Kwoty i ulgi ryczałtowe w Niemczech — najważniejsze informacje

Kwoty i ulgi ryczałtowe w Niemczech — najważniejsze informacje

Jeśli zdecydujesz się skorzystać z różnego rodzaju ulg podatkowych lub ryczałtów, możesz w bardzo łatwy sposób zacząć oszczędzać spore sumy na podatkach. W dzisiejszym artykule przedstawimy Ci najważniejsze ryczałty i zasiłki obowiązujące w Niemczech; wyjaśnimy, jak ułatwiają one coroczne rozliczenia podatkowe oraz w jaki sposób można je uzyskać.

Ulga podatkowa w Niemczech — czym jest?

Niemieckie ulgi podatkowe są kwotami przeznaczonymi na określone i nieopodatkowane dochody lub wydatki. Opodatkowana jest tylko ich część, która przekracza ulgę wolną od podatku. Warto wiedzieć, że ulga podatkowa nie jest tożsama z limitem zwolnienia — jeśli ją przekroczymy, to opodatkowana zostanie cała kwota. Ile wynosiły wybrane ulgi podatkowe na 2024 rok?

 • Podstawowa kwota wolna od podatku — 11 604 euro.
 • Dodatek na dziecko (na parę) — 9312 euro.
 • Ulga dla osób samotnie wychowujących dzieci — 4260 euro (+ 240 euro za kolejne dziecko).
 • Dodatek edukacyjny — 924 euro.
 • Dodatek dla wolontariuszy — 840 euro.
 • Dodatek emerytalny i świadczenia emerytalne — różnie.

Za roczną podstawową ulgę wolną od podatku uznaje się dochód podlegający opodatkowaniu. Jeśli więc w wyżej wymienionym roku zarobiłeś mniej niż 4260 euro euro (po odliczeniu kosztów lub ryczałtu), to nie będziesz musiał płacić podatku dochodowego. Co ważne: w przypadku małżeństw obowiązują podwójne kwoty.

Aplikacja do rozliczania podatku w Niemczech

Podatek ryczałtowy — ulga podatkowa a dodatek na dziecko

Państwo niemieckie stara się odciążyć finansowo rodziny z dziećmi za sprawą tak zwanego dodatku na dziecko. Na całość tej kwoty składają się:

 • pieniądze związane z potrzebą opieki nad dzieckiem,
 • pieniądze związane z edukacją dziecka,
 • pieniądze związane z minimum materialnym.

W przypadku osób samotnie wychowujących dzieci każdemu z partnerów przysługuje połowa kwoty zasiłku. Ta ulga podatkowa jest uwzględniana przez urząd skarbowy tylko wtedy, gdy oszczędność podatkowa z tytułu jej odliczenia jest wyższa niż wypłacony zasiłek na dziecko. Najczęściej dzieje się tak w przypadku wysokiej stawki podatkowej (wysokiego dochodu). Jeśli chodzi natomiast o ulgę podatkową dla osób samotnie wychowujących dzieci, to przy wręczaniu jej brane są pod uwagę większe obciążenia finansowe rodzica. Aby móc otrzymać ten rodzaj świadczenia, należy złożyć wniosek o jego przyznanie w czasie rozliczania podatku za bieżący rok podatkowy. Ubieganie się o zasiłek na dziecko dla samotnego rodzica staje się jeszcze prostsze, jeśli masz II klasę podatkową — wówczas ulga naliczana jest automatycznie.

Ryczałt na wydatki związane z przeprowadzką

Jeżeli wykonujesz pracę wolontariusza, na przykład w klubie młodzieżowym lub stowarzyszeniu zajmującym się ochroną zwierząt, to za 2023 rok masz możliwość otrzymania rocznej ulgi podatkowej wynoszącej 840 euro. Aby się o nią ubiegać, musisz wypełnić odpowiedni druk przy rocznym zeznaniu podatkowym. Pamiętaj jednak, że nie ma możliwości wykorzystania dodatku dla opiekuna szkolenia i dodatku za wolontariat do tej samej czynności.

Rozliczenie podatku ryczałtowego — na czym polega ryczałt w Niemczech?

Ryczałtem nazywamy kwotę przyznawaną przez urząd skarbowy w dwóch przypadkach:

 • gdy rzeczywiste koszty są mniejsze od ryczałtu,
 • gdy nie możesz (lub nie chcesz) udowodnić swoich rzeczywistych kosztów.

Dla przykładu: w czasie rozliczania podatku dochodowego każdemu pracownikowi automatycznie (z tytułu zatrudnienia) potrąca się ryczałt pracowniczy wynoszący 1,230 euro na wydatki związane z dochodami, takimi jak koszty podróży, odzież robocza, literatura techniczna, sprzęt roboczy czy koszty związane ze szkoleniami. Jeśli wydałeś więcej pieniędzy, to musisz umieć to udowodnić. Nie ma konieczności wypełniania dodatkowych deklaracji w zeznaniu podatkowym, aby móc otrzymać ten ryczałt — urząd skarbowy odliczy go automatycznie.

Podatek zryczałtowany — jakie są najpopularniejsze ulgi ryczałtowe w Niemczech 2024?

Poniżej przedstawiamy trzy najpopularniejsze niemieckie ryczałty — dodatek za dojazd do pracyryczałt dla niepełnosprawnych oraz ulgę dla emerytów i rencistów.

Zryczałtowany podatek dochodowy a dojazd do pracy

Niemiecki dodatek za dojazd do pracy zaliczany jest do dodatku pracowniczego. Urząd skarbowy uwzględnia najczęściej 0,30 euro za każdy przejechany kilometr między miejscem zamieszkania a miejscem pracy, a od 21. kilometra — 0,38 euro. Warto wiedzieć, że zryczałtowany dodatek za dojazd do pracy, niezależnie od długości podróży, dotyczy wyłącznie drogi w jedną stronę. Aby móc się o niego ubiegać, należy wpisać swój dochód w zeznaniu podatkowym. Jakie jeszcze ryczałty w Niemczech z tytułu dojazdu możesz odliczyć od podatku?

 • Za pracę w domowym biurze, nawet jeśli nie masz własnego gabinetu (6 euro za każdy dzień, a maksymalnie 1260 euro). Jest on odliczany automatycznie, ale tylko wtedy, gdy Twoje łączne wydatki związane z dochodami przekroczą 1,000 euro.
 • Za koszty posiłków w trakcie podróży służbowej w ramach kosztów uzyskania przychodu.
 • Za konieczność przeprowadzenia się z powodów związanych z pracą.

Ryczałt dla osób niepełnosprawnych

Ryczałt dla osób niepełnosprawnych, w zależności od stopnia niepełnosprawności, może zostać obniżony  od minimum 384 do maksymalnie 7,400 euro. Aby go otrzymać, należy złożyć odpowiedni wniosek w trakcie składania zeznania podatkowego. Może się tak zdarzyć, że wyższe koszty poniesione w związku z niepełnosprawnością mogą być uznane za wydatki nadzwyczajne — wówczas konieczne będzie ich udowodnienie i zrezygnowanie z kwoty ryczałtowej.

Podatek ryczałtowy z tytułu emerytury i renty

W przypadku emerytury i renty można otrzymać następujące świadczenia:

 • kwotę ulgi z tytułu starości — dla osób, które przed okresem rozliczeniowym ukończą 65. rok życia i wciąż otrzymują wynagrodzenie lub mają inne dochody oprócz emerytury; jej wysokość zależna jest od daty urodzenia, a niemiecki urząd skarbowy nalicza ją automatycznie;
 • zryczałtowany dodatek na wydatki związane z dochodami z tytułu wypłat emerytur w wysokości 102 euro;
 • kwotę ryczałtową mogącą wynieść 370 euro rocznie dla osób pozostających przy życiu (wdów, sierot, półsierot) otrzymujących określone świadczenia rodzinne.

Jakie ryczałty i ulgi podatkowe można odliczyć w Niemczech?

Zarówno niemieckie ulgi podatkowe, jak i ryczałty pozwalają uprosić zeznania podatkowe — są więc pozytywnie odbierane nie tylko przez osoby je składające, ale również przez urząd skarbowy w Niemczech. Jeżeli w czasie rozliczeń podatkowych nie zostanie przekroczona określona kwota, to nie będzie konieczności płacenia podatku dochodowego ani udowadniania swoich wydatków w urzędzie. Większość ryczałtów i ulg podatkowych naliczanych jest automatycznie, jednak nie dzieje się tak w każdym przypadku. Wówczas pomocny będzie program do rozliczenia zwrotu podatku z Niemiec Taxando.