Zryczałtowany podatek telefoniczny – jak odliczyć poniesione koszty?

Zryczałtowany podatek telefoniczny – jak odliczyć poniesione koszty?

W obecnych czasach telefonu w pracy używamy praktycznie cały czas – jest to główne narzędzie komunikacji ze współpracownikami, klientami czy podwykonawcami. Współczesna technologia sprawia, że jest on również doskonałym źródłem informacji, sposobem na reklamę – zwłaszcza teraz, gdy na popularności zyskała praca z domu. W Niemczech masz możliwość odliczenia części poniesionych kosztów telefonicznych, jeżeli dotyczyły one spraw służbowych – w tym artykule dowiesz się, jak to zrobić! 

Zryczałtowany zwrot podatku za telefon w rocznym rozliczeniu – kto może skorzystać?

Aby móc odliczyć koszty związane z rozmowami telefonicznymi oraz dostępem do Internetu od podatku, będziesz potrzebować potwierdzenia, że te usługi były przez Ciebie wykorzystywane w celach zawodowych. Twoja firma może dostarczyć niezbędny dowód w tej kwestii. Innymi opcjami są przedstawienie faktur lub przeglądu czasu korzystania z tych usług. Pamiętaj, że posiadanie odpowiedniego dowodu jest niezwykle istotne – bez niego niestety nie będzie możliwe dokonanie odliczenia.

Koszty telefoniczne można uwzględnić w zeznaniu podatkowym na dwa sposoby:

  • jako stawka ryczałtowa – odliczeniu podlega 20% całkowitych kosztów – maksymalnie 20 euro miesięcznie lub 240 euro rocznie,
  • z indywidualnymi zestawieniami – część swoich kosztów poniesionych w celach zawodowych należy udokumentować, jednak nie ma tutaj limitu.

 

Aplikacja do rozliczania podatku w Niemczech

Jakie koszty rozmów telefonicznych można odliczyć od podatku?

Jeśli chodzi o koszty rozmów telefonicznych, to jest dość jasne – nie ma bowiem przeciwwskazań do odliczenia właściwie wszystkiego, co ma związek z telefonem. Pod tym pojęciem kryję się więc wszystko, co związane z rozmowami oraz samym sprzętem. Dla celów podatkowych następujące koszty za telefon i internet:

  • opłaty podstawowe,
  • koszty ryczałtowe,
  • opłaty za faks,
  • koszty internetu,
  • wynajem urządzeń,
  • koszty zakupu urządzeń,
  • koszty podłączenia.

W jaki sposób skorzystać z ryczałtu za telefon?

Zaletą zryczałtowanego podatku telefonicznego jest zdecydowanie wygoda – nie musimy udowadniać, ile korzystaliśmy ze swojego prywatnego w celach zawodowych. Często wiąże to jednak z niższą sumą odliczenia, ponieważ górny limit wynosi w takim wypadku 20 euro miesięcznie lub 240 euro rocznie – oznacza to, że aby zyskać maksymalną kwotę nasz rachunek za telefon lub Internet musiałby wynosić aż 100 euro miesięcznie.

Należy także pamiętać, że pomimo braku konieczności przedstawiania dokładnych poniesionych kosztów, to wciąż obowiązuje podstawowy warunek – za pomocą prywatnego telefonu wykonywaliśmy profesjonalne rozmowy.

Jak obliczyć zryczałtowany podatek telefoniczny?

Do obliczenia kwoty odliczenia wykorzystujemy koszty z 3 miesięcy i rozszerzamy je na cały rok – najlepiej wybrać te miesiące, gdzie najwięcej zapłaciliśmy, aby wyszła jak najwyższa średnia. Najłatwiej będzie to zobrazować na przykładzie.

Załóżmy, że Twoje rachunki za telefon i internet były najwyższe w marcu, kwietniu i maju.

Suma 3 kwot faktury: 50 € + 43 € + 56 € = 149 €

149 € / 3 miesiące * 20% = 9,93 €

9,93 € * 12 miesięcy = około 119,16 €.

W swoim zeznaniu podatkowym możesz więc odliczyć na odliczenie 119,16 euro, ponieważ kwota ta nie przekracza wyznaczonego limitu 240 euro.

Ryczałt na internet i telefon dla samozatrudnionych

Dla osób prowadzących działalność gospodarczą istnieje możliwość ubiegania się o zwrot podatku związanego z kosztami telefonu i Internetu, które są ponoszone w celu wykonywania pracy. Procedura odliczania jest podobna do tej, którą stosuje się w przypadku pracowników zatrudnionych w firmie. Możliwe jest zgłoszenie tych opłat jako koszty biznesowe w deklaracji podatkowej. 

Konieczne jest jednak oddzielenie rozmów prywatnych od tych służbowych. Jeśli masz to rozdzielone, obliczenia nie stanowią większego wyzwania. W przypadku braku tej separacji konieczne jest przedstawienie zapisów połączeń z okresu trzech miesięcy, aby potwierdzić zasadność starania się o odliczenie.

Zryczałtowana kwota uzyskania przychodu w Niemczech

W Niemczech masz także możliwość odliczenia innych kosztów uzyskania przychodu związanych z pracą – Arbeitnehmerpauschbetrag to stała suma, którą niemiecki urząd skarbowy automatycznie odlicza od Twojego rocznego dochodu podczas rocznego rozliczenia. Dotyczy to zarówno pracowników na etacie, jak i osób prowadzących własną działalność.

Warto pamiętać, że możesz skorzystać z takiego przywileju tylko wtedy, gdy posiadasz status rozliczenia nieograniczonego. Aby to osiągnąć, musisz przebywać i pracować w Niemczech przez co najmniej 183 dni w ciągu roku. Tylko wtedy możesz również skorzystać z innych przywilejów, takich jak rozliczenie razem z małżonkiem, ulgi na dzieci czy na zdrowie.

Mimo że może się zdarzyć, że w praktyce nie masz żadnych lub niewiele kosztów związanych z pracą, ta stała suma zostanie odjęta od Twojego dochodu, co w efekcie obniży Twój podatek. Dzięki temu roczne rozliczenie podatkowe jest dla Ciebie korzystniejsze. Jeżeli jednak masz wyższe wydatki, możesz indywidualnie je wykazać – może okazać się, że kwota odliczenia będzie wyższa, jednak w takim wypadku konieczne będzie wykazanie wszystkich kosztów (paragony, bilety, faktury itp.).

Większość ryczałtów i ulg podatkowych naliczanych jest automatycznie, jednak zryczałtowane koszty telefoniczne musimy samodzielnie uwzględnić w deklaracji. W takiej sytuacji pomocny będzie program do rozliczenia zwrotu podatku z Niemiec Taxando.