Całkowite odliczenie składek emerytalnych od 2023 roku

Całkowite odliczenie składek emerytalnych od 2023 roku

Zgodnie z tym, co ogłosił federalny minister finansów Christian Lindner, od 2023 roku możliwe będzie całkowite odliczanie od podatku składek na ubezpieczenie emerytalne.Będą one podlegały odliczeniu jako tak zwane wydatki specjalne. Celem zmiany wprowadzanej przez rząd federalny jest chęć uniknięcia „podwójnego opodatkowania” emerytur z rezerwy podstawowej (szczególnie dla przyszłych kohort emerytalnych). Podwójnym opodatkowaniem nazywa się sytuację, w której tak zwany dodatek emerytalny jest mniejszy niż suma składek emerytalnych opłaconych z opodatkowanego dochodu. Plan na całkowite odliczenie składek emerytalnych od 2023 roku został już uwzględniony w umowie koalicyjnej, dlatego nie należy spodziewać się oporu ze strony pozostałych partii rządowych.

Odliczenie składek emerytalnych — co oznacza ta zmiana w praktyce?

Niemieckie składki emerytalne będą zwolnione z podatku szybciej, niż przewidywał to poprzedni plan kilkuetapowy. W ustawie o dochodach emerytalnych (AltEinkG) z 2005 roku postanowiono, że stopniowo będzie się przechodzić na opodatkowanie odroczone. Oznacza to, że składki emerytalne zostaną zwolnione z podatku, a późniejsze dochody z emerytury — opodatkowane. Zgodnie z pierwotnym planem całkowite odliczanie podatkowe składek emerytalnych miało być możliwe dopiero w 2025 roku.

Aplikacja do rozliczania podatku w Niemczech

Składki emerytalne podlegające odliczeniu od podatku — wolniejsze tempo wzrostu udziału podatku od emerytur

Koalicja ruchów ulicznych, zgodnie z tym, co twierdzi Federalne Ministerstwo Finansów, uzgodniła, że od 2023 roku udział emerytur podlegających opodatkowaniu powinna rosnąć w dużo niższym tempie, niż było w pierwotnych planach. Nie znamy jednak szczegółowych danych na ten temat, jednak planuje się, że pełne opodatkowanie rocznych emerytur brutto przypadnie na 2040 rok (zgodnie z ustawą o emeryturach i rentach).

Opodatkowanie składek — jak to wygląda obecnie?

Aktualnie część emerytury przypadającej zależy od tego, w jakim roku się na nią przejdzie. Osoby, które przeszły na emeryturę w 2005 roku i wcześniej mają pięćdziesięcioprocentową ulgę podatkową do końca życia, która praktycznie przenoszona jest na cały okres emerytalny. W przypadku nowych emerytów każdego roku (począwszy od 2005) zmniejsza się limit zwolnienia z opodatkowania. Obciążenie podatkowe wzrasta kolejno:

  • o dwa punkty procentowe w każdym z lat 2005-2020,
  • o jeden punkt procentowy w każdym z lat 2021-2040.

Osoby, które przejdą na emeryturę w 2040 roku, będą musiały zapłacić cały podatek od całej emerytury.

Zwrot podatku — dobrowolne składki emerytalne

Zmiana systemu opodatkowania emerytur z podstawowego systemu emerytalnego z 2005 roku odnosi się do:

  • emerytury z ustawowego ubezpieczenia emerytalnego,
  • rolniczego funduszu emerytalnego,
  • pracowniczych programów emerytalnych,
  • podstawowych umów emerytalnych.

Ustawa o emeryturach i rentach stopniowo przekształca aktualne opodatkowanie w opodatkowanie w długiej fazie przejściowej. Oznacza to, że czasie aktywności zawodowej możliwe będzie ubieganie się o zwrot podatku na zabezpieczenie dla celów podatkowych. Emerytury, które wynikać będą z tych wydatków, będą w całości uwzględniane podczas wypłaty. Przy obliczaniu wysokości kwoty zwrotu podatkowego w Niemczech pomóc może dedykowana temu celowi aplikacja. Możesz za darmo sprawdzić na przykład program do rozliczania podatku w Niemczech Taxando.