Трябва ли да правя данъчна декларация при данъчен клас 1?

Muss ich eine Steuererklärungen mit Steuerklasse 1 machen?

Настоящата данъчна система в Германия се състои от няколко данъчни класа. При тях първият данъчен клас поражда много въпроси. Как изглежда данъчната декларация за данъчен клас 1? Кой трябва да подаде данъчна декларация в данъчната служба? Струва ли си да се подават данъчни декларации за данъчен клас 1? В тази публикация ще отговорим на най-често задаваните въпроси относно данъчен клас 1.

Какво е данъчен клас 1?

Трябва ли да се подава данъчна декларация при данъчен клас 1? На първо място, трябва да разбереш какво е данъчен клас 1 и за кого се прилага.

Настоящата данъчна система има 6 данъчни класа. Кой клас ще ти бъде причислен, зависи преди всичко от семейното положение. Като служител обаче имаш известна свобода на избор. Например сключилите брак лица могат да избират между данъчни класове IV, III и V.

Но за кого е данъчен клас 1? Този данъчен клас засяга основно лицата, живеещи сами. Този клас включва следните лица:

  • Несемейни
  • Хора, които не живеят на същия адрес с децата си
  • Разведени лица
  • Сключили брак двойки, които живеят постоянно разделени (раздяла)
  • Бракове, при които един от съпрузите живее в държава извън Европейския съюз
  • Вдовици (от втората година след смъртта на съпруга)

Трябва ли да изготвям данъчна декларация за данъчен клас 1?

„Трябва ли да изготвям данъчна декларация за данъчен клас 1?“ – това е един от най-често задаваните въпроси. И въпросът не е толкова прост. Най-важното тук е размерът на спечеления доход. На практика това означава: Ако печелиш по-малко от 450 € на месец, твоят доход не се облага с данък – следователно не попадаш в нито един данъчен клас.

Ако твоят доход обаче е по-висок от 450 €, трябва да подадеш данъчна декларация с данъчен клас 1, при условие, разбира се, че си лице, живеещо само.

Данъчен клас 1 Данъчна декларация – Сума, освобождаваща от данъци

В данъчен клас 1 се предвиждат определени удръжки и облекчения, които намаляват данък общ доход. Например, ако сумата на даденото данъчно облекчение е 10 000 € и твоят доход е 30 000 € годишно, плащаш данъка върху разликата между тези суми, т.е. данъци за 20 000 евро. В следващата таблица ще намериш информация за необлагаемите облекчения и суми (към 2021 г.).

Данъчно облекчение

Размер на облекчението

Основно сума без данъци

9744 €

Обща сума, платена от служителя

1000 €

Други общи социални разходи

36 €

Фиксирана пенсия

В зависимост от дохода (брутен)

Детски помощи

8388 €

Средно възстановяване на данъци за данъчния клас – използвай нашия калкулатор сега!

Данъчната декларация за данъчен клас 1 зависи от индивидуалната ситуация на данъкоплатеца, по-специално от размера на постигнатия доход. Доста е трудно да се определи ясно средната сума на възстановения данък.

Но тази сума може да се изчисли с нашия калкулатор. Можеш да намериш този инструмент в нашето приложение за данъчна декларация Taxando. Нашата програма взема предвид твоето семейно положение, данъчната година, твоите суми за данъчни облекчения и твоя данъчен клас. Благодарение на тази информация знаеш какво възстановяване на данъци ще получиш – още преди да изпратиш данъчната си декларация. Изпробвай калкулатора директно!