Pakiet ulgowy 2022 — co warto o nim wiedzieć?

Pakiet ulgowy 2022 — co warto o nim wiedzieć?

W ostatnim czasie wyraźnie zauważalne są dwa stany rzeczy: mocno napięta sytuacja na rynku energetycznym oraz gwałtowny wzrost cen. W związku z tym niemiecki rząd federalny dał początek kompleksowym działaniom z trzema pakietami ulgowymi w 2022 roku. W dzisiejszym artykule odpowiemy na pytanie, czego dotyczy każdy z nich, kiedy będzie można skorzystać z wybranej ulgi, a także czy będą one miały jakikolwiek wpływ na rozliczenie podatkowe.

Trzeci pakiet pomocowy 2022 w Niemczech — czego dotyczy?

Szybkie uruchomienie kompleksowych środków pomocy oraz wsparcia społecznego w postaci trzech pakietów pomocowych wynoszących w sumie około 95 miliardów euro to ostatnie działania niemieckiego rządu federalnego. Związane są one z chęcią złagodzenia finansowych skutków nagłego wzrostu kosztów energii nie tylko dla ludności, ale też i gospodarki. Decyzja o trzecim pakiecie ulgowym została podjęta 3 września 2022 roku po posiedzeniu rządu; następnego dnia podczas konferencji prasowej ogłoszono jego treść. Będzie on dotyczył między innymi:

 • pomocy krótkoterminowej,
 • reformy w zakresie zasiłków mieszkaniowych i dodatków obywatelskich,
 • licznych środków podatkowych,
 • zmian strukturalnych mających na celu ograniczenie zmian cen energii

Wiele środków ulgowych zostało już zaawansowanych przez gabinet federalny dnia 14 września wraz z projektem rocznej ustawy podatkowej 2022.

Aplikacja do rozliczania podatku w Niemczech

Jakie są najważniejsze punkty trzeciego pakietu ulgowego?

 • Emeryci i renciści otrzymają ryczałt energetyczny.
 • Planowany jest następca ogólnokrajowego biletu 9-Euro-Ticket, którego cena ma wynosić od 49 do 69 euro.
 • Pracodawcy będą mogli wypłacać nieopodatkowaną i wolną od składek na ubezpieczenie społeczne składkę inflacyjną w wysokości do 3000 euro.
 • Dodatek za pracę w domu zacznie obowiązywać na stałe.
 • Zasiłek na dzieci zostanie zwiększony o 18 euro na pierwszą dwójkę dzieci.
 • Limit zarobków dla midijob podniesiony będzie do 2000 euro.

W dalszej części artykułu poznasz więcej informacji na temat powyższych punktów trzeciego pakietu ulgowego 2022 w Niemczech.

Ryczałt energetyczny dla emerytów, rencistów i studentów

W trzecim pakiecie ulgowym nie będzie drugiego zryczałtowanego dodatku energetycznego dla pracowników, bo tym razem ulgę otrzymają emeryci oraz studenci. Ci pierwsi mogą liczyć na kwotę w wysokości 300 euro, drudzy zaś — 200 euro. Wypłata dla emerytów nastąpi 1 grudnia za pośrednictwem niemieckiego ubezpieczenia emerytalnego. Jak na razie nie wiadomo, jaki będzie ostateczny termin wypłaty ulgi dla studentów.

Następca ogólnokrajowego biletu 9-Euro

9-Euro-Ticket okazał się w Niemczech ogromnym sukcesem, dlatego rząd federalny mógł się zgodzić na wprowadzenie następcy tego biletu. Postanowiono przekazać na ten cel 1,5 miliarda euro rocznie, jeśli kraje związkowe łącznie zapewnią taką samą kwotę. Według najnowszych informacji koszt nowego biletu będzie wynosił między 49 a 69 euro.

Premia inflacyjna dla pracowników

Biorąc pod uwagę, że koszty związane z utrzymaniem się i codziennym funkcjonowaniem w dużym mieście wciąż rosną, niemiecki rząd postanowił umożliwić pracodawcom wypłacanie pracownikom nawet do 3000 euro tak zwanej jednorazowej premii inflacyjnej. Co ważne, będzie ona zwolniona z podatku oraz składek na ubezpieczenie społeczne.

Dodatek za stałe miejsce zamieszkania

Zapowiedziano już także, że ulga na biuro domowe będzie miała charakter stały i nie wygaśnie po 2022 roku, jak było to planowane wcześniej. W związku z tym wszystkie osoby, które pracują zdalnie, wciąż mogą ubiegać się o kwotę 5 euro za dzień i maksymalnie 600 euro na rok.

Wzrost zasiłku na dziecko

Podobnie jak w przypadku poprzedniego pakietu ulg, tak i tym razem finansowo skorzystają rodziny z dziećmi. Rząd federalny postanowił bowiem zwiększyć zasiłek rodzinny na pierwszą dwójkę dzieci o 18 euro miesięcznie za każde dziecko. Kwota ta odpowiadać będzie rocznemu zwiększeniu zasiłku na dziecko o 216 euro na każde z dwojga pierwszych dzieci.

Zwiększenie limitu midijob

Nie zapomniano także o osobach będących na midijob — w ich przypadku limit 1300 euro, który już wcześniej miał być podniesiony do 1600 euro, teraz zwiększy się aż do 2000 euro. Oznacza to, że pracownicy o niskim miesięcznym wynagrodzeniu będą mogli korzystać z niższych potrąceń na składki na ubezpieczenie społeczne.

Wpływ trzeciego pakietu ulg na zeznanie podatkowe

Zryczałtowany dodatek energetyczny będzie wolny od składek na ubezpieczenie społeczne, ale będzie podlegał podatkowi dochodowemu. Ponieważ odliczenie najprawdopodobniej nie nastąpi w momencie zapłaty, opodatkowanie przypadnie na moment złożenia deklaracji podatkowej. W przypadku korzystania z lokalnego transportu publicznego możliwe będzie ubieganie się o zwrot rzeczywistych kosztów w zeznaniu podatkowym. Jeśli cena nowego biletu rzeczywiście będzie kosztować tyle, ile zapowiedziano, to może się okazać, że dodatek za dojazdy będzie bardziej opłacalny niż rzeczywiste koszty. W przypadku chęci otrzymania ryczałtu za pracę w domu (przez 120 dni w roku) nadal będzie można ubiegać się o niego po 2022 roku.

Pakiety pomocowe w Niemczech — rzeczywista pomoc dla społeczeństwa

Powyżej podaliśmy najważniejsze informacje, które trzeba wiedzieć o trzecim pakiecie ulgowym 2022 w Niemczech. Teraz pokrótce opowiemy o dwóch pozostałych pakietach pomocowych, które wywierają (lub będą wywierać) realny wpływ na wygodniejsze i bardziej komfortowe życie codzienne.

Pierwszy pakiet pomocowy — co należy o nim wiedzieć?

Za sprawą ustawy o ulgach podatkowych w 2022 roku uruchomiony został pierwszy pakiet ulg na ten rok. Koalicja dnia 23 lutego 2022 roku uzgodniła środki, a gabinet federalny zatwierdził je niecały miesiąc później, to jest 16 marca. Pakiet ten zawiera trzy środki podatkowe, które zwrócą się w postaci większej kwoty na koncie najwcześniej w 2023 roku (po złożeniu zeznania podatkowego za 2022 rok). O jakich dokładnie środkach podatkowych jest mowa w pierwszym pakiecie ulg?

Po pierwsze — zwiększenie zryczałtowanego dodatku pracowniczego

Ryczałt pracowniczy wypłacany w Niemczech wzrośnie z 1000 do 1200 euro z mocą wsteczną od dnia 1 stycznia 2022 roku. To oznacza, że możliwe będzie odliczenie od podatku o 200 euro więcej wydatków na pracę (tak zwanych wydatków związanych z dochodem) w formie ryczałtu i bez konieczności przedstawiania jakichkolwiek dowodów. Z ryczałtu można skorzystać wtedy, gdy rzeczywiste wydatki na pracę nie są wyższe niż 1200 euro. Kwota potrącana jest bezpośrednio z wynagrodzenia brutto.

Po drugie — podwyżki dodatków podstawowych

Podstawowa kwota wolna od podatku wzrośnie z 9744 do 10 347 euro w 2022 roku. Pierwotnie planowano, że wzrost będzie jedynie do 9984 euro. Z tego środka podatkowego skorzystają wszystkie osoby, które uzyskują dochody lub muszą płacić podatek od emerytur. Aby go otrzymać, nie ma konieczności podejmowania żadnych dodatkowych działań.

Po trzecie — zwiększenie dodatków dla osób dojeżdżających do pracy na duże odległości

Osoby, które w czasie jazdy do pracy pokonują długie dystanse, będą mogły odliczyć większą kwotę od podatku za 2022 rok. Dodatek za dojazd do pracy wzrośnie bowiem do 38 groszy od dwudziestego pierwszego kilometra w jedną stronę. Co ważne — niezależnie od środka transportu.

Drugi pakiet pomocowy — czego konkretnie dotyczy?

Jeśli chodzi o drugi pakiet pomocowy w Niemczech, to Bundestag i Bundesrat przyjęły projekty ustaw w maju, a działania realizowano w trzech kolejnych miesiącach (czerwiec, lipiec, sierpień). Jakie są najważniejsze punkty drugiego pakietu ulgowego?

 • Rodziny otrzymają dodatek w wysokości 100 euro do zasiłku rodzinnego na każde dziecko, na które ten zasiłek otrzymują.
 • Obniżony zostanie podatek energetyczny od paliw w miesiącach od czerwca do sierpnia (w przypadku benzyny będzie to 30 groszy, oleju napędowego zaś — 14 groszy).
 • Transport publiczny będzie dofinansowany biletem o wartości 9 euro; jego ważność to 90 dni (od czerwca do sierpnia).
 • Pracownicy najemni otrzymają we wrześniu od swojego pracodawcy ryczałt energetyczny jako jednorazową wypłatę wynoszącą 300 euro.

To tylko podstawowe informacje o tym, czego dokładnie dotyczy drugi pakiet pomocowy. Poniżej przedstawimy więcej szczegółów odnoszących się do powyższych punktów.

Dodatek dla rodzin z dziećmi

Rodziny z dziećmi w ramach drugiego pakietu ulgowego — oprócz zasiłku — otrzymają jednorazową premię w wysokości 100 euro na każde dziecko. Mogą na nią liczyć także:

 • samotni rodzice,
 • osoby będące w separacji,
 • osoby niebędące w związku małżeńskim z drugim rodzicem.

Ta jednorazowa ulga będzie potem konieczna do odliczenia od ulgi na dziecko w zeznaniu podatkowym. Co ciekawe, z wypłacanego dodatku nie skorzystają osoby o wyższych dochodach. Jest to związane z tym, że w takich przypadkach dodatek na dziecko uwzględniany jest w zeznaniu podatkowym i kompensowany z zasiłkiem na dziecko. Biorąc pod uwagę, że dodatek „dodawany” jest do zasiłku, a sam zasiłek się nie zwiększa, to finalnie osoby zarabiające wysokie kwoty nie skorzystają z tego dodatku, ponieważ mogą ubiegać się jedynie o zasiłek (taki sam, jak w poprzednich latach). Dodatek ten jest zatem korzystny tylko dla tych rodziców, którzy mają niskie dochody.

Podatek energetyczny od paliw

W czerwcu, lipcu i sierpniu podatek energetyczny od paliw będzie obniżony, co oznacza, że mieszkańcy Niemiec będą mogli tankować taniej. W przypadku benzyny mowa jest o 30 groszach, a oleju napędowego — 14 groszach. Ulga ta nie będzie miała żadnego wpływu na coroczne rozliczenie podatkowe.

Transport publiczny

Ulgę pomocową przewidziano także dla osób podróżujących komunikacją miejską. Wiązać się będzie ona z biletem miesięcznym kosztującym 9 euro na każdy z trzech kolejnych miesięcy (czerwiec, lipiec, sierpień). Nie będzie miała ona bezpośredniego wpływu na rozliczenie podatkowe; koszty związane z transportem publicznym po prostu będą niższe, co zdecydowanie odciąży budżet w trudniejszym czasie.

Ryczałt energetyczny

Zryczałtowany dodatek energetyczny zostanie uwzględniony w wynagrodzeniu brutto w zeznaniu związanym z podatkiem dochodowym. Pracownicy, których miesięczne wynagrodzenie brutto wynosi 3750 euro w pierwszej klasie podatkowej, otrzymają tylko 220 euro ryczałtu. Z kolei pracownicy otrzymujący co miesiąc 1250 euro mogą liczyć nawet na dodatkowe 261 euro. Różnice te wynikają z faktu, że wyższe wynagrodzenia podlegają większym odliczeniom od podatku dochodowego.

Pakiet ulgowy 2022 w Niemczech — podsumowanie

Niemiecki rząd bardzo troszczy się o swoich obywateli, co widać na przykładzie wszystkich trzech pakietów ulgowych. Nie wiadomo jeszcze, kiedy dokładnie działania z trzeciego pakietu wejdą w życie, choć najczęściej wskazuje się, że będzie to na początku 2023 roku. Jeśli chciałbyś poznać dokładną kwotę związaną z obowiązującą w Twoim przypadku ulgą podatkową z trzeciego (lub innego) pakietu pomocowego, to skorzystaj z darmowej aplikacji do rozliczania podatków w Niemczech Taxando. To nowoczesne, intuicyjne i niezwykle proste w obsłudze narzędzie podpowie Ci, na jaką kwotę ze zwrotu podatku od niemieckiego państwa możesz liczyć.