Listy przypominające z urzędu skarbowego w Niemczech – nie ignoruj wezwania!

Listy przypominające z urzędu skarbowego w Niemczech – nie ignoruj wezwania!

W przypadku braku rozliczenia z dochodów uzyskanych w Niemczech urząd skarbowy rozsyła listy przypominające, w których wzywa do złożenia deklaracji. Co robić w przypadku otrzymania takiego pisma? W dzisiejszym artykule opiszemy, jak powinno zareagować się na takie wezwanie.

List przypominający z niemieckiego urzędu skarbowego – dlaczego go otrzymałeś?

List przypominający otrzymasz, jeżeli nie złożysz rozliczenia podatkowego w wyznaczonym przez finanzamt terminie, lub zalegasz ze spłatą należnego podatku.

Warto wiedzieć, że upomnień spodziewać możemy się najczęściej w październiku następującym po roku podatkowym, za który nie złożyliśmy zeznania. Tak więc kolejne listy przypominające prawdopodobnie rozsyłane będą przez urząd jesienią 2024 roku do wszystkich podatników zalegającym ze złożeniem deklaracji za rok 2023. 

Aplikacja do rozliczania podatku w Niemczech

Co należy zrobić po otrzymaniu listu przypominającego?

Po otrzymaniu listu z urzędu należy natychmiast zareagować, ponieważ zwlekanie z odpowiedzią może przynieść wyłącznie szkody.

Jeżeli jest to przypomnienie do złożenia zeznania podatkowego, a termin już upłynął, to jak najszybciej należy się rozliczyć. Prawdopodobnie już zostały nałożone odsetki za zwłokę, a z każdym dniem będą one coraz wyższe.

W przypadku, gdy pismo dotyczy wezwania do zapłaty, najlepiej będzie od razu spłacić zobowiązanie. Jeżeli nie zgadzamy się z decyzją urzędu, później będziemy mogli złożyć w tej sprawie odwołanie. 

Jakie kary grożą za spóźnienie się z deklaracją podatkową?

Tak jak wspomnieliśmy wyżej, w przypadku nierozliczenia się w wyznaczonym terminie, musisz liczyć się z obowiązkiem dopłaty w postaci odsetek. Urząd skarbowy naliczy 0,25% od należnego podatku za każdy miesiąc opóźnienia. Minimalnie będzie to 25 € miesięcznie, natomiast maksymalna kwota odsetek może wynieść 25 000 €.

Nawet jeśli zapłacimy odsetki, w dalszym ciągu musimy złożyć deklarację podatkową. W tej sprawie urząd z pewnością nam nie odpuści i otrzymywać będziemy kolejne listy z upomnieniami a co za tym idzie również kary finansowe. Jeżeli spóźnienia będą częste, organy podatkowe nie będą wyrozumiałe i będziemy zmuszeni zapłacić grzywnę sięgającą nawet 500 €.

Więcej dowiesz się z naszego innego wpisu – Co się stanie, jeśli złożysz niemieckie zeznanie podatkowe zbyt późno?

Kiedy upływa termin rozliczenia podatku w Niemczech?

Aby w przyszłości uniknąć konieczności płacenia odsetek i kar finansowych należy trzymać się wyznaczonych przez niemiecki urząd terminów. Te nie zmieniły się od wielu lat – deklarację dostarczyć musimy najpóźniej 31 lipca.

Kto musi rozliczyć się z podatku w Niemczech?

W porównaniu z wieloma innymi krajami, w Niemczech nie każda osoba osiągająca dochody musi się rozliczać z urzędem skarbowym. Często podatnicy, słysząc, że złożenie deklaracji podatkowej nie jest obowiązkowe, całkowicie przestają interesować się tematem. Może się jednak okazać, że spełniamy kryteria kwalifikujące nas do grupy, która musi to zrobić. Z tego właśnie powodu najczęściej wynika konieczność upominania się przez Finanzamt poprzez wysyłanie listów przypominających.

Obowiązek rozliczenia podatkowego dotyczy osób które:

  • posiadają III klasę podatkową,
  • osiągają nieopodatkowany dochód przekraczający 410 € z zasiłku, który zastępuje wynagrodzenie (np. zasiłek chorobowy, dla bezdomnych, rodzicielski, czy za pracę krótkoterminową),
  • miały kilku pracodawców w danym roku podatkowym i otrzymywały więcej niż jedno wynagrodzenie (należą do VI klasy podatkowej),
  • stosują wraz z małżonkiem kombinację klas podatkowych (III/V lub IV/IV),
  • prowadzą własną działalność gospodarczą w Niemczech,
  • posiadają dziecko z nieformalnego związku i starają się o ulgi,
  • posiadają dochody z inwestycji, od której nie został zapłacony podatek,
  • posiadają przeniesioną stratę z lat poprzednich,
  • dostały wezwanie do rozliczenia z urzędu w postaci listu. 

Emeryci, których zarobki przekroczyły w ciągu roku kwotę 11 604 € (dla osób samotnych) i 23 208 € w przypadku par, również są zobowiązani do złożenia deklaracji podatkowej. Jeżeli chcesz przekonać się, czy dotyczy Cię obowiązek rozliczenia w Niemczech, to zapraszamy do naszego wpisu – Kto musi złożyć zeznanie podatkowe w Niemczech?

Musisz złożyć deklarację? W takim razie polecamy skorzystać z naszej aplikacji do rozliczania podatku z Niemiec Taxando. Jest to szybkie i wygodne narzędzie, dzięki któremu szybko załatwisz wszelkie formalności i zdążysz w wyznaczonym przez urząd skarbowy terminie.46