Grundfreibetrag 2024 – podstawowa ulga podatkowa w Niemczech

Grundfreibetrag 2023 – podstawowa ulga podatkowa w Niemczech

Podstawowa ulga podatkowa, znana również jako Grundfreibetrag, to kluczowy element systemu podatkowego w Niemczech. Dzięki niej, od części uzyskanego dochodu nie zapłacimy podatku, co pomoże zmniejszyć zobowiązania wobec urzędu skarbowego. W znacznym stopniu przyczynia się to do poprawy sytuacji materialnej osób pracujących w tym kraju. Jakie zmiany w tej kwestii wprowadza rok 2024? Ile wynosi zasiłek podstawowy w 2024 roku,i jak z niego skorzystać? Odpowiedzi szukaj w poniższym artykule.

Co to jest Grundfreibetrag?

Grundfreibetrag, czyli podstawowa ulga podatkowa, to część dochodu, która jest zwolniona z podatku. To minimalna kwota, potrzebna obywatelowi do pokrycia podstawowych potrzeb życiowych – określana na podstawie sytuacji ekonomicznej. Suma ta ustalana jest każdego roku przez rząd Niemiec, a jej wartość jest indeksowana do inflacji i zmienia się w zależności od warunków gospodarczych panujących w danym momencie w kraju.

Jest więc to część dochodu, która nie podlega opodatkowaniu. Jeśli podatnicy zarabiają mniej lub równo tą kwotę, nie muszą płacić żadnego podatku od wynagrodzenia. Jeśli zarabiają więcej, opodatkowaniu podlegać będą wyłącznie zarobki powyżej tej kwoty wolnej od podatku. W ten sposób państwo częściowo odciąża tych pracowników, których dochody nie są wysokie.

Z podstawowej ulga podstawowej w 2024 roku mogą skorzystać wszyscy podatnicy:

 • pracownicy na etacie,
 • osoby samozatrudnione,
 • stażyści,
 • studenci,

Aplikacja do rozliczania podatku w Niemczech

Ulga podatkowa 2024 w Niemczech – ile wynosi?

W 2024 roku mieliśmy do czynienia z kolejnym wzrostem podstawowej ulgi podatkowej. To już kolejny raz, kiedy to świadczenie jest podnoszone – dzieje się tak regularnie od wielu lat.

Ulga podatkowa w 2024 roku wynosi w Niemczech 11 604 euro – została zwiększona o ponad 800 euro w stosunku do roku poprzedniego. Tak więc wszystkie osoby, których roczne dochody nie przekroczą tej kwoty, nie zapłacą podatku dochodowego a pozostałe zarabiające więcej niż próg, zapłacą go wyłącznie od nadwyżki.

Podstawowowa ulga podatkowa w 2024 roku dla małżeństw

Podstawowo ulga podatkowa dla małżeństw w 2023 roku wynosi 23 208 euro. Dotyczy to osób, które zdecydują się na rozliczenie wspólne, a kombinacja klas podatkowych pozwala im na wykorzystanie kwoty wolnej od podatku. Taka sama będzie ulga podatkowa dla pary emerytów w 2023 roku, którzy będą razem składać deklarację podatkową.

Jak mogę skorzystać z Grundfreibetrag?

Aby skorzystać z rocznej ulgi podatkowej w 2023 roku, musisz złożyć zeznanie podatkowe w Niemieckim urzędzie skarbowym. Możesz to zrobić samodzielnie, skorzystać z pomocy doradcy podatkowego lub użyć jednego z dostępnych programów do rozliczeń podatkowych. Ważne jest, aby pamiętać, że zasiłek podstawowy jest zawsze uwzględniany w twojej deklaracji. Każdy podatnik ma prawo z niego skorzystać, dlatego nie ma potrzeby podejmowania żadnych dodatkowych kroków – kwota zostanie odliczona automatycznie.

Najpopularniejszym sposobem na rozliczanie podatku w Niemczech jest korzystanie z oficjalnej strony internetowej urzędu skarbowego oraz systemu ELSTER. Jest to specjalna platforma, która umożliwia złożenie zeznania podatkowego całkowicie online – to szybkie, wygodne i bezpieczne rozwiązanie. Aby się rozliczyć i skorzystać z podstawowej ulgi podatkowej wystarczy założyć konto, wybrać nazwę użytkownika, podać adres e-mail, datę urodzenia i numer identyfikacji podatkowej. Po potwierdzeniu tożsamości możemy przystąpić do wypełnienia formularzy, wybrać odpowiednią deklarację i uzupełnić wymagane informacje zgodnie z naszą kartą podatkową Lohnsteuerbescheinigung.

Podstawowa ulga podatkowa 2023 – jak jest wyliczana

Co dwa lata rząd federalny sporządza raport dotyczący minimum socjalnego zgodnie z aktualną sytuacją ekonomiczną – określana jest w nim wysokość świadczenia podstawowego. Oznacza to, że dostosowywana jest kwota wolna od podatku na kolejne dwa lata.

Minimum socjalne, potrzebne do ustalenia ulgi podatkowej oblicza się na podstawie realnego poziomu egzystencji – rozpatruje się tutaj wiele czynników takich jak koszty przeznaczane na:

 • żywność,
 • odzież,
 • higienę osobistą,
 • mieszkanie,
 • ogrzewanie,
 • opiekę zdrowotną,
 • edukację,
 • wypoczynek i kulturę.

Celem podstawowej ulgi podatkowej w 2023 roku jest więc zapewnienie minimalnych warunków bytowych, aby móc sprostać podstawowym potrzebom i prowadzić godne życie.

Zasiłek podstawowy 2024 – prognoza na kolejne lata

Dzięki wyżej wspomnianym ustaleniom dotyczącym minimum socjalnego wiemy już, że przewidywany jest kolejny wzrost, i podstawowa ulga podatkowa w 2025 ma wynieść jeszcze więcej. Obserwując ostatnie lata, nic nie wskazuje na to, aby tendencja wzrostowa miała się zatrzymać – w kolejnych latach możemy więc oczekiwać kolejnych podwyżek kwoty zwolnionej z opodatkowania.

Rok 2024 przyniósł wiele zmian w kontekście podstawowej ulgi podatkowej w Niemczech, ale jedno jest pewne – Grundfreibetrag jest kluczowym elementem, który pomaga obywatelom oszczędzić swoje cenne pieniądze i umożliwia im pokrycie podstawowych kosztów życia. Z kwoty wolnej od podatku możesz skorzystać, wysyłając zeznanie poprzez aplikację do rozliczeń podatkowych Taxando.208