Czy można odliczyć korepetycje w zeznaniu podatkowym?

Czy można odliczyć korepetycje w zeznaniu podatkowym?

Korepetycje mogą pomóc w nadrobieniu zaległości w szkole i poprawić oceny dziecka. Rodzice bardzo często decydują się na zapewnienie swoim pociechom takie dodatkowej formy nauczania. Wiąże się to jednak z dużym wydatkiem, ponieważ wykwalifikowanym osobom trzeba sowicie zapłacić za usługi. Tak więc, czy można odliczyć korepetycje od podatku? W tym wpisie postaramy się odpowiedzieć na to pytanie.

Korepetycje a podatki – jak funkcjonuje indywidualne nauczanie w Niemczech?

Kiedy Twoje dziecko zaczyna przynosić do domu coraz gorsze oceny i jego wyniki systematycznie spadają, może oznaczać to, że pozostaje w tyle z materiałem. W wielu wypadkach warto zareagować dostatecznie szybko, aby zaległości się nie nagromadziły. Złe oceny mogą bowiem wpływać negatywnie na nastrój i poczucie własnej wartości dziecka oraz prowadzić do jego zniechęcenia. W najgorszym wypadku spowoduje to konieczności pisania egzaminów poprawkowych, co wiąże się z duży stresem lub powtarzaniem klasy. Często rozwiązaniem takich problemów jest zapewnienie dodatkowych prywatnych lekcji – wiąże się to jednak ze sporym wydatkiem. Czy w takim razie można odliczyć korepetycje od podatku?

Aplikacja do rozliczania podatku w Niemczech

Czy mogę odliczyć korepetycje od podatku?

Korepetycje w Niemczech nie podlegają z zasady pod odliczenie podatku podczas składania rocznej deklaracji podatkowej. Nie są zaliczane do kosztów opieki nad dzieckiem, ponieważ podlegają pod wydatki prywatne. Ustawodawca przewiduje, że powinny pokryć to środki z zasiłku rodzinnego (Kindergeld) oraz zwrot kosztów opieki nad dzieckiem (kinderfreibetrag). Istnieją od tego jednak dwa wyjątki:

  • rodzina się przeprowadza, a dziecko musi zmienić szkołę,
  • twoje dziecko ma udowodnione trudności w uczeniu się (dysleksja).

Możliwość odliczenia korepetycji od podatku podczas przeprowadzki 

Korepetycje można odliczyć od podatku, jeżeli się przeprowadzamy i uznamy, że poniesione koszty spowodowane są zmianą miejsca nauki przez dziecko.

Zwykła zmiana szkoły nie jest jednak uznawana za powód. Jeżeli chcemy wykorzystać to dla celów podatkowych, musi to być przeprowadzka ze względów zawodowych. W takim wypadku wystarczy, aby dojazd rodzica do pracy skrócił się o co najmniej 60 minut – nie ma znaczenia, czy przeprowadzka odbywa się w obrębie tego samego kraju związkowego, czy przenosisz się do innego landu.

Jeśli spełnimy warunki kosztów korepetycji, można odliczyć je jako koszty uzyskania przychodu. Maksymalna wysokość kosztów czesnego od 2024 roku wynosi 1181 €, z czego 75% jest uznawane przez urząd skarbowy jako koszty relokacji.

Odliczenie korepetycji od podatku z powodów zdrowotnych 

Koszty korepetycji można odliczyć od podatku również w przypadku, gdy u dziecka stwierdzono problemy w uczeniu się. Musi to być udokumentowane zaświadczeniem lekarskim (trudności w uczeniu muszą wynikać z dysfunkcji mózgu, ponieważ ogólna słabość w czytaniu i ortografii nie jest uznawana przez urząd skarbowy). Traktowane będzie to jako wydatki na leczenie dziecka z dysleksji i uznane za nadzwyczajne obciążenie.

Istnieje jeszcze jeden warunek, który należy spełnić, aby odliczyć koszty korepetycji jako obciążenie nadzwyczajne – musi zostać przekroczona kwota „rozsądnego obciążenia osobistego”. W tym wypadku będzie to od 1 do 7 procent całkowitej kwoty dochodu podlegającego opodatkowaniu.

Aby móc starać się w ten sposób odliczyć korepetycje od podatku, niezwykle ważne jest zgromadzenie wszystkich dokumentów potwierdzających poniesione koszty – faktur i rachunków, które będziemy mogli dołączyć do zeznania podatkowego. 

Ile kosztują korepetycje w Niemczech?

Korepetycje prywatne w Niemczech oferowane są głównie przez starszych uczniów, studentów lub emerytowanych nauczycieli. Stawki są tutaj bardzo różne i zależą w większości od poziomu przekazywanej wiedzy oraz doświadczenia korepetytora. W rzeczywistości musimy liczyć się jeszcze, że kwota zmieni się także w przypadku różnych regionów.

W przypadku mniej doświadczonych i wykwalifikowanych osób można znaleźć oferty proponujące stawkę godzinową od 9,35 euro do 15 euro. Usługi profesjonalnych nauczycieli, którzy pracują od wielu lat to już znacznie większy wydatek – czasami stawki godzinowe wynoszą od 20 nawet do 30 euro za godzinę nauki.

W przypadku komercyjnych firm prowadzących korepetycje grupowe spotkamy się najczęściej z miesięczną zryczałtowaną stawkę między 99 a 145 euro i koniecznością podpisania umowy na określony czas z ustalonym okresem wypowiedzenia.

Z uwagi na dobro dziecka warto zastanowić się jaka forma korepetycji najlepiej przysłuży się w podniesieniu wiedzy. Wiele zależy tu od jego charakteru – w przypadku zajęć prywatnych korepetytor skupia całkowitą uwagę na uczniu, a lekcje są dostosowywane indywidualnie, natomiast zajęcia w grupie mogą prowadzić do większej motywacji do nauki. Warto więc dokładnie przemyśleć decyzję, jeśli zdecydujemy się już wysłać nasze dziecko na korepetycje i nie brać pod uwagę wyłącznie kosztów.

Zwrot podatku od korepetycji – odzyskaj z Taxando

Jeśli nie spełniasz warunków przedstawionych w powyższych przypadkach, sam musisz ponieść koszty dodatkowej nauki i nie możesz odliczyć korepetycji od podatku dochodowego. Istnieje jednak wiele innych możliwości związanych z wychowaniem dzieci przewidzianych przez Finanzamt.

Jeżeli szukasz sposobu na korzystne rozwiązanie wszystkich formalności z Niemiec, skorzystaj z naszej aplikacji do rozliczeń Taxando. Oferuje ona wszystko, czego możesz potrzebować – niezwykła skuteczność i przystępność. W pakiecie PREMIUM otrzymasz m.in. profesjonalne wsparcie doradcy podatkowego i wiele więcej ciekawych opcji. Zapraszamy – Taxando.