Jak poprawnie uwzględnić kryptowaluty w zeznaniu podatkowym w Niemczech?

Jak poprawnie uwzględnić kryptowaluty w zeznaniu podatkowym w Niemczech?

Dawniej ciekawostka w postaci cyfrowego środka płatniczego, obecnie niezwykle popularny sposób inwestowania – kryptowaluty. Budzą wiele skrajnych emocji i bardzo szybko się rozwijają, przez co stale dostosowywane są do nich nowe przepisy. Na pewno da się na nich zarobić, a jak w przypadku każdego dochodu, wiąże się to z koniecznością przekazania części do urzędu skarbowego. Jak opodatkowany jest zysk z kryptowalut? Kto będzie musiał zapłacić? Jak umieścić kryptowaluty w deklaracji podatkowej? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w dzisiejszym wpisie.

Czy kryptowaluta jest opodatkowana?

Kryptowaluty nie mają formy fizycznej, ale posiadają określoną wartość, więc można je nazwać wirtualnymi lub cyfrowymi pieniędzmi – istnieją wyłącznie w postaci cyfrowej. Dziś mało osób wykorzystuje kryptowaluty jako środek płatniczy. Częściej funkcjonują jako instrumenty finansowe podlegające wycenie – z jednej strony charakteryzują się wysokim ryzykiem inwestycyjnym, z drugiej dają możliwość wypracowania naprawdę dużych zysków.

Aplikacja do rozliczania podatku w Niemczech

Niezależnie od tego, czy osiągnąłeś zyski lub straty, handlując kryptowalutami, musimy zadbać, aby wszystko zakończyło się poprawnie w zeznaniu podatkowym. W tym celu trzeba się dowiedzieć, jak właściwie klasyfikowane są kryptowaluty.

Zacznijmy od tego, co nie jest opodatkowane. Jeśli kupujesz krypto za konwencjonalną walutę, nie musisz płacić żadnych podatków. Podobnie, jeśli przenosisz je z jednego portfela do drugiego lub przerzucasz na nową giełdę, jest to wolne od podatku. 

Kiedy należy zapłacić podatek od kryptowalut?

Jeśli inwestujesz w kryptowaluty i aktywa jako osoba prywatna i osiągasz z tego tytułu zysk, to spoczywa na Tobie odpowiedzialności podatkowa w Niemczech. Podstawowy warunek to posiadanie miejsca zamieszkania w tym kraju – przebywanie w nim więcej niż 180 dni w roku. 

Z punktu widzenia podatków zyski i straty ze sprzedaży kryptowalut są prywatnymi transakcjami sprzedaży. Oblicza się je na podstawie różnicy między ceną zakupu a ceną sprzedaży. Zyski te są więc opodatkowane według stawki podatku dochodowego od osób fizycznych (plus ewentualna dopłata solidarnościowa + podatek kościelny).

Kryptowaluty w zeznaniu podatkowym zgodnie z § 23 ust. 1 zdanie 1 nr 2 EStG (ustawa o podatku dochodowym) należy umieścić w rubryce „prywatne transakcje sprzedaży”. Zyski z handlu cyfrowymi środkami są więc postrzegane jako „inne dobra ekonomiczne”. 

Warto wiedzieć, że dla urzędu skarbowego nie ma znaczenia, czy zysk pozostaje w kryptowalutach, jest zamieniany na inne krypto, czy tradycyjną walutę – najważniejsza jest jego wartość.

Ile wynosi podatek od kryptowalut?

W przypadku podatku od sprzedaży kryptowalut stosowana jest zwykła stawka podatku dochodowego od osób fizycznych, czyli od 14% do 45%.

Obowiązują więc następujące stawki podatkowe od kryptowalut.

Podatek od kryptowalut – jaka jest kwota wolna od podatku?

W Niemczech obowiązuje limit zwolnienia w wysokości 600 € i dotyczy dochodów z prywatnych transakcji sprzedaży – kwoty nieprzekraczające tego progu pozostają wolne od podatku. W sytuacji, gdy suma wszystkich zysków kapitałowych w danym roku jest wyższa, opodatkowaniu podlegać będzie pełna kwota.

Dla przykładu, jeśli twoje zyski z kryptowalut wyniosły 590 € rocznie to nie zapłacisz żadnego podatku, natomiast jeżeli będzie to 602 €, to opodatkowana zostanie całość, a nie tylko kwota przekraczająca limit zwolnienia.

Trzeba pamiętać, że limit 600 € nie dotyczy wyłącznie kryptowalut, ale odnosi się do wszystkich prywatnych transakcji sprzedaży w ciągu jednego roku. Jeżeli dokonamy jakiejkolwiek sprzedaży z zyskiem – np. sprzętu elektronicznego, to po przekroczeniu limitu zysk z handlu kryptowalutami również zostanie opodatkowany. 

Obrazując – w 2024 roku twój zysk z handlu kryptowalutami wyniósł 200 €, ale sprzedawałeś też zabytkowe meble, co dostarczyło dochód w wysokości 500 €. Suma przekracza więc ustalony limit, dlatego opodatkowaniu podlegać będzie całe 700 €.

Podatki od kryptowalut – okres spekulacyjny jednego roku

Okres przechowywania kryptowalut w Niemczech wynosi jeden rok. Jeśli posiadasz je dłużej niż 365 dni i nie przyniosły one żadnych zysków kapitałowych, to po tym czasie prywatna sprzedaż jest zawsze wolna od podatku, bez względu na twój zysk. 

Płatność kryptowalutami a podatek

Płatności kryptowalutą w Niemczech zostały zdefiniowane jako transakcje opodatkowane podatkiem VAT. Tak więc każda transakcja, w której do rozliczenia wykorzystywana jest wirtualna waluta, podlegać będzie takim samym zasadom jak zakup gotówką lub przelewem.

W przypadku zamiany na euro oraz odwrotnie nie obowiązuje żaden dodatkowy podatek.

Darowizny w postaci kryptowalut

W Niemczech można przekazać do 20 000 € darowizny rocznie bez konieczności płacenia podatku – dla małżonków limit wynosi nawet 500 000 euro. Tak jak w przypadku innych transakcji darowizny w postaci kryptowalut są również wolne od podatku, jeżeli nie przekraczają tej kwoty.

Co grozi za unikanie płacenia podatków od kryptowalut?

Nie lubimy płacić podatków i w większości przypadków chcielibyśmy tego unikać, są jednak sytuacje, gdzie nie mamy innego wyboru. Uchylanie się od płacenia podatków jest nielegalne i grozi dotkliwymi karami. W zależności od kwoty może skończyć się to grzywną lub karą pozbawienia wolności nawet do dziesięciu lat. Jeżeli urząd skarbowy dowie się, (a jest to zazwyczaj tylko kwestia czasu) będziemy zmuszeni uiścić należny podatek wraz z odsetkami i karami za zwłokę.

Chcesz uniknąć jakichkolwiek komplikacji i prawidłowo opodatkować zysk z kryptowalut? Najłatwiej zrobisz to z pomocą aplikacji do rozliczeń Taxando – to sprawdzone narzędzie jest niezwykle proste w obsłudze i pozwala uwzględnić wszystkie dochody. Złóż zeznanie razem z nami, bez wychodzenia z domu – zapraszamy!