jednak tak zwanej klauzuli progresji, a więc bierze się go pod uwagę przy obliczaniu stopy podatkowej. Może to oznaczać na przykład, że wejdziesz w wyższą stopę podatkową i konieczne będzie zapłacenie wyższego podatku od reszty dochodów. Właśnie dlatego w corocznym zeznaniu podatkowym trzeba poinformować o świadczeniu Elterngeld.

Ubieganie się o zasiłek macierzyński ze zwrotu podatku 

Do otrzymania zasiłku Elterngeld konieczne jest złożenie pisemnego wniosku w urzędzie ds. zasiłku rodzicielskiego, jednak dopiero po urodzeniu dziecka. Należy to zrobić w ciągu trzech pierwszych miesięcy od dnia narodzin. Elterngeld będziemy mogli otrzymać za okres maksymalnie trzech miesięcy wstecz. Jakie dokumenty — oprócz wypełnionego wniosku — będą potrzebne do ubiegania się o zasiłek rodzicielski?

  • Akt urodzenia dziecka.
  • Kopia dowodu osobistego.
  • Dowód poprzednich dochodów (paski wynagrodzeń z ostatnich dwunastu miesięcy przed urodzeniem dziecka lub ostatnie rozliczenie podatkowe).
  • Zaświadczenie pracodawcy o wysokości zasiłku macierzyńskiego oraz udzielonym urlopie rodzicielskim.
  • Posiadane ubezpieczenie (udowodnisz kopią karty ubezpieczeniowej lub dowodem ubezpieczenia prywatnego).

Każdy wniosek o świadczenie rodzicielskie rozpatrywany jest indywidualnie, dlatego może się okazać, że potrzebne będą także inne dokumenty.

Ile wynosi wysokość podatkowej ulgi rodzicielskiej?

Podstawą przy obliczaniu wysokości zasiłku rodzinnego jest średni dochód netto jednego z rodziców w roku poprzedzającym narodziny dziecka. Kwota ta wynosi od 300 do 1800 euro miesięcznie. W związku z tym, że na ostateczną wysokość wpływa wiele czynników, to dokładna odpowiedź na wyżej zadane pytanie nie jest możliwa. Pomóc w tym może jednak darmowy program do rozliczenia podatku w Niemczech. Dzięki niemu możesz oszacować, jaką kwotę wsparcia otrzymasz od państwa.