Dzieci pełnoletnie w zeznaniu podatkowym w Niemczech – czy można skorzystać z odliczenia?

Dzieci pełnoletnie w zeznaniu podatkowym w Niemczech – czy można skorzystać z odliczenia?

W Niemczech funkcjonuje kwota wolna od podatku ze względu na posiadanie dzieci, którą wykorzystać mogą rodzice podczas składania rocznej deklaracji w urzędzie skarbowym. Pozwala ona na obniżenie podstawy opodatkowania, co przekłada się na korzystniejsze warunki rozliczenia i możliwość otrzymania wyższego zwrotu. W dzisiejszym wpisie skupimy się na funkcjonowaniu tej ulgi na dorosłe dziecko – zapraszamy.

Kwota wolna od podatku ze względu na posiadanie dzieci w Niemczech – kto może skorzystać?

Podstawowa ulga dla rodziców, którą mogą oni odliczyć w czasie rozliczania rocznego z urzędem, przeznaczona jest dla wszystkich osób posiadających dzieci – zarówno swoje, jak i przybrane. Pomaga w obniżeniu podstawy opodatkowania, co przekłada się na wyższy zwrot. Jest przyznawana jako pomoc w zapewnieniu dziecku odpowiednich warunków do życia i kształcenia. Stanowi alternatywę dla zasiłku rodzinnego – może być pobierane wyłącznie jedno świadczenie. 

Aplikacja do rozliczania podatku w Niemczech

Pełnoletnie dzieci w zeznaniu podatkowym

Normalnie odliczenie w związku z posiadaniem dziecka jest możliwe do czasu, aż nie ukończy ono 18 roku życia. W niektórych przypadkach czas ten może się wydłużyć, jeżeli zostaną spełnione odpowiednie warunki. Możemy uwzględnić w rozliczeniu dzieci do 21 roku życia bez pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia (muszą być zarejestrowane w urzędzie pracy).

Czasami korzystanie z kwoty wolnej od podatku na dzieci możliwe jest nawet do ich 25 roku życia. Można wykorzystać taką opcję w następujących przypadkach:

  • dziecko odbywa praktykę lub studiuje,
  • dziecko znajduje się w okresie przejściowym między dwoma etapami szkolenia lub szkolenia a podstawową służbą wojskową, lub społeczną – nie dłuższym niż 4 miesiące,
  • dziecko nie ma możliwości rozpoczęcia lub kontynuowania nauki zawodu, ponieważ nie może znaleźć placówki edukacyjnej,
  • dziecko odbywa staż lub wolontariat – dobrowolny rok społeczny, rok ekologiczny, federalny wolontariat lub międzynarodowy wolontariat młodzieżowy, 
  • dziecko pracuje wyłącznie w ramach szkolenia, mini-pracy lub maksymalnie 20 godzin tygodniowo, nie przekraczając limitu uzyskania przychodu.

Niezależnie od tego, czy dziecko nie ukończyło jeszcze 18 roku życia, czy jest pełnoletnie, kwota zasiłku będzie taka sama. Ile wynosi Kinderfreibetrag w Niemczech?

Kinderfreibetrag – ile wynosi?

Zasiłek na dziecko Kinderfreibetrag pozwala na odliczenie w wysokości 6384 euro w 2024 roku (6024 euro w 2023 r.) oraz 2928 euro na potrzeby opiekuńcze, wychowawcze lub szkoleniowe.

Każdy rodzic powinien wiedzieć, że ulga na dziecko w Niemczech jest ściśle powiązana z zasiłkiem rodzinnym wypłacanym w tym kraju. Jeżeli nie jest pobierane świadczenie na dzieci wypłacane co miesiąc, to bez problemu możemy skorzystać odliczenia podczas rocznego rozliczania podatku – jeżeli otrzymujemy rodzinne, to odliczymy Kinderfreibetrag wyłącznie od podatku kościelnego lub dodatku solidarnościowego.

Należy tu napomnieć, że nie trzeba sprawdzać osobiście, która opcja bardziej nam się opłaca, ponieważ zrobi to za nas urząd skarbowy. Zostaniemy poinformowani, w jakim wypadku uzyskamy korzystniejsze warunki – ostateczna decyzja należy jednak do podatnika. Zadecyduje o tym wysokość dochodu – zasiłek na dziecko opłaca się zazwyczaj w przypadku rodziców o wyższych zarobkach, które mają wysoki podatek do zapłacenia.

Dziecko w niemieckiej karcie podatkowej

Prawo do zasiłku na dziecko przyznawane jest automatycznie po zarejestrowaniu go w urzędzie meldunkowym. Zostaje ono dopisane także do elektronicznej karty podatkowej – połowa zasiłku na dziecko przypada na każdego z rodziców (jeżeli mieszkają razem). Nie ma to jednak wpływu na wysokość miesięcznego podatku dochodowego odprowadzanego przez pracodawcę do urzędu skarbowego – będzie to miało znaczenie dopiero podczas rocznego rozliczenia.

Pełnoletnie dzieci w zeznaniu podatkowym – czy potrzebne są dodatkowe dokumenty?

Jako że ulga na dziecko obliczana jest automatycznie, w przypadku osób niepełnoletnich nie ma potrzeby składania żadnych dodatkowych dokumentów. Inaczej sytuacja wygląda, gdy dziecko ukończyło już 18 lat – wtedy należy potwierdzić, że dalej się uczy lub spełnia inny warunek sprawiający, że rodzicom przysługuje ulga.

Deklaracja podatkowa a dziecko niepełnosprawne

Szczególnym przypadkiem, w którym można skorzystać z zasiłku na dziecko dorosłe, jest jego niepełnosprawność. Rodzice osób, które nie są w stanie samodzielnie zapewnić sobie z tego powodu utrzymania, mogą dokonywać odliczenia nawet dłużej niż do ukończenia przez dziecko 25 roku życia – brane są pod uwagę do celów podatkowych bez ograniczeń wiekowych. Jedynym warunkiem jest wystąpienie niepełnosprawności przed ukończeniem 25 roku życia.

Chcesz w łatwy i wygodny sposób załatwić wszystkie formalności podatkowe z uwzględnieniem odliczenia na dziecko? Skorzystaj z naszej aplikacji do rozliczeń podatkowych Taxando! Dajemy Ci do dyspozycji innowacyjne narzędzie i wsparcie doświadczonych doradców, dzięki czemu uzyskasz najlepszy możliwy zwrot podatku z Niemiec – zapraszamy.