Podatek od kosztów aplikacji – wszystko, co musisz wiedzieć

Podatek od kosztów aplikacji – wszystko, co musisz wiedzieć

Jesteś w trakcie poszukiwania nowej pracy? Mamy dla Ciebie dobrą wiadomość — z tego tytułu możesz zaoszczędzić na podatkach. Zobacz, jakie koszty związane z poszukiwaniem pracy możesz odliczyć od swojego podatku oraz jakich dokumentów będziesz potrzebować, aby zwrot przebiegł po Twojej myśli.

Podatek od kosztów aplikacji — co możesz odliczyć

Koszty aplikacji (to jest związane z poszukiwaniem pracy) są zależne od dochodów. Masz możliwość odliczenia ich od podatku jako kosztów uzyskania przychodu — niezależnie od tego, czy zostaniesz przyjęty do nowej pracy, czy też nie. Decydującym czynnikiem w tym wypadku jest to, czy poniesione przez Ciebie koszty związane były właśnie z poszukiwaniem pracy. Jakie koszty aplikacji o pracę możesz odliczyć od swojego zeznania podatkowego ?

 • Artykuły piśmiennicze.
 • Koperty i znaczki pocztowe.
 • Teczki do prezentacji oraz przezroczyste okładki.
 • Foldery aplikacyjne.
 • Zdjęcia aplikacyjne.
 • Zaświadczenia urzędowe.
 • Poświadczanie świadectw.
 • Kursy przygotowujące do rozmów kwalifikacyjnych.
 •  Gazety o tematyce związanej z rynkiem pracy (również Süddeutsche Zeitung i Frankfurter Allgemeine Zeitung).
 • Książki o tematyce związanej z rynkiem pracy.
 •  Koszty ogłoszeń o pracę oraz Internetu lub telefonu.
 •  Opłaty za parkowanie.
 • Opłaty za bilety na transport publiczny.
 • Koszty wypadków w drodze na aplikację o pracę.

Odliczeniu podlegają także niżej wymienione koszty aplikacyjne, jeśli nie zwraca ich potencjalny pracodawca.

 •  Koszty podróży na rozmowę kwalifikacyjną (0.30 euro za kilometr).
 • Koszty hotelu oraz posiłków.
 • Koszty pracy na próbę.

Odliczeniu nie podlega natomiast kwota, którą specjalnie zapłaciłeś za nową odzież na rozmowę kwalifikacyjną lub do zdjęcia do podania o pracę.

Aplikacja do rozliczania podatku w Niemczech

Jak odliczyć koszty aplikacji od podatku

Wyróżnia się dwa sposoby pozwalające odliczyć koszty aplikacji od podatku:

 •  odliczenie rzeczywiście poniesionych kosztów udokumentowanych paragonami,
 • odliczenie kwoty ryczałtowej od każdego wniosku.

Niemieckie urzędy skarbowe najczęściej przyjmują ryczałt w wysokości 10-­15 euro za każde zgłoszenie pocztowe. Za wniosek wysłany pocztą pobierana jest kwota 8,50 euro, a za wniosek złożony on-line — 2,50 euro. W przypadku wniosków, które wysyłane są pocztą tradycyjną można odliczyć wyższe kwoty niż w odniesieniu do wniosków składanych drogą elektroniczną.

Odliczenie kosztów aplikacji od podatku  – paragony

Podstawą przy chęci ubiegania się o zwrot podatku z tytułu kosztów aplikacji jest zachowanie wszystkich paragonów związanych z wydatkami poniesionymi w trakcie szukania pracy. Nie musisz wysyłać ich do urzędu skarbowego wraz z zeznaniem podatkowym, ale — w razie potrzeby — musisz umieć przedstawić je urzędowi (w razie pytań czy wątpliwości) i udowodnić, że były to koszty dotyczące aplikacji. Im wyższe wydatki, tym bardziej pewne jest to, że urząd zechce zobaczyć Twoje paragony.

Co robić w przypadku zgubienia bądź niezbierania paragonów

Jeżeli zgubiłeś paragony za wydatki związane z poszukiwaniem pracy bądź też nie zbierałeś ich wcale, to wciąż masz możliwość odliczenia kosztów aplikacji od podatku. Tutaj obowiązują określone kwoty ryczałtu, które należy wpisać w swoim zeznaniu podatkowym.

Odliczanie kosztów aplikacji od podatku – ryczałt

Opodatkowanie ryczałtowe umożliwia otrzymanie z urzędu skarbowego maksymalnej kwoty ryczałtu wynoszącej 1230 euro rocznie. Ryczałtowe koszty aplikacji można odliczać także w przypadku podań o pracę udokumentowanych paragonami, ale tylko wtedy, jeżeli przekroczą one kwotę ryczałtową w wysokości 1000 euro rocznie. Jeśli koszty aplikacji po zsumowaniu wynoszą mniej niż 1000 euro, to lepiej będzie ubiegać się o ryczałt, jeśli więcej — można odliczać je indywidualnie.

Zwrot podatku od kosztów aplikacj – podsumowanie

Możesz odzyskać niemalże wszystkie koszty aplikacji w czasie składania zeznania podatkowego. Aby proces ten przebiegł prawidłowo i bez niepotrzebnych komplikacji, możesz skorzystać z naszej darmowej aplikacji Taxando. Dzięki niej rozliczenie podatkowe nie będzie miało przed Tobą żadnych tajemnic.