Ryczałt za energię 2022

Ryczałt za energię 2022

Aby jak najbardziej załagodzić skutki finansowe związane z szybkim wzrostem energii dla gospodarki, przedsiębiorstw oraz obywateli niemiecki rząd federalny podjął natychmiastowe działania dążące do wprowadzenia kompleksowych środków pomocy i wsparcia społecznego w postaci pakietów pomocowych. Kiedy możemy spodziewać się, że ulgi finansowe wejdą w życie?

Wysokie ceny energii — kiedy można spodziewać się ulgi?

Niemiecki rząd federalny rozpoczął działania pomocowe wobec społeczeństwa w związku z gwałtownym wzrostem cen energii. Obejmują one kompleksowe ulgi podatkowe oraz inne środki wspierające. Pomoc dostaną także dotknięte podwyżką firmy, które obecnie muszą radzić sobie z trudnymi wyzwaniami. Rząd federalny planuje przyjąć pakiet pomocowy związany z ryczałtem energetycznym do połowy 2022 roku.

Aplikacja do rozliczania podatku w Niemczech

Ryczałt za energię — pakiet pomocowy

Planuje się, że środki wspierające związane z podwyższeniem cen energii będą obejmowały następujące działania:

  • obniżenie podatku energetycznego,
  • 300 euro ryczałtu na energię w 2022 roku,
  • bilety ulgowe w transporcie publicznym,
  • 100 euro jednorazowej wpłaty na dziecko,
  • 200 euro dla osób korzystających z pomocy społecznej.

Rozwój cen energii 2022 — obniżenie podatku energetycznego

Aby ulżyć kierowcom, podatek energetyczny od paliw ma zostać obniżony na trzy miesiące do minimalnego poziomu dopuszczalnego przez prawo Unii Europejskiej. Spowoduje to zmniejszenie ceny benzyny o 30 centów za litr, a oleju napędowego o 14 centów za litr. Oczekuje się, że koszty będą spadać od czerwca 2022 roku, a więc tankowanie powinno stać się tańsze w okolicach wakacji. Federalne Ministerstwo Finansów pod kierownictwem Christiana Lindera przedstawiło już projekt ustawy o obniżeniu podatku energetycznego.

Ceny energii 2022 — 300 euro ryczałtu energetycznego w 2022 roku

Dla wszystkich osób, które wykonują pracę zarobkową i podlegają ubezpieczeniu społecznemu oraz są opodatkowane podatkiem dochodowym w przedziale podatkowym od jednego do pięciu, przewidziano jednorazowy zryczałtowany dodatek energetyczny wynoszący 300 euro. Będzie on dodatkiem do wynagrodzenia, który otrzymają przed końcem 2022 roku. Ma zostać przyznany dodatkowo — niezależnie od obowiązujących przepisów podatkowych. Planuje się, że kwota ryczałtu będzie opodatkowana podatkiem dochodowym, a więc w zależności od stawki podatkowej kwota netto otrzymana przez beneficjentów będzie odpowiednio niższa. Jeśli chodzi o pracowników, to płatności będą dokonywać za pośrednictwem pracodawcy lub jego listy płac. Biorąc pod uwagę, że muszą one zostać zadeklarowane oraz opodatkowane w tegorocznym (2022) zeznaniu podatkowym, to każdy z pracowników będzie musiał złożyć zeznanie podatkowe. Planuje się, że osoby samozatrudnione otrzymają ryczałt za energię w postaci jednorazowej ulgi w zaliczce na podatek dochodowy. Zryczałtowanego dodatku energetycznego, zgodnie z aktualnymi planami rządu koalicyjnego, nie otrzymają emeryci, renciści, osoby minipracujące oraz bezrobotne.

Rosnące ceny energii — bilety ulgowe na transport publiczny

Koalicja na rzecz sygnalizacji świetlnej przy aktualnych cenach energii planuje wprowadzenie biletu kosztującego dziewięć euro na lokalny transport publiczny w całym kraju. Będę on ważny do dziewięćdziesięciu dni. Co jeszcze wiemy o bilecie 9-Euro?

  • Nie powinien być ograniczony regionalnie do stowarzyszeń transportowych.
  • Będzie możliwy do kupienia przez każdego, również przez osoby, które wykupiły abonament na bilety (na przykład bilet stanowiskowy lub karnet miesięczny/roczny); otrzymają one odpowiedni zwrot kosztów od dostawcy biletu.
  • Powinien być dostępny od 1 czerwca 2022 roku.

Transport publiczny prowadzony jest zwykle przez gminy, dlatego kraje związkowe mają otrzymać środki finansowe na powyższy cel.

Rozwój cen energii — 100 euro jednorazowej wpłaty na dziecko w postaci dodatku

Pomoc w związku z podwyżką kosztów energii zaplanowano także dla rodzin z dziećmi. Otrzymają one dodatkowy bonus na dziecko w wysokości 100 euro. Ta jednorazowa premia ma być kompensowana z zasiłkiem na dziecko. Nie planuje się kompensacji ze świadczeniami socjalnymi, takimi jak na przykład zasiłek dla bezrobotnych II czy zabezpieczenie podstawowe. Mimo planów dotyczących aktualnych cen energii, że ustawa o pakiecie ulg zostanie przyjęta pod koniec maja 2022 roku, to rodzice i tak najprawdopodobniej będą musieli zaczekać jeszcze kilka miesięcy na wypłatę tego dodatku. Urzędy ds. świadczeń rodzinnych potrzebują bowiem kilkumiesięcznego wyprzedzenia, dlatego dodatek na dziecko wypłacony może być najwcześniej we wrześniu 2022 roku.

Prognoza cen energii — 200 euro dla osób korzystających ze świadczeń socjalnych

Osoby korzystające ze świadczeń socjalnych lub płatności transferowych otrzymają jednorazową płatność w wysokości 100 euro. W ramach nowego pakietu działań związanych ze wzrostem kosztów energii trzeba doliczyć kolejne 100 euro na osobę. Nie wiadomo dokładnie, kiedy kwota ta ma zostać wypłacona.

Pakiet pomocy — szybka i odczuwalna ulga dla obywateli

Na posiedzeniu, które odbyło się dnia 23 marca 2022 roku, komisja koalicyjna uzgodniła wyżej opisany pakiet środków mających pomóc w rozwiązaniu problemu szybko rosnących kosztów energii. Odnosi się on do tymczasowego obniżenia tych kwot. Biorąc pod uwagę, że zmiany są nowe i łatwo można pogubić się w obliczeniach, zachęcamy do korzystania nietrudnego w obsłudze programu do rozliczenia podatku w Niemczech.