Ile kosztuje doradca podatkowy w Niemczech? Koszty zwrotu podatku z pomocą specjalisty

Ile kosztuje doradca podatkowy w Niemczech?

Rozliczanie się z podatków nie należy do najprzyjemniejszych czynności – i nie chodzi tutaj jedynie o kwestie finansowe, ale przede wszystkim o formalności. Osoby, które chcą sobie oszczędzić kłopotów, często decydują się na wsparcie doradcy podatkowego. Skorzystanie z pomocy specjalisty niesie ze sobą wiele korzyści – należy mieć jednak na uwadze to, że tego typu usługi są płatne. Jakie są koszty prywatnego doradcy podatkowego w Niemczech? Ile kosztują doradcy podatkowi z Niemiec w przypadku samozatrudnienia? Na te oraz inne pytania znajdziesz odpowiedź w dalszej części dzisiejszego wpisu – zapraszamy.

Ile kosztuje doradca podatkowy w Niemczech? To zależy

Ile kosztuje doradca podatkowy w Niemczech? To pytanie, które pierwsze nasuwa się na myśl w momencie, w którym decydujemy się na pomoc specjalisty. Wiadomo – cena za tego typu usługi musi się opłacać zarówno jednej, jak i drugiej stronie. Warto wiedzieć, że koszty porad doradcy podatkowego z Niemiec nie są ściśle określone z góry (w formie ryczałtu). Takie rozwiązanie utrudnia nam obliczenie tego, ile realnie wyniesie całkowita cena za pomoc specjalisty.

Warto jednak wiedzieć, że w 2012 roku weszło w życie rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń doradców podatkowych – StBVV. W aktach zawarte są informację o tym, jakie opłaty taka osoba może pobrać w ramach oferowanej pomocy. Jakie są więc koszty doradcy podatkowego z Niemiec? W zależności od tego, co wchodzi w skład pakietu usług, a także wartości przedmiotu, określana jest minimalna oraz maksymalna stawka za usługę. Co ważne: koszt doradcy podatkowego w Niemczech nie może być niższy ani wyższy od tych wartości.

Regulacja prawna StBVV powstała po to, aby zapobiec konkurencji cenowej pomiędzy doradcami, a także, by pomóc podatnikom w oszacowaniu tego, jakie będą zbliżone koszty doradców podatkowych w Niemczech.

Aplikacja do rozliczania podatku w Niemczech

Średni koszt doradcy podatkowego przy zwrocie podatku z Niemiec

Koszty doradców podatkowych w Niemczech są zawsze ustalane indywidualnie – wszystko zależy od zakresu usług oraz trudności tematu. Warto pamiętać, że koszty rozliczenia podatkowego doradcy z Niemiec będą inna dla zwykłych deklaracji, jeszcze inne dla nieco bardziej skomplikowanych zeznań.

W tym miejscu jednak warto przypomnieć rozporządzenie, o którym pisaliśmy w poprzednim akapicie. StVBB bowiem określa pewne ramy, które odnoszą się do wysokości i zasadności honorariów dla doradców podatkowych w Niemczech.

Jak wspomniane rozporządzenie ma przełożenie na konkretne ceny za usługi doradców podatkowych z Niemiec? Wedle obecnych przepisów obowiązuje pojęcie średniej opłaty. Służy ona jako punkt wyjścia dla doradców podatkowych w Niemczech, dzięki której mogą ustalić odpowiedni cenę końcową za swoje usługi.

Średnia opłata jest wynikiem działania, w którym dodawana jest minimalna, a także maksymalna przewidziana stawka za usługę. Wartość następnie należy podzielić przez 2.

Koszty porad niemieckiego doradcy podatkowego – dziesięcina

W ramach wspomnianego wcześniej rozporządzenia ustanowione zostały odpowiednie przedziały dla indywidualnej opłaty za usługi, które potocznie nazywane są dziesięciną.

Według StBVV termin ten można rozumieć jako jedną dziesiątą maksymalnej opłaty. W poniższej tabeli przedstawiliśmy, jak wygląda typowy koszt doradcy podatkowego w Niemczech na podstawie „dziesięciny”.

UsługaKoszt doradcy podatkowego w skali dziesięciny
Zwrot podatku dochodowego (bez ustalania indywidualnego dochodu)Od 1/10 do 6/10
Deklaracja dotycząca podatku od działalności gospodarczejOd 1/10 do 6/10
Deklaracja VAT za dany rok kalendarzowy (łącznie z dodatkowymi wnioskami oraz raportami)Od 1/10 do 8/10
Zwrot podatku od prezentówOd 2/10 do 10/10
Deklaracja podatkowa od spadków (bez ustalenia roszczenia o odszkodowanie, które zgodne jest z paragrafem 5. ustawy o podatku od spadków)Od 2/10 do 10/10

Koszty prywatnego doradcy podatkowego w Niemczech – tabela typowych przypadków

Jakie jednak ma to przełożenie w praktyce na koszty doradcy podatkowego z Niemiec? Rozporządzenie w sprawie opłat przewiduje wspomnianą wyżej opłatę maksymalną, która wyrażana jest jako 10/10. To, jak wysoka będzie, zależy wartości przedmiotu (rocznego obrotu lub dochodu podatnika).

W poniższej tabeli przedstawiliśmy zestawienie tego, jakie są ogólnie przyjęte koszty porad doradcy podatkowego w Niemczech w porównaniu do wartości przedmiotu.

Wartość przedmiotuPełna opłata (10/10)
5000 €316 €
10 000 €510 €
16 000 €594 €
25 000 €720 €
35 000 €872 €
50 000 €1098 €
65 000 €1179 €
80 000 €1000 €
95 000 €1000 €
140 000 €1000 €
200 000 €1907 €
600 000 €2867 €

Co ważne: tabelę te należy traktować jako pewien margines – koszty rozliczenia doradcy podatkowego w Niemczech mogą być wyższe (doradcy mogą obciążyć klientów dodatkowymi opłatami). Związane są one m.in. z wydatkami na komunikację (poczta, telefon, faks), dojazdami (koszty transportu) czy wydatki na odpisy i kopie. Jest to całkowicie zgodne z obowiązującym rozporządzeniem.

Ile kosztują doradcy podatkowi z Niemiec w przypadku samozatrudnienia?

Często zadawanym pytaniem jest to „ile kosztują doradcy podatkowi z Niemiec w przypadku samozatrudnienia?”. W przypadku takich osób roczny obrót netto jest wartością przedmiotu, która służy do wyliczenia konkretnych kosztów doradztwa. I tutaj ważna informacja: im więcej wysiłku włoży doradca w deklaracje, tym wyższa będzie opłata za usługę.

Koszty doradcy podatkowego z Niemiec w formie ryczałtu – czy jest to dozwolone?

Czy koszty rozliczenia podatkowego doradcy z Niemiec mogą przyjąć formę ryczałtowaną? Tak. Rozporządzenie przewiduje taką możliwość (§ 14 StBVV). Co ważne, aby móc rozliczać się w ten sposób, należy złożyć stosowne pismo, na okres co najmniej jednego roku dla bieżącej usługi (prowadzenie księgowości, doradztwo podatkowe).

Jeżeli interesuje Cię forma współpracy z zaufanym doradcą podatkowym z Niemiec, skorzystaj z naszej oferty PREMIUM. Z nami wiesz z góry, ile zapłacisz, a także zyskasz gwarancję usług najwyższej jakości.