Podatek od darowizn w Niemczech – kiedy trzeba go zapłacić?

Darowizny odgrywają istotną rolę w systemie prawnym Niemiec, wpływając na dziedziczenie i przekazywanie majątku. Istnieje mnóstwo przepisów regulujących różnego rodzaju prezenty – od tego, czy zapłacimy podatek dla państwa, zależy przede wszystkim nasza relacja z darczyńcą. W dzisiejszym wpisie postaramy się omówić stawki podatku od darowizn i prezentów w Niemczech oraz przedstawimy, jakie obowiązują ulgi dla członków rodziny – zapraszamy.

Podatek od darowizn w Niemczech – kiedy trzeba zapłacić?

Na początek warto podkreślić, że podatek od darowizn funkcjonuje na takiej samej zasadzie jak podatek od spadków w Niemczech – obowiązują takie same stawki, ulgi i przepisy.

Każda osoba fizyczna mieszkająca w Niemczech, która otrzymuje prezent przekraczający kwotę objętą ulgą od darowizn jest zobowiązana do zapłaty należnego podatku. W takim przypadku narodowość nie ma znaczenia – jeśli na terenie Niemiec otrzymamy podarunek o odpowiedniej wartości, urząd skarbowy będzie wymagał oddania jego części. Jakiej? To zależy już od wielu czynników, w szczególności relacji, jakie nas dzielą z osobą przekazującą darowiznę – wszystkie aspekty związane z podatkiem od spadków opisaliśmy w dalszej części artykułu. 

Aplikacja do rozliczania podatku w Niemczech

Kwota podatku od spadków i darowizn – kto zapłaci najwięcej?

W Niemczech zgodnie z przepisami dotyczącymi opodatkowania darowizn i spadków, wysokość podatku zależy od stopnia pokrewieństwa między darczyńcą a obdarowanym. Ogólnie rzecz biorąc, opłata ten jest najniższa w przypadku bliskich więzi rodzinnych.

Podatek od darowizn wzrasta w miarę oddalania się relacji między darczyńcą a obdarowanym. Odbiorcy są podzieleni na trzy różne kategorie podatku od darowizn, które ustalają wysokość należnego podatku od darowizn.

Do I klasy podatkowej należą:

  • małżonek, zarejestrowany partner życiowy, dzieci i pasierbowie, wnuki, rodzice i dziadkowie.

Do II klasy podatkowej należą:

  • rodzice i dziadkowie (w przypadku darowizny), rodzeństwo, siostrzenice i siostrzeńcy, ojczym, teściowie i rozwiedziony małżonek.

Do III klasy podatkowej należą:

  • pozostali, niewymienieni w innych grupach odbiorcy prezentów.

Podatek od darowizn 2024 – ile wynosi? 

Kwota podatku od darowizny zależna będzie także od wartości przekazanego prezentu – rośnie ona wraz z wartością prezentu. Tak więc na ostateczną sumę pieniędzy do zapłacenia będzie miała wpływ kombinacja tego, kto otrzymuje prezent i ile jest on warty – członkowie grupy podatkowej I płacą niższy podatek za tę samą wartość darowizny niż członkowie grupy podatkowej II i III. Poniżej przedstawiamy tabelę prezentującą konkretne stawki.

tabela1

Są to stawki podatku od kwot pieniężnych i nieruchomości, które zapłacimy, jeżeli zostaną przekroczone limity zwolnienia – poniżej przedstawiamy, ile one wynoszą dla poszczególnych odbiorców darowizny.

Ile wynosi ulga od podatku od darowizn?

W Niemczech funkcjonuje także ulga od podatku od darowizn – kwota, od której nie poniesiemy żadnych opłat. Tak jak w przypadku ustalania stawek, kluczową rolę odgrywa tutaj powiązanie rodzinne. W przypadku prezentów w obrębie najbliższych większość podarków będzie zwolniona z podatku – zapłacimy go tylko od naprawdę dużych sum lub rzeczy o dużej wartości materialnej. W tabeli przedstawiliśmy obowiązujące w Niemczech ulgi od darowizny.

tabela2

Powyższe kwoty obowiązują na 10 lat, co oznacza to, że w ciągu tego okresu możemy skorzystać wyłącznie z takiego nieopodatkowanego odliczenia niezależnie od liczby otrzymanych darowizn lub spadków.

Ulga na podatek od Nieruchomości

W przypadku przekazania nieruchomości, domu lub gruntu jako darowizny, nie ma już konieczności zapłacenia podatku od przeniesienia własności ani podatku dochodowego. Aby jednak obliczyć kwotę podatku od nieruchomości, trzeba ustalić jej wartość rynkową

Jeśli małżonkowie przekazują sobie nawzajem zamieszkiwaną przez właściciela nieruchomość mieszkalną do wspólnego użytku, taka darowizna jest zwolniona od podatku, bez względu na wcześniej wymienione ulgi. W takich okolicznościach darowizna domu lub mieszkania może być więc całkowicie zwolniona z podatku od spadków od nieruchomości i darowizn.

Jak uniknąć podatku od spadków w 2024?

Ulga w przypadku podatku od spadków jest taka sama jak podczas otrzymywania darowizny – obowiązują te same stawki oraz okres przedawnienia wynoszący 10 lat.

Należy więc kierować się danymi zaprezentowanymi powyżej. Zasada jest ta sama, im bliższy związek, tym lepsza klasa podatkowa, a co za tym idzie mniejsze obciążenie podatkowe.

Trochę inaczej sprawa wygląda w przypadku nieruchomości – tutaj mamy bowiem możliwość całkowitego uniknięcia podatku od spadku. Jeżeli przekazane po śmierci dom lub mieszkanie było używane przez samego darczyńcę, to zazwyczaj jest wolne od podatku, niezależnie od wartości nieruchomości. Warunkiem jest, aby spadkobierca sam korzystał z niego przez co najmniej dziesięć lat. 

Ulga od podatku od darowizny – gdzie trzeba zgłosić prezent?

Darowiznę zgłasza się do urzędu skarbowego – mamy na to 3 miesiące od jej otrzymania. Należy to zrobić, jeśli przekroczona zostanie kwota wolna od podatku. Odpowiednie dane i dokumenty złożyć muszą zarówno dawca, jak i odbiorca. Sprawozdanie do skarbówki musi zawierać takie informacje jak:

  • dane osobowe obu stron,
  • szczegóły relacji między dawcą a biorcą,
  • opis i wartość prezentu,
  • termin przekazania darowizny.

W przypadku darowizn objętych podatkiem obowiązek zgłoszenia spoczywa również na darczyńcy. Pamiętaj także, że wszystkie dochody uzyskane w Niemczech należy przedstawić w urzędzie skarbowym po zakończeniu roku – możesz to zrobić za pomocą nowoczesnej aplikacji do rozliczeń podatkowych w Niemczech Taxando. Co ważne: chcąc przygotować deklarację dotyczącą spadków i darowizn, należy zdecydować się na pakiet PREMIUM. Co więcej, wybierając ten pakiet, możesz liczyć na profesjonalną pomoc doradcy podatkowego, a także szybki, bezpieczny i wysoki zwrot podatku.