Podatek od sprzedaży nieruchomości w Niemczech

Czy sprzedając nieruchomość w Niemczech, musimy zapłacić podatek? Jeżeli tak, to ile on wynosi? Czy istnieje szansa na uniknięcie dodatkowych opłat? Wszystko to postaramy się wyjaśnić w dzisiejszym wpisie, abyś miał jak najlepsze rozeznanie w temacie. Pozwoli Ci to dobrze zaplanować sprzedaż mieszkania, biorąc pod uwagę wszystkie ważne czynniki. No to przejdźmy do rzeczy – podatku od sprzedaży domu w Niemczech.

Podatek spekulacyjny od sprzedaży nieruchomości – kto musi zapłacić?

Decydując się na sprzedaż nieruchomości w Niemczech, musimy liczyć się z koniecznością zapłaty podatku od spekulacji – dotyczy on każdej transakcji przeprowadzonej w ciągu 10 lat od zakupu, która przyniosła zysk. No właśnie – czas, jaki minął od nabycia domu lub mieszkania oraz sposób jego użytkowania ma kluczowe znaczenie w określaniu obowiązku zapłaty podatku od sprzedaży nieruchomości.

Aplikacja do rozliczania podatku w Niemczech

Sprzedaż nieruchomości bez podatku – kiedy jest możliwa?

Sprzedaż mieszkania wolna od podatku możliwa jest w przypadku gdy wykorzystywane było ono wyłącznie przez właściciela. Mieszkasz przez cały czas w domu, który chcesz sprzedać? Nie musisz obawiać się żadnych podatków!

Nie zapłacimy także podatku od mieszkania po upływie 10-letniego okresu spekulacyjnego, niezależnie czy było ono przez nas użytkowane, czy wynajmowane oraz, czy osiągnęliśmy z tego jakiś zysk. Sprzedaż po takim czasie nie jest uznawana za urząd jako działanie zarobkowe, dlatego nie zostają naliczone żadne dodatkowe opłaty

Ile wynosi podatek od sprzedaży domu?

Wysokość podatku od sprzedaży domu zależy od sumy osiągniętego zysku z inwestycji, innych źródeł dochodów oraz stawki podatku dochodowego. Najprościej obliczymy go, wyznaczając zysk netto (czyli różnicę między ceną sprzedaży a ceną zakupu uwzględniającą koszty sprzedaży) z transakcji dotyczącej nieruchomości, a następnie mnożąc przez indywidualną stawkę podatku dochodowego.

Istnieje kilka sposobów, aby zmniejszyć zyski ze sprzedaży poprzez odliczanie pewnych poniesionych kosztów – pomoże to obniżyć podatek od sprzedaży domów. Oto kilka czynników, które mogą zostać odliczone:

  • roboty modernizacyjne i remontowe – jeżeli przekraczają 15 procent kosztów nabycia budynku,
  • wydatki na rozbudowę – jeżeli została przeprowadzona w ciągu trzech lat od zakupu nieruchomości,
  • koszty uzyskania przychodu – wszystkie wydatki poniesione w procesie sprzedaży (płaty maklerskie, ogłoszenia prasowe, koszty podróży i rozmów telefonicznych, kary za przedpłaty, koszty remontu po zakończeniu użytkowania przez właściciela, opłaty notarialne i koszty księgi wieczystej).

Podatki i nieruchomości od komercyjnej sprzedaży nieruchomości

Opisane powyżej przepisy wyjaśnienia i obliczenia dotyczą wyłącznie prywatnych nieruchomości i transakcji prywatnych. W przypadku większej ilości transakcji zarobek podlegać będzie pod podatek handlowy – wyznaczony limit to sprzedaż 3 nieruchomości w ciągu 5 lat. Będziemy bowiem mieli w takim wypadku do czynienia z komercyjną sprzedażą gruntów i nieruchomości – trzeba zgłosić się o wpisanie do rejestru handlowego.

Wysokość podatku handlowego jest uzależniona od osiągniętych zysków – podstawowa stawka tego podatku wynosi 3,5% i jest modyfikowana w zależności od lokalizacji gminy, w której prowadzona jest działalność. Średnio podatek ten wynosi 18%.

Należy także pamiętać, że nieruchomości, które zostały już sprzedane, zostaną opodatkowane z mocą wsteczną w przypadku przekroczenia limitu i nałożenia podatku handlowego.

Podatek od sprzedaży nieruchomości, a odziedziczone mieszkanie

Jeżeli otrzymamy nieruchomość w spadku lub w formie darowizny, to dotyczą nas takie same przepisy jak w przypadku jego zakupu. Należy jednak wiedzieć, że dziedzicząc mieszkanie, przejmujesz od spadkodawcy także okres spekulacji. Oznacza to, że jeśli osoba, od której otrzymaliśmy nieruchomość, zamieszkiwała tam więcej niż 10 lat, to my będziemy zwolnieni z podatku, jeżeli zdecydujemy się ją sprzedać.

Ważne jest też, że mieszkania dziedziczone nie wliczają się do limitu trzech nieruchomości określającego obrót nieruchomościami komercyjnymi.

W przypadku otrzymania mieszkania należy także pamiętać o konieczności opłacenia podatku od spadku i darowizny – jego wysokość zależna jest od stopnia pokrewieństwa i wartości nieruchomości.