Czy muszę składać zeznanie podatkowe dla klasy podatkowej 1 w Niemczech?

Czy muszę składać zeznanie podatkowe dla klasy podatkowej 1 w Niemczech?

W obecnym niemieckim systemie podatkowym funkcjonuje kilka klas. Sporo wątpliwości budzi już pierwsza z nich. W dzisiejszym wpisie postaramy się odpowiedzieć na najczęściej padające pytania dotyczące tej klasy. Jak wygląda zwrot podatku dla 1 klasy podatkowej w Niemczech? Kto musi się rozliczyć z urzędem? Czy warto złożyć zeznanie podatkowe za pierwszą klasę podatkową? O tym w dalszej części dzisiejszego wpisu – zapraszamy.

I klasa podatkowa w Niemczech – czym jest?

O tym, czy musisz złożyć zeznanie podatkowe za 1 klasę podatkową, porozmawiamy niżej. Na samym początku warto skupić się nad tym, czym faktycznie jest ta klasa i dla kogo jest ona przeznaczona.

W obecnym systemie obowiązuje 6 klas podatkowych. To, do jakiego przedziału jesteśmy przydzieleni, zależy przede wszystkim od sytuacji rodzinnej – choć warto wiedzieć, że jako pracownik, do pewnego stopnia masz swobodę wyboru. Dla przykładu: osoby będące w związku małżeńskim mogą wybierać pomiędzy IV a III i V klasą podatkową.

Dla kogo jest przewidziana pierwsza klasa podatkowa w Niemczech? Przedział ten dotyczy przede wszystkim osób samotnych. Do tej klasy mogą należeć:

  • single,
  • osoby niemieszkające pod jednym adresem z dziećmi,
  • osoby rozwiedzione,
  • małżonkowie, którzy na stałe mieszkają osobno (będące w separacji),
  • małżeństwa, w których jeden z małżonków mieszka w kraju spoza Unii Europejskiej,
  • wdowy (od drugiego roku po śmierci współmałżonka).

Aplikacja do rozliczania podatku w Niemczech

Czy muszę składać niemieckie zeznanie podatkowe dla 1 klasy podatkowej? 

“Czy muszę składać zeznanie podatkowe za 1 klasę podatkową w Niemczech?” – to jedno z najczęściej padających pytań. Odpowiemy krótko: to zależy. Kto musi złożyć zeznanie podatkowe w Niemczech?

Zwrot podatku w 1 klasie podatkowej – niemieckie ulgi

W pierwszej klasie podatkowej w Niemczech przewidziane są pewne odliczenia i ulgi, które obniżają podatek dochodowy, z którego trzeba się rozliczyć z urzędem. Dla przykładu: jeśli suma przyznanych ulg wynosi 10 000 €, a Twój dochód wyniósł 30 000 € w ciągu roku, zapłacisz podatek od różnicy tych kwot, czyli od 20 000 €. W poniższej tabeli znajdziesz informacje o ulgach i kwotach, które nie podlegają opodatkowaniu (stan na 2023 rok).

Ulga

Wysokość ulgi

Podstawowa ulga podatkowa

11,604 €

Ryczałt pracowniczy

1,230 €

Zryczałtowane wydatki sspecjalne

36 €

Emerytura ryczałtowa

w zależności od zarobków (brutto)

Zasiłek na dziecko

8,952 €

Średni zwrot podatku z Niemiec dla I klasy podatkowej – skorzystaj z naszego kalkulatora

To, jaki jest zwrot podatku w 1 klasie podatkowej, zależy od indywidualnej sytuacji podatnika, w tym głównie od wysokości osiąganych dochodów. Ciężko jest jednoznacznie określić, jaka jest średnia kwota wypłacanego zwrotu. 

Kwotę tę jednak można wyliczyć za pomocą specjalnego kalkulatora. Takie narzędzie znajdziesz w naszej aplikacji do rozliczenia podatku Taxando. Nasz program uwzględni Twoją sytuację, rok podatkowy, przysługujące Ci odliczenia czy klasę podatkową. Dzięki temu jeszcze przed wysłaniem zeznania będziesz wiedzieć, jaki zwrot podatku z Niemiec otrzymasz. Zapraszamy do wypróbowania.