Przeprowadzka za granicę a zeznanie podatkowe w Niemczech

Przeprowadzka za granicę a zeznanie podatkowe w Niemczech

W dzisiejszych czasach wyjazd za granicę nie jest niczym nadzwyczajnym. Choć taki zabieg oczywiście nie niesie ze sobą żadnych konsekwencji, osoby, które wyjeżdżają z Niemiec, muszą pamiętać jednak o swoich obowiązkach względem niemieckiego urzędu skarbowego. Jak wyprowadzka za granicę wpływa na zeznanie podatkowe? Czy po wyjeździe trzeba myśleć o złożeniu deklaracji do Finanzamt? Wszystko jest uzależnione od indywidualnej sytuacji obywatela Niemiec, a konkretniej – od osiąganych przez niego dochodów.

Czy wyjazd za granicę zwalnia z płacenia podatków w Niemczech?

Osoby, które mają stałe miejsce zamieszkania w Niemczech, podlegają pod nieograniczony obowiązek podatkowy (z racji na bycie niemieckimi rezydentami podatkowymi). Tacy obywatele naturalnie muszą rozliczać się z osiąganych dochodów, dostarczając po zakończonym roku podatkowym deklarację do Finanzamt. W momencie, gdy wyjeżdżają oni za granicę, teoretycznie nie mają zobowiązań wobec urzędu skarbowego – pod warunkiem że nie uzyskują już dochodów w Niemczech.

Innymi słowy: nieograniczony obowiązek podatkowy kończy się wraz z wyprowadzeniem się poza granicę Niemiec. To nie oznacza jednak, że emigrant przestaje podlegać pod podatek dochodowy w Niemczech.

Aplikacja do rozliczania podatku w Niemczech

Zeznanie podatkowe w czasie przeprowadzki za granicę a nieograniczony i ograniczony obowiązek podatkowy

W tym miejscu rozwińmy nieco temat składania zeznania podatkowego przy przeprowadzce za granicę zarówno dla nieograniczonego, jak i ograniczonego obowiązku podatkowego.

W przypadku niemieckich rezydentów podatkowych (osób podlegających pod nieograniczony obowiązek podatkowy), zobowiązanie względem urzędu skarbowego w Niemczech zachodzi wobec całego dochodu – również tego, który pochodzi z zagranicy. W sytuacji, gdy podatnik musi liczyć się z podatkami również za granicą, może to doprowadzić do podwójnego opodatkowania dochodu (jeśli pomiędzy krajami nie ma podpisanej międzynarodowej umowy o unikaniu podwójnej zapłaty podatku).

Jeśli jednak osoba nie posiada stałego miejsca zamieszkania w Niemczech (lub zwykłego pobytu w tym kraju), ale osiąga dochody w Niemczech, podlega pod tzw. ograniczony obowiązek podatkowy, czyli rozlicza się jedynie z Finanzamt z dochodów uzyskanych na terenie Niemiec. W momencie, gdy taki podatnik opuści kraj i będzie płacić podatki za granicą, nie będzie zobowiązany do składania zeznania.  Jeżeli jednak przeprowadzka będzie miała miejsce w trakcie jednego roku kalendarzowego, zagraniczne dochody podlegają zastrzeżeniu progresji w niemieckim zeznaniu podatkowym (za rok wyjazdu). W takiej sytuacji dochód brany jest pod uwagę podczas ustalania stawki podatkowej dla dochodu podlegającego opodatkowaniu w Niemczech.

Zeznanie podatkowe przy przeprowadzce za granice – podsumowanie

Osoby, które nie są już rezydentami podatkowymi i podlegają pod ograniczony obowiązek podatkowy w Niemczech, muszą rozliczać się z Finanzamt jedynie z krajowych dochodów – jeżeli ich nie uzyskują, pozostają „obojętni” dla urzędu. Zatem o przygotowaniu i dostarczeniu deklaracji do urzędu skarbowego w Niemczech powinni pomyśleć tylko wtedy, gdy osiągną dochód na terenie tego kraju. Na koniec dodajmy jednak, że dochody niemieckie to nie tylko wynagrodzenie za pracę. Konieczność złożenia deklaracji może płynąć również z pasywnego dochodu. Przykładem może być tu stałe przebywanie za granicą przy jednoczesnym dochodzie z wynajmu bądź dzierżawy mieszkania znajdującego się w Niemczech.

Potrzebujesz rozliczyć się z podatków z Finanzamt? Skorzystaj z Taxando – prostej aplikacji do rozliczania, która przeprowadzi Cię przez cały proces w parę chwil. Zaufaj nowoczesnym rozwiązaniom i ułatw sobie przygotowywanie deklaracji do niemieckiego urzędu skarbowego. Zachęcamy do przetestowania!