Wolontariat a podatek w Niemczech – wszystko, co musisz wiedzieć

Wolontariat a podatek w Niemczech – wszystko, co musisz wiedzieć

Wielu niemieckich obywateli angażuje się w wolontariat. Ludzie chętnie działają w straży pożarnej, klubach sportowych, kościołach czy instytucjach kulturalnych i społecznych. Robią to przede wszystkim z pasji i radości do pracy — bez wolontariuszy wiele rzeczy nie działałoby bowiem tak dobrze. Aby wynagrodzić działania obywateli i zachęcić innych do pracy wolontariackiej rząd niemiecki zainicjował wiele zmian w zakresie podatków.  Związane są one między innymi z dodatkiem honorowym, ograniczeniem biurokracji dla organizacji non-profit czy rozszerzeniem zakresu celów charytatywnych. W dzisiejszym artykule przybliżymy Ci najważniejsze informacje na temat wolontariatu i podatków w Niemczech.

Wolontariat do odliczenia od podatku – ile wynosi?

Każdy obywatel Niemiec, który angażuje się w pracę wolontariacką lub jest wolontariuszem organizacji non-profit, ma możliwość otrzymania nieopodatkowanego honorowego ryczałtu w wysokości 840 euro rocznie. Stawka ta wzrosła od 2021 roku – wówczas (od 2013 roku) kwota ryczałtowa za pracę wolontariacką wynosiła 720 euro rocznie. Nie trzeba było opłacać za nią ani składek na ubezpieczenie społeczne, ani podatków.

Wolontariat i podatek – jakie warunki trzeba spełniać?

Aby otrzymać kwotę ryczałtową za wolontariat, należy spełniać kilka warunków. Związane są one między innymi z:

 • wykonywaniem pracy tylko w niepełnym wymiarze godzin, w ideowym obszarze organizacji,
 • promowaniem celów charytatywnych, dobroczynnych lub kościelnych,
 • przynależnością wolontariatu do sektora non-profit, charytatywnego lub kościelnego.

Aplikacja do rozliczania podatku w Niemczech

Wolontariat w zakresie rozliczeń podatkowych — wysokość ryczałtu honorowego

W 2013 roku rząd federalny w Niemczech postanowił, że zacznie nagradzać wkład społeczny wolontariuszy, a dodatkowo spróbuje zachęcić innych do pracy wolontariackiej za sprawą honorowego ryczałtu. Jest on swojego rodzaju dodatkiem na wydatki ze strony stowarzyszenia. Kwota ryczałtu jest nieopodatkowana i wolna od składek na ubezpieczenie społecznie. Oznacza to, że organizacje wolontariackie mogą wypłacać wynagrodzenia wolontariuszom i członkom organizacji bez konieczności płacenia podatków w Niemczech. Ryczałt honorowy pozwala także stowarzyszeniom non-profit wynagradzać finansowo swoich wolontariuszy bez konieczności płacenia podatków przez stowarzyszenie lub beneficjenta.

Wolontariat z odliczeniem podatku — ograniczenie zbędnej biurokracji

Więcej czasu na wykorzystywanie swoich funduszy będą miały mniejsze stowarzyszenia non-profit oraz inne organizacje uprzywilejowane podatkowo. W przypadku korporacji, w której roczne przychody wynoszą mniej niż 45 000 euro, przestaną obowiązywać ściśle określone normy i terminy dotyczące wykorzystania środków. To sprawi, że będzie możliwość korzystania z otrzymanych funduszy na cele statutowe nawet po przekroczeniu dwuletniego limitu, który wciąż obowiązuje w przypadku większych organizacji. Daje to zdecydowanie więcej swobody i w znacznym stopniu odciąża stowarzyszenia, organizacje i korporacje.

Podatek od wolontariatu — limit zwolnienia dla działalności gospodarczej

Limit zwolnienia dla działalności gospodarczej zwiększony został z 35 000 do 45 000 euro rocznie. Zmiana ta zwalnia z obowiązków podatkowych szczególnie mniejsze stowarzyszenia, których działalność gospodarcza nie podlega podatkowi od osób prawnych oraz handlowemu (w przypadku dochodów do określonej wysokości).

Wolny od podatku wolontariat — współpraca w ramach podziału pracy

Korporacje, które nie są nastawione na zysk, w przyszłości będą mogły współpracować w ramach podziału pracy, a co za tym idzie — znacznie lepiej i skuteczniej współdziałać na rzecz swoich celów uprzywilejowanych podatkowo. Dotychczas tego typu współprace nie udawały się ze względu na zasadę tak zwanej bezpośredniości, zgodnie z którą organizacja sama musiała realizować swoje cele. Planowana zmiana umożliwi korporacjom uprzywilejowanym podatkowo zlecanie działań na przykład spółkom zależnym bez ryzyka utraty statusu spółki nienastawionej na zysk.

Wolontariat bez podatku — rozszerzenie celów charytatywnych

Roczna ustawa podatkowa z 2020 roku zwiększa liczbę celów niezarobkowych w kodeksie podatkowym. Co to oznacza? Stowarzyszenia oraz korporacje — w sensie podatkowym — są uznawane za instytucje charytatywne, jeśli realizują między innymi takie cele, jak:

 • ochrona klimatu,
 • promowanie wolnego radia,
 • pomoc osobom dyskryminowanym ze względu na tożsamość płciową lub orientację seksualną,
 • utrzymanie i konserwacja cmentarzy,
 • upiększanie miasta.

Planowane jest także rozszerzenie katalogu tak zwanych przedsiębiorstw specjalnego przeznaczenia, które będą mogły korzystać z ulg podatkowych. Będą one obejmowały na przykład:

 • udogodnienia w zakresie pomocy uchodźcom,
 • miejsca zajmujące się opieką nad osobami z chorobami psychicznymi,
 • miejsca zajmujące się opieką nad osobami z niepełnosprawnością.

Wolontariat wolny od podatku — cyfryzacja równa się przejrzystość

Centralny rejestr beneficjentów znajdujący się w Federalnym Centralnym Urzędzie Podatkowym zapewnia wreszcie przejrzystość w sektorze non-profit oraz publiczny dostęp do informacji o tym, kto, gdzie i w jakim celu pracuje. Tego typu dane zapewnią wiarygodne i uporządkowane informacje przed przekazaniem darowizny zarówno obywatelom, jak i firmom.

Ulgi podatkowe z tytułu wolontariatu — podsumowanie

Niemieckie państwo na każdym kroku stara się dbać o swoich obywateli i pomagać im. Stwierdzenie to nie odnosi się tylko do podatku wolontariuszy, ale także szeroko pojętej tematyki podatkowej. Procedura rozliczeniowa w tym państwie jest uproszczona do tego stopnia, aby każdy mieszkaniec mógł bez problemu złożyć wszystkie stosowne dokumenty i podpisać wnioski uprawniające do otrzymania zwrotu podatku dochodowego za dany rok. W przypadku problemów z wyliczeniem finalnej kwoty zwrotu dobrze będzie wspomóc się specjalnie do tego dedykowanym narzędziem, na przykład darmowym programem do rozliczania podatków w Niemczech Taxando. To intuicyjna, prosta i obsłudze i bezpieczna aplikacja, dzięki której rozliczenie podatkowe nie będzie miało przed Tobą żadnych tajemnic.