Jakie ubezpieczenia można odliczyć od podatku?

Jakie ubezpieczenia można odliczyć od podatku?

Różnego rodzaju ubezpieczenia są przez nas wybierane przede wszystkim po to, aby w razie niespodziewanych i nieprzyjemnych sytuacji mogły zapewnić nam właściwą ochronę. W państwie niemieckim wiele polis ubezpieczeniowych możliwych jest do odliczenia od corocznego zeznania podatkowego. Które dokładnie? Ile pieniędzy przy zwrocie podatkowym będziemy mogli odzyskać w związku z tym działaniem? W dzisiejszym artykule odpowiemy na powyższe pytania. Podpowiemy też, na co zwrócić uwagę, wypełniając stosowne dokumenty i czy w dzisiejszych czasach rzeczywiście trzeba to robić osobiście i na papierze. Zapraszamy do lektury.

Jakie ubezpieczenia można odliczyć od podatku?

Wiele niemieckich ubezpieczeń możliwych jest do uwzględnienia i odliczenia w corocznym zeznaniu podatkowym, a co za tym idzie — zwiększenia finalnej kwoty rozliczenia. Polisy ubezpieczeniowe w Niemczech wpisuje się do zeznania podatkowego jako jedną z trzech obowiązujących klasyfikacji, od której wyboru zależy ostateczna wysokość własnego udziału w kosztach ubezpieczenia. Dokładniej odnoszą się one do:

 • wydatków na emerytury w ramach tak zwanych kosztów specjalnych,
 • kosztów związanych z przychodami,
 • kosztów zaopatrzenia emerytalnego w ramach kosztów specjalnych.

W dalszej części artykułu scharakteryzujemy powyższą kategoryzację.

Aplikacja do rozliczania podatku w Niemczech

Odliczenie ubezpieczeń jako wydatków na emeryturę w ramach kosztów specjalnych

Znaczną część niemieckich ubezpieczeń można odliczyć od podatku jako tak zwane koszty emerytalne w ramach kosztów specjalnych. Co ważne — pracowników obowiązuje maksymalna kwota nieprzekraczająca 1 900 euro. Niemalże każdy podatnik dość szybko zbliża się do tej wartości ze względu na to, że wśród wydatków na emeryturę uwzględniane są składki na opiekę długoterminową oraz ubezpieczenie zdrowotne. Zobacz, jakie rodzaje ubezpieczeń z tej kategorii odliczysz od niemieckiego rozliczenia podatkowego.

 • Zdrowotne.
 • Dodatkowe zdrowotne.
 • Opieki długoterminowej.
 • Od bezrobocia.
 • Od utraty pracy i niepełnosprawności zawodowej.
 • Odpowiedzialności cywilnej (również pojazdów mechanicznych).
 • Terminowe na życie.

O czym koniecznie trzeba pamiętać przy podatku od ubezpieczeń w Niemczech jako wydatku na emeryturę w ramach kosztów specjalnych? Na pewno o tym, że w przypadku małżeństwa podana wyżej kwota zostaje podwojona. Jeśli z kolei ubezpieczenia związane są wyłącznie z pracą, to powinno się odliczać je jako koszty wiążące się z przychodami.

Podatek od ubezpieczenia a koszty związane z przychodami

Ubezpieczenie, które obejmuje wyłącznie ryzyko zawodowe, można odliczyć od podatku dochodowego jako koszt związany z przychodem. W przypadku ryzyka zawodowego objętego tylko częściowo ważne jest dokonanie podziału. W kosztach przychodowych nie ma ustalonego maksymalnego limitu dla wydatków wiążących się z dochodami, a co za tym idzie — od podatku dochodowego bez trudu odliczyć można całą kwotę. O czym należy jednak pamiętać? Po osiągnięciu ryczałtu dla pracowników wynoszącego 1 000 euro każde euro wydane w ramach ubezpieczenia z tytułu wykonywanej pracy może znacząco wpłynąć na obniżenie podatku. Zobacz przykłady polis ubezpieczeniowych jako wydatków mogących być rozliczonymi, a związanymi z dochodem.

 • Ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej.
 • Ubezpieczenie ochrony prawnej (profesjonalne).
 • Ubezpieczenie zawodowe od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Podatek od ubezpieczenia a wydatki na zaopatrzenie emerytalne

Polisy ubezpieczeniowe na wypadek starości mają bardzo znaczącą rolę w niemieckich zeznaniach podatkowych. Z jednej strony istnieją bowiem wydatki na ustawowe oraz prywatne ubezpieczenia emerytalne, takie jak na przykład Rürup. W związku z nimi w 2021 roku obowiązywały następujące fakty:

 • 92 procent wpłacanych składek można było zaliczyć do kosztów specjalnych (liczba ta odnosiła się do kwoty maksymalnej lub składek wpłaconych);
 • maksymalną kwotą dla osób samotnych było 23 725 euro (liczba ta podwajała się w zarejestrowanych związkach partnerskich);
 • corocznie odsetek wzrasta o dwa punkty procentowe (do 2025 roku);
 • przy obliczaniu kwot, o które chcemy się ubiegać, uwzględnia się także składkę pracodawcy na emeryturę ustawową.

Ubezpieczenia od rozliczeń podatkowych — jakich nie da się odliczyć od podatku w Niemczech?

Nie wszystkie polisy ubezpieczeniowe podlegają odliczeniu w ramach corocznego rozliczenia podatkowego niemieckiego. Nie ma możliwości formalnych czynności z tego tytułu przy tak zwanych ubezpieczeniach majątkowych, których wyróżnikiem jest ochrona określonych przedmiotów lub zapasów. Do takowych zaliczają się na przykład:

 • ubezpieczenie roweru,
 • kompleksowe ubezpieczenie samochodu,
 • ubezpieczenie bagażu i kosztów rezygnacji z podróży,
 • ubezpieczenie na życie z zawarciem umowy ubezpieczenia na dzień pierwszego stycznia 2005 roku,
 • ubezpieczenie budynku i gospodarstwa domowego.

Możliwość odliczenia podatku od ubezpieczenia domu — o tym warto wiedzieć

Jak już wyżej wspomnieliśmy, od podatku dochodowego nie można odliczyć ubezpieczenia majątkowego, czyli na przykład tego, które obejmuje naszą posiadłość. Jest jednak pewien wyjątek od tej reguły, zgodnie z którym każde ubezpieczenie domu niezbędnego do wykonywania legalnej pracy możliwe jest do uwzględnienia w zeznaniu podatkowym jako tak zwany wydatek odnoszący się do dochodu. Podamy przykład, aby łatwiej było zrozumieć tę zasadę. Jeżeli Twoje biura są zatwierdzone podatkowo, to masz możliwość odliczenia części rocznych składek na ubezpieczenie gospodarstwa domowego. Dla gabinetu, którego powierzchnia wynosi dwadzieścia pięć metrów kwadratowych w mieszkaniu mającym sto metrów kwadratowych, będzie to dwadzieścia pięć procent kosztów ubezpieczenia domu.

Gabinet o powierzchni 25 m2 → mieszkanie o powierzchni 100 m2 → 25% kosztów ubezpieczenia domu będących częścią odliczenia rocznych składek płaconych na ubezpieczenie domostwa.

Zwrot podatku od ubezpieczenia — jakie dokumenty muszę dostarczyć?

Nie ma konieczności składania w urzędzie skarbowym żadnych dokumentów związanych z wydatkami ani tym bardziej druków udowadniających to, co urząd chciałby mieć potwierdzone w związku z zeznaniem podatkowym. Taka sytuacja ma miejsce od momentu, w którym w życie wszedł obowiązek przechowywania dokumentów niemieckich podatników. Mowa tu na przykład o kosztach ubezpieczenia, które automatycznie uwzględniane są w zeznaniu dotyczącym wysokości podatku dochodowego — takie dane w każdej chwili mogą zostać sprawdzone przez pracowników urzędu. Jeżeli jednak zdarzy się taka sytuacja, w której Finanzamt zażąda od Ciebie pokazania interesujących go druków, to jesteś zobowiązany do tego, aby tak właśnie zrobić; a więc udowodnić poprawność tego, co zostało napisane w zeznaniu podatkowym z tym, co jest stanem faktycznym, rzeczywistym. Z reguły im wyższe są deklarowane koszty świadczeń, tym większe prawdopodobieństwo, że urząd skarbowy w Niemczech poprosi Cię o okazanie stosownych dokumentów.

Podatek od ubezpieczeń w Niemczech a Riester — jaka jest zależność między nimi?

W państwie niemieckim obowiązuje jeszcze jeden formularz odnoszący się do składek na emeryturę Riester, a mianowicie Anlage AV. To właśnie tutaj wpisuje się dane znajdujące się na certyfikacie od dostawcy Riester, który każdy podatnik otrzymuje na początku każdego roku kalendarzowego. Aby w ogóle mógł być on brany pod uwagę, to trzeba wiedzieć, że maksymalna kwota odliczeń na wydatki specjalne nie może przekroczyć 2 100 euro. Niemiecki urząd skarbowy automatycznie ustala, czy możliwe jest skorzystanie z tego rodzaju odliczenia (robi to w ramach tak zwanego testu korzystnego opodatkowania); następnie dokładnie sprawdza, która opcja rozliczenia podatkowego będzie korzystniejsza — ulga Riestera czy odliczenie wydatków specjalnych.

Jakie ubezpieczenia można odliczyć od podatku i gdzie wpisać odpowiednie dane w zeznaniu podatkowym?

Poprawny wpis ubezpieczenia do zeznania podatkowego ściśle związany jest z wyżej opisaną klasyfikacją; a więc to, gdzie musisz uzupełnić odpowiednie dane, zależy od tego, czy chcesz ubiegać się o wydatki na świadczenia emerytalne, zaopatrzenie emerytalne, emerytury czy koszty związane z przychodami. W zależności od przypadku obowiązuje wypełnienie innych załączników. Alternatywnie można to zrobić w dedykowanej tym celom aplikacji podatkowej, z którą zaoszczędzisz czas (normalnie musiałbyś szukać odpowiedniej rubryki do wpisania w nią danych), ale też zdrowie i własne nerwy. Program do zeznania podatkowego (na przykład Taxando) krok po kroku przeprowadzi Cię przez cały proces odliczeniowy. Wystarczy, że uczciwie będziesz odpowiadać na pokazujące się na Twoim ekranie pytania. Już dziś odlicz z nami swój podatek od ubezpieczeń — zapraszamy.