Koszty opieki – możliwe do odliczenia od podatku w Niemczech

Koszty opieki – możliwe do odliczenia od podatku w Niemczech

W życiu każdego z nas może przyjść taki moment, w którym będziemy potrzebować opieki w jakimś zakresie. Niezależnie od tego, czy jest ona ambulatoryjna, czy odbywająca się w domu opieki – wiąże się ona z wydatkami. Warto wiedzieć, że w pewnych okolicznościach można liczyć na zwrot podatku od kosztów opieki o czym rozmawiamy w dzisiejszym artykule.

Jak odliczyć koszty opieki w zeznaniu podatkowym w Niemczech? Jakie wydatki podlegają odliczeniu? O jakich kwotach mowa? Odpowiedzi znajdziesz w dalszej części wpisu – miłej lektury!

Które koszty opieki podlegają odliczeniu od podatku w Niemczech?

Zanim porozmawiamy o tym, jak odliczyć koszty opieki od podatku w Niemczech, pomówmy chwilę o tym, co do takowych wydatków się zalicza.

Koszty opieki możliwe do odliczenia od podatku obejmują:

 • zakwaterowanie w domu opieki,
 • opiekę krótkoterminową związaną z chwilową niedyspozycją np. chorobą,
 • opiekę całodobową,:
 • opiekę ambulatoryjną lub pielęgniarską,
 • zakup specjalistycznych urządzeń np. łóżek do opieki czy protezy,
 • wydatki związane z potrzebnymi do opieki artykułami spożywczymi i ubraniami,
 • konieczność przeprowadzenia remontu pod opiekę,
 • leki,
 • instalację windy schodowej,
 • podróż np. do lekarza.

Aplikacja do rozliczania podatku w Niemczech

Podatek od kosztów opieki a podróż

Chcąc ubiegać się o zwrot kosztów podróży, musisz pamiętać o tym, że przejazdy muszą być związane bezpośrednio z opieką. Do przykładu posłużą tutaj dojazdy do lekarza czy apteki. Z odliczenia kosztów opieki nie skorzystasz w momencie, gdy wycieczka po drodze obejmowała dojazd np. do supermarketu na zakupy.

Zryczałtowane koszty opieki, obciążenia nadzwyczajne lub usługi związane z gospodarstwem domowym, czyli trzy opcje odliczenia wydatków

Wiesz już, które koszty opieki podlegają odliczeniu od podatku w – przejdźmy do kolejnej istotnej informacji, czyli tego, w jaki sposób mogą być one potraktowane w rocznym zeznaniu podatkowym. Warto wiedzieć, że niemiecki system przewiduje na ten moment trzy możliwości – wydatki jak obciążenia nadzwyczajne, zryczałtowana kwota za opiekę lub koszty liczone do usług domowych.

Odliczenie kosztów opieki jako obciążeń nadzwyczajnych

Koszty opieki należą do obciążeń nadzwyczajnych. Wedle ustawy o podatku dochodowym (EStG) są to nieuniknione koszty, które są wyższe niż w przypadku podatników o podobnej sytuacji rodzinnej i majątkowej. Przykładem są:

 • wydatki związane z umieszczeniem w domu opieki,
 • świadczenia alimentacyjne.

Warunkiem do tego, aby móc odliczyć koszty opieki w ten sposób, jest to, że osoba, nad którą sprawowana jest opieka, ma potwierdzoną potrzebę opieki, czyli m.in. rozpoznaną chorobę.

Co ważne – do niemieckich obciążeń nadzwyczajnych zaliczyć można jedynie wydatki związane z opieką i wsparciem. Odliczeniu z kolei nie podlegają koszty związane z pomocą w gotowaniu, praniu czy sprzątaniu. Tego typu usługi można jednak odliczyć w sposób proporcjonalny w innej rubryce niemieckiego zeznania podatkowego (usługi związane z gospodarstwem domowym).

Zryczałtowana kwota opieki (pflegepauschbetrag) 

Zgodnie ze wspomnianą wyżej ustawą o podatku dochodowym (EStG) zamiast obniżenia zobowiązania podatkowego podatnikowi przysługuje możliwość odpisu od przychodu zryczałtowanej kwoty w wysokości 1800 € (dla 4 i 5 poziomu opieki). Względem 2020 roku, kwota ta została podwojona – poprzednio stawka ryczałtowa wynosiła maksymalnie 924 €. 

Kiedy warto skorzystać z tego rozwiązania? Jest to opłacalne w momencie, gdy koszty opieki możliwe do odliczenia od podatku są niższe niż 1800 €.

Aby móc ubiegać się o zryczałtowaną kwotę opieki w Niemczech, należy spełnić kilka warunków:

 • osoba, która wymaga opieki, musi posiadać legitymację inwalidzką z symbolem „H” lub jest zakwalifikowana do 4, lub 5 stopnia opieki,
 • opieka wykonywana jest w domu osoby będącej pod opieką,
 • opiekun nie może uzyskiwać dochodów z tytułu wykonywania opieki, a opieka musi być wykonywana osobiście.

Odliczenie wydatków domowych

Niektóre koszty opieki, których nie można zaliczyć do wydatków nadzwyczajnych, mogą być objęte jako usługi związane z gospodarstwem domowym. Mowa tutaj o:

 • kosztach wsparcia przy braniu kąpieli, pomocy w zakupach, gotowaniu, prasowaniu czy pracach ogrodniczych, które pokrywa opieka ambulatoryjna lub pomoc domowa,
 • koszt domowego systemu alarmowego,
 • wydatkach związanych z remontem łazienki.

Zwrot podatku od kosztów opieki a potwierdzenie wydatków

Koszty opieki muszą być udowodnione. Choć nie ma wymogu, aby wraz z zeznaniem podatkowym składać również paragony, to zaleca się, aby zachować je przynajmniej do czasu wysłania deklaracji do urzędu. Do takich dokumentów zaliczyć można:

 • paragony za leki,
 • rachunki za pomoce opiekuńcze,
 • faktury od służby pielęgniarskiej,
 • dowody choroby psychicznej, demencji lub niepełnosprawności,
 • powiadomienia ubezpieczeniowe,
 • powiadomienia o przyznanym stopniu opieki.

Koszty opieki a zeznanie podatkowe – gdzie wpisać?

W zależności od tego, jaki sposób rozliczenia odpowiada Twojej sytuacji, będziesz zobowiązany do zamieszczenia wydatków w innym miejscu w rocznej deklaracji podatkowej. Poniżej krótka ściąga:

 • wiersz 67 – rodzaj opłaty i suma kosztów, które zostaną odliczone od łącznej kwoty wydatków,
 • wiersze 68-70 – koszty związanie z gospodarstwem domowym (wraz z kosztami, które zostały uwzględnione również w wierszu 67),
 • wiersze 65-66 – zryczałtowana kwota opieki.

Jeżeli obawiasz się o to, że niepoprawnie uzupełnisz deklarację podatkową, skorzystaj z Taxando, czyli innowacyjnej aplikacji do rozliczeń w Niemczech, dzięki której przygotujesz zeznanie w kilka minut. Wybierając pakiet PREMIUM, możesz liczyć na pełne wsparcie certyfikowanego doradcy podatkowego, który zajmie się wszystkimi formalnościami za Ciebie. Przetestuj już dziś i zobacz, że rozliczanie się z urzędem może być proste – zapraszamy!