Czy w Niemczech zapłacę podatek pracując w niepełnym wymiarze godzin?

Czy w Niemczech zapłacę podatek pracując w niepełnym wymiarze godzin?

Zanim zaczniemy rozmawiać o pracy na pół etatu i Minijob w Niemczech, warto zrozumieć, jak działają tamtejsze podatki. Niemcy mają jeden z najbardziej skomplikowanych systemów podatkowych na świecie, w którym obowiązują różne stawki i ulgi, dostępne w zależności od twojego statusu zatrudnienia, dochodu i innych czynników. Jak to wygląda w przypadku pracy dodatkowej?

Kiedy mamy do czynienia z pracą dodatkową w Niemczech?

Zacznijmy od definicji. W Niemczech mówimy o pracy dodatkowej, kiedy zatrudnienie to nie jest jedynym źródłem utrzymania i najczęściej stanowi dodatek do głównej formy zarobkowania. Takie stanowisko nie może przekraczać dwóch trzecich wymiaru czasu pracy pełnoetatowego, co pozwala na zaliczenie go do kategorii pracy w niepełnym wymiarze godzin, czyli na pół etatu.

Istotne jest jednak, że kiedy Twój miesięczny dochód z tej dodatkowej pracy przekroczy 538 euro, przechodzisz na inny status zatrudnienia. Oznacza to, że stajesz się osobą podlegającą obowiązkowi składek na ubezpieczenie społeczne. W związku z tym warto być świadomym tych niuansów, aby nie spotkała nas niemiła niespodzianka w postaci dodatkowych obowiązków i opodatkowania pracy na pół etatu.

Aplikacja do rozliczania podatku w Niemczech

Podatki w pracy dodatkowej

Jeżeli z tytułu pracy dodatkowej zarobisz więcej niż 538 euro, będziesz musiał liczyć się z obowiązkowymi składkami na różne ubezpieczenia. Z Twojego wynagrodzenia zostaną automatycznie potrącone środki na ubezpieczenie emerytalne, zdrowotne i pielęgnacyjne, a także na ubezpieczenie na wypadek bezrobocia. 

Jeżeli posiadasz już główną pracę, Twoje dodatkowe zarobki będą opodatkowane według klasy podatkowej VI. Oznacza to, że każde zarobione euro będzie podlegało bardzo wysokim stawkom podatkowym, gdyż nie możesz w tym przypadku korzystać z ulg, które już są uwzględnione w Twojej głównej pracy. Dodatkowo należy pamiętać o innych obowiązkowych opłatach, takich jak dopłata solidarnościowa oraz, jeżeli jesteś osobą wierzącą i należysz do kościoła, podatek kościelny. Wszystko to sprawia, że praca dodatkowa w Niemczech może obarczona być sporym obciążeniem podatkowym. Istnieje jednak możliwość wykonywania dodatkowej pracy bez opodatkowania – w Niemczech nazywamy to Minijob.

Praca w niepełnym wymiarze godzin wolna od podatku – wyłącznie Minijob

Praca na pół etatu i Minijob to dwie różne formy zatrudnienia, które obowiązują w Niemczech. W pracy na pół etatu jesteś zatrudniony na określony procent pełnego etatu, najczęściej od 20 do 30 godzin tygodniowo. Minijob to z kolei praca, w której zarabiasz nie więcej niż 530 euro miesięcznie i jesteś zwolniony z niektórych obowiązków podatkowych i ubezpieczeniowych.

Zatrudnienie na zasadach Minijob to więc jedyna możliwość pracy w niepełnym wymiarze wolnej od podatków.

Rozliczenie podatkowe a Minijob

W przypadku Minijobu zazwyczaj jesteś zwolniony z obowiązku płacenia podatków dochodowych i składek na ubezpieczenia społeczne, ale są pewne wyjątki. Na przykład, jeżeli pracujesz na więcej niż jednym Minijobie, suma zarobków z wszystkich tych miejsc pracy może podlegać opodatkowaniu.

Zasadniczo, jeżeli zarobisz w Niemczech na tzw. minijobie do 538 euro miesięcznie, możliwe są dwie opcje opodatkowania tych dochodów. Decyzję w tej sprawie podejmuje pracodawca: może zastosować opodatkowanie w formie ryczałtu w wysokości 2% lub może też zdecydować się na bardziej indywidualne podejście, uwzględniające Twoje specyficzne możliwości odliczeń podatkowych.

Jeśli Twój pracodawca wybierze opcję ryczałtu, dla Ciebie oznacza to brak obowiązku płacenia podatku od Minijob. W tej sytuacji również nie otrzymasz żadnych dokumentów do celów podatkowych i nie jesteś zobowiązany deklarować tego dochodu w swoim zeznaniu podatkowym. To istotne, ponieważ mimo że pracujesz, Twoje zarobki są na tyle niskie, że nie przekraczają rocznej kwoty wolnej od podatku w Niemczech, która w 2024 roku wynosi 11 604 euro.

Ostateczny obowiązek rozliczenia się z urzędem podatkowym, czyli niemieckim Finanzamt, nie jest związany z faktem posiadania czy nieposiadania Minijob. Istnieją różne inne okoliczności, które mogą wymagać od Ciebie złożenia zeznania podatkowego, niezależnie od tego, czy zarabiasz dodatkowe pieniądze na Minijob, czy nie.

Czy jako emeryt muszę zadeklarować minijob w zeznaniu podatkowym?

Zasadniczo nawet będąc emerytem, musisz złożyć w Niemczech zeznanie podatkowe, jeśli podlegająca opodatkowaniu część Twojej rocznej emerytury brutto przekracza kwotę podstawową wynoszącą 11 604 EUR. W sytuacji, gdy pracujesz jako Minijober, na ogół nie musisz składać zeznania podatkowego. Jeżeli jednak podlegasz obowiązkowi podatkowemu z innych powodów, np. rozliczasz się wspólnie z małżonkiem, będziesz musiał dostarczyć do urzędu deklarację – nie trzeba w niej jednak zestawiać informacji o minipracy. 

Więcej informacji na ten temat znajdziesz we wpisie – Mini praca w Niemczech – czy musi być wpisana w zeznaniu podatkowym?

Podatek od pracy studenta w niepełnym wymiarze godzin

Jeśli jesteś studentem i podejmujesz dodatkową pracę, zasady opodatkowania są w zasadzie podobne jak dla każdego innego pracownika, z kilkoma istotnymi wyjątkami. Po pierwsze, jeżeli w okresie zajęć dydaktycznych pracujesz nie więcej niż 20 godzin na tydzień, masz prawo do zwolnienia z obowiązku płacenia składek na ubezpieczenia zdrowotne, pielęgnacyjne oraz na wypadek bezrobocia. Po drugie, jeżeli Twoje zarobki nie przekraczają określonej kwoty wolnej od podatku, nie będziesz musiał płacić podatku dochodowego. 

Na przykład, student, który pracuje 20 godzin tygodniowo, zarabiając minimalną stawkę 12 euro za godzinę, nie będzie zobowiązany do płacenia podatków, ponieważ nie przekroczy podstawowej kwoty zwolnienia. Jednakże, jeżeli Twoje dochody przekroczą ulgę podatkową, zostaną one opodatkowane według Twojej indywidualnej klasy podatkowej.

Zeznanie podatkowe za pracę w niepełnym wymiarze godzin

Jeśli jesteś osobą niezamężną, bez dzieci i pracujesz od 25 do 30 godzin tygodniowo, zostaniesz sklasyfikowany w pierwszej klasie podatkowej – w przypadku rozliczenia wspólnego będzie to kombinacja innych klas np. kombinacje III/V lub IV/IV. Jeśli zdecydujesz się na dodatkowe zatrudnienie, będzie ono zakwalifikowane do VI klasy podatkowej.

W kontekście Twojego głównego zatrudnienia, którego podatkowa klasa to pierwsza, obowiązuje pewna kwota wolna od podatku, która dla roku 2024 wynosi 11 604 euro. Ponadto fiskus przyznaje Ci tzw. ryczałt pracowniczy, który uwzględnia Twoje wydatki związane z pracą, zanim zacznie opodatkowywać Twój dochód.

W odniesieniu do Twojego dodatkowego zatrudnienia, klasyfikowanego w szóstej klasie podatkowej, sytuacja jest inna. Tutaj podatek zaczyna być naliczany od pierwszego zarobionego euro, bez żadnych ulg czy ryczałtów, które mógłbyś zastosować w kontekście swojej głównej pracy. W praktyce oznacza to, że zarobki z dodatkowego zatrudnienia są opodatkowane znacznie surowiej, a rozliczenie wypada znacznie mniej korzystnie – na pewno warto brać to pod uwagę, decydując się na dodatkową pracę w niepełnym wymiarze godzin.

Jeśli masz zamiar prawidłowo rozliczyć dodatkowe zarobki uzyskane w Niemczech, to nasza aplikacja do rozliczeń podatkowych Taxando może Ci w tym pomóc. Pozwoli ci ona w zaledwie kilka minut złożyć zeznanie podatkowe i uzyskać korzystny zwrot podatku z Niemiec. Dodatkowo, jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy, nasz pakiet PREMIUM zapewni Ci wsparcie od jednego z naszych specjalistów ds. podatków. Cały proces odbywa się online, więc nie musisz nawet opuszczać swojego domu. To szybkie, komfortowe i bezpieczne rozwiązanie dla Twoich potrzeb podatkowych.