Darowizna w zeznaniu podatkowym w Niemczech – czy można ją odliczyć od podatku?

Darowizna w zeznaniu podatkowym w Niemczech – czy można ją odliczyć od podatku?

Na świecie nie brakuje ludzi niosących pomoc materialną potrzebującym. Warto wiedzieć, że pomaganie nie pozostaje obojętne dla urzędu skarbowego. Państwo chętnie wspiera pomagających, oferując im specjalne ulgi. Dziś porozmawiamy sobie o tym, czy darowizny można odliczyć od podatku. A jeśli tak, to jak to wygląda w praktyce? Po więcej informacji zapraszamy do dalszej części artykułu.

Darowizna a zwrot podatku w Niemczech

Pomaganie popłaca – w przenośni i dosłownie. Tak przynajmniej wygląda to w Niemczech, gdzie organy podatkowe przychylnie patrzą na podatników, którzy w ciągu roku przelewają własne środki na cele charytatywne i nie tylko. Czy darowizna w zeznaniu podatkowym może zostać ujęta? Tak – składając roczną deklarację do urzędu skarbowego, możemy zamieścić tam informację o naszych datkach, co powinno poskutkować zmniejszeniem podatku dochodowego do zapłaty.

Aplikacja do rozliczania podatku w Niemczech

Darowizna w zeznaniu podatkowym – czym ona jest dla urzędu skarbowego?

Zanim przejdziemy do tego, w jaki sposób darowizna obniża podatek w Niemczech, skupmy się na chwilę na samej definicji takiego datku. W rozumieniu niemieckiego prawa podatkowego jest to dobrowolny prezent w postaci pieniędzy lub przedmiotów, za które darczyńca nie otrzymuje nic w zamian. Organy podatkowe rozróżniają trzy rodzaje darowizn:

  • na cele charytatywne,
  • na rzecz majątku fundacji,
  • składki na partie polityczne.

Darowizny podlegające odliczeniu od podatku w Niemczech – nie każdy datek się kwalifikuje

Wiesz już, że darowizny podlegają odliczeniu podatkowemu. Musisz jednak wiedzieć, że nie każdy datek w Niemczech jest traktowany przez prawo jako darowizna.

Do darowizny nie możemy zaliczyć np. udziału w loterii charytatywnej – w takim wypadku podatnik otrzymuje w zamian los, który daje szansę na wygraną. Innymi słowy – pomimo przekazania pieniędzy, koniec końców wyciągamy jakąś korzyść dla siebie, a to – wedle prawa – mija się z założeniem bezinteresownej pomocy w postaci darowizny. Warto to przyswoić, aby w przyszłości nie rozczarować się w czasie rocznych rozliczeń z urzędem skarbowym. Darowizny nie obejmują również składek członkowskich dla klubów o charakterze rekreacyjnym np. sportowych.

Darowizny, które podlegają odliczeniu w Niemczech – warunki

Aby odliczenie kosztów specjalnych, bo do takich zaliczane są darowizny podatkowe, było udane, muszą być spełnione pewne warunki. Po pierwsze – tego typu datek może wynieść maksymalnie 20% całkowitego dochodu rocznego. Dla przykładu, jeśli Twoje zarobki wynoszą 40000 € rocznie, możesz odliczyć darowizny do maksymalnie 8000 €.

Tyczy się to darowizny m.in. na rzecz organizacji non-profit, kościelnych czy naukowych. W przypadku, gdy podatnik przekaże zbyt dużo, nadwyżka może być przeniesiona na następny rok. W takim wypadku w zeznaniu podatkowym należy w wierszu 6 w załączniku inne zaznaczyć krzyżyk – dzięki temu urząd uwzględni również pozostałą część kwoty.

CO WAŻNE: urząd skarbowy ustalił również dolną granicę wydatków specjalnych: koszty muszą przekraczać kwotę ryczałtową 36 € rocznie.

Po drugie – odbiorca darowizny musi w sposób jawny i udokumentowany finansować rzeczy, na jakie zostały przesłane pieniądze przez darczyńcę. Co więcej, aby darowiznę można było odliczyć od podatku musi zostać spełniony jeszcze jeden warunek. Organizacja, której przekazujemy datek, musi mieć siedzibę w Niemczech – niezależnie od tego, w jakich miejscach na świecie udziela pomocy.

Zeznanie podatkowe – darowizna. Jak to wygląda w praktyce?

Darowizny podlegające odliczeniu muszą być wymienione w załączniku dotyczącym wydatków specjalnych, o których wspomnieliśmy na początku poprzedniego akapitu. Czy trzeba przesłać pokwitowanie darowizny do urzędu?

Od 2017 roku darczyńcy nie są zobowiązani do potwierdzania datków w przypadku, gdy odbiorca darowizny prześle je go elektronicznie do urzędu skarbowego. W każdym razie zalecane jest, aby zachować wszelkie pokwitowania i zakupy związane z darowizną. Zdarzają się sytuacje, w których urzędnicy po czasie żądają przesłania rachunków.

Wymagania względem darowizny Niemcy – co jeszcze warto wiedzieć?

Darowizna może przybrać dowolną kwotę – może być to 10 €, 100 €, 1000 €, 10000 € czy jeszcze inna wartość. Jeżeli jednak przekazujemy datek, który nie przekracza 300 € (stan na 2024 rok), nie musimy przejmować się zbytnio biurokracją. W takim wypadku urząd skarbowy nie będzie wymagał żadnego potwierdzenia – lub opcjonalnie tzw. uproszczonego dowodu, jakim jest np. pokwitowanie płatności lub kopia wyciągu bankowego.

Jeżeli jednak chcesz przekazać darowiznę wyższą niż 300 €, odbiorca datku jest zobowiązany do wypełnienia pokwitowania w specjalnym formularzu. W druku tym należy zawrzeć takie informacje jak:

  • dokładny adres odbiorcy,
  • rodzaj i wysokość darowizny,
  • potwierdzenie tego, że darowizna zostanie wykorzystana na konkretny, określony cel, który jest uprzywilejowany podatkowo.

Darowizna a podatek – czy można odzyskać całą kwotę?

Nie, kwota, jaką przekazaliśmy, zostanie odliczona od dochodu, który podlega opodatkowaniu. Innymi słowy – w praktyce obniża się jedynie obciążenie podatkowe. Według statystyk wynika, że osoby prywatne, które przekazały darowiznę, odzyskują około ⅓ swojego datku.

Jeśli chodzi o partie polityczne i stowarzyszenia wyborcze sytuacja wygląda nieco inaczej: tacy darczyńcy mogą odliczyć sobie 50% swoich darowizn i składek członkowskich, ale nie więcej niż 825 € rocznie (przy wspólnej ocenie jest to 1650 €).

Temat darowizn w zeznaniu podatkowym w Niemczech związany jest niestety z biurokracją. Jeżeli nie wiesz, jak masz poprawnie wypełnić zeznanie podatkowe w takim wypadku, skorzystaj z aplikacji do rozliczeń podatkowych Taxando. Wybierając pakiet PREMIUM, możesz liczyć na pomoc doświadczonego doradcy podatkowego – oszczędź sobie formalności i ciesz się bezpiecznym zwrotem podatku z Niemiec w okazyjnej cenie.