Polityka prywatności

1. Informacje ogólne

1.1 Czym są dane osobowe
Dane osobowe to informacje, które ujawniają lub mogą ujawnić tożsamość użytkownika. Z założenia unikamy pozyskiwania danych. O ile to możliwe, rezygnujemy z gromadzenia danych osobowych.

1.2 Postępowanie z danymi osobowymi
Dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie do sporządzenia umowy, nadania jej merytorycznego kształtu, przeprowadzenia lub realizacji stosunków wynikających z umowy (art. 6 I b rozporządzenia w sprawie ochrony danych osobowych). Przetwarzanie danych osobowych wymaga ponadto zgody użytkownika (Art. 6 I rozporządzenia w sprawie ochrony danych osobowych). Dane te nie są z zasady przekazywane podmiotom trzecim. Dane są przekazywane wyłącznie w celu realizacji umowy do wiadomości przedsiębiorstwa, któremu zlecono dostawę, o ile dostawa zamówionych towarów tego wymaga. Dane niezbędne do realizacji płatności są przekazywane do instytucji bankowej, której zlecono płatność i ew. do realizujących usługi, wybranych operatorów płatności (korzystamy m.in. z usług operatora Przelewy24 zarządzanego przez PayPro S. A.). Przetwarzanie otrzymanych danych osobowych następuje wyłącznie na terenie Unii Europejskiej.

1.3 Dane dotyczące użytkowania
Podczas odwiedzin strony internetowej/aplikacji gromadzone są ogólne informacje techniczne. Należą do nich stosowany adres IP, godzina, czas trwania odwiedzin, typ przeglądarki i ew. strona pochodzenia. Dane użytkowe są z przyczyn technicznych rejestrowane w pliku dziennika i mogą być wykorzystywane i zapisywane w celu sporządzania analiz statystycznych tej strony internetowej/aplikacji. Dane użytkowe nie są łączone z innymi danymi osobowymi.

1.4 Dane rejestracji
Korzystanie z pełnego zakresu funkcji naszej strony internetowej/aplikacji wymaga rejestracji. Dane rejestracji są zapisywane na podstawie danych wprowadzonych przez użytkownika i stosowane konkretnie do celu, na który wyraził on zgodę (art. 6 I rozporządzenia o ochronie danych osobowych).

1.5 Czas trwania zapisu
Pozyskane dane osobowe po zakończeniu celu, w jakim zostały zgromadzone, pozostają zapisane wyłącznie przez okres, wynikający z przepisów ustawowych (w szczególności podatkowych).

2. Uprawnienia użytkownika

2.1 Udzielanie informacji
Użytkownik ma prawo żądać informacji na temat tego, czy jego dane osobowe są przetwarzane oraz, jeżeli taka sytuacja ma miejsce, które są to dane osobowe i jakiego rodzaju, a także na temat pozostałych informacji określonych w art. 15 rozporządzenia w sprawie ochrony danych osobowych.

2.2 Prawo do korekty
Użytkownik ma prawo do korekty nieprawidłowych danych osobowych należących do niego i zgodnie z art. 16 rozporządzenia w sprawie ochrony danych może zażądać uzupełnienia niekompletnych danych.

2.3 Prawo do usunięcia
Użytkownik ma prawo żądać niezwłocznego usunięcia swoich danych osobowych. Jesteśmy zobowiązani do ich niezwłocznego usunięcia, zwłaszcza gdy występują następujące przesłanki:

  • Dane osobowe nie są już wymagane do celów, dla których zostały zgromadzone lub były przetwarzane w innych sposób.
  • Użytkownik wycofał zgodę na przetwarzanie danych i nie występowała inna podstawa prawna przetwarzania.
  • Dane były przetwarzane niezgodnie z prawem.

Prawo do żądania usunięcia danych nie obowiązuje, jeżeli dane osobowe są niezbędne do dochodzenia, realizacji lub obrony naszych roszczeń prawnych.

2.4 Prawo do ograniczenia zakresu przetwarzania
Użytkownik ma prawo zażądać ograniczenia zakresu przetwarzania swoich danych osobowych w przypadku

  • zakwestionowania prawidłowości danych i wynikającej z tego konieczności ich sprawdzenia,
  • sprzecznego z prawem przetwarzania danych, przy jednoczesnym braku zgody na ich usunięcie, zastępując go na własne żądanie ograniczeniem zakresu wykorzystania,
  • gdy dane nie są już potrzebne, ale użytkownik wymaga ich do dochodzenia, realizacji lub obrony roszczeń prawnych,
  • wniesienia sprzeciwu przez użytkownika wobec przetwarzania danych przy jednoczesnym braku rozstrzygnięcia, czy nasze uprawnione uzasadnienie stoi ponad uzasadnieniem użytkownika.

2.5 Prawo do transmisji danych
Użytkownik ma prawo otrzymać swoje, uprzednio przekazane nam dane osobowe w uporządkowanym, konwencjonalnym i edytowalnym formacie oraz przekazać je bez przeszkód innemu podmiotowi odpowiedzialnemu, o ile przetwarzanie opiera się na uzgodnieniu lub umowie, a przetwarzanie z naszej strony następuje przy zastosowaniu procedur zautomatyzowanych.

2.6 Prawo do odwołania
Jeżeli przetwarzanie danych osobowych wynika z udzielonej zgody, użytkownik ma prawo do wycofania jej w dowolnej chwili.

2.7 Informacje ogólne i prawo do składania zażaleń
Korzystanie z przysługujących użytkownikowi uprawnień jest z zasady bezpłatne. W razie zażaleń użytkownik ma prawo zwrócić się bezpośrednio do urzędu stanowiącego podmiot nadzorczy, czyli krajowego pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych.

3. Bezpieczeństwo danych

3.1 Bezpieczeństwo danych
Wszelkie dane na naszej stronie internetowej/w aplikacji są zabezpieczane przy zastosowaniu środków technicznych i organizacyjnych przed utratą, zniszczeniem, dostępem, modyfikacją i przetwarzaniem. Niemniej jednak nie ponosimy odpowiedzialności za zniszczenie lub uszkodzenie danych.

3.2 Sesje i pliki cookies
Do obsługi obecności w Internecie możemy stosować pliki cookies lub sesje po stronie serwera, w których mogą być zapisywane dane. Pliki cookies służą np. do indywidualnego powitania z podaniem imienia/nazwiska. Cookies to pliki zapisywane przez stronę internetową na przeglądarce użytkownika, umożliwiające automatyczne wykrycie danego komputera przy kolejnych odwiedzinach strony i dostosowujące możliwości wykorzystania strony do preferencji użytkownika. Niektóre ze stosowanych cookies zostają usunięte po zakończeniu sesji przeglądarki. Są to tak zwane cookies sesji. Inne pliki cookies pozostają na urządzeniu końcowym i umożliwiają ponowne rozpoznanie przeglądarki przy kolejnej wizycie na naszej stronie internetowej (trwałe cookies). Użytkownik może dokonać w przeglądarce ustawień, dzięki którym będzie informowany o zapisie cookies i może zadecydować o ich akceptacji lub wykluczyć ich akceptację w określonych przypadkach bądź całkowicie. Należy uwzględnić, że dezaktywacja cookies może ew. uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcji strony internetowej. Zapewniamy, że z sesji bądź przez pliki cookies nie mogą być przejmowane żadne dane osobowe, a ich stosowanie ogranicza się wyłączenie do wymogów danej strony internetowej. Tym samym stwierdza się brak istotnych, przeciwstawnych interesów po stronie użytkownika (art. 6 I f rozporządzenia w sprawie ochrony danych).

4. Biuletyn

Po zarejestrowaniu się do naszego newslettera stosujemy wymagane w tym przypadku lub osobno przekazane przez użytkownika dane w celu regularnego przesyłania naszych biuletynów drogą elektroniczną. Rezygnacja z biuletynu jest możliwa w każdej chwili, a informację o tym należy przekazać, przesyłając wiadomość na adres podany w stopce lub klikając odpowiedni link w biuletynie.

5. Usługi operatorów zewnętrznych

5.1 Google Analytics
Ta strona internetowa/aplikacja korzysta z Google Analytics, usługi analizującej sieć firmy Google, zarządzanej przez Google Inc.,1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”) oraz gromadzi i zapisuje dane, na podstawie których przy zastosowaniu pseudonimów tworzy profile użytkowe. Utworzone w ten sposób profile użytkowe służą do analizy zachowań użytkowników w celu optymalizacji i dostosowania oferty danej strony internetowej/aplikacji do preferencji użytkownika. Google Analytics stosuje tzw. pliki „cookies”, małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze/telefonie i umożliwiające analizę sposobu korzystania ze strony internetowej/aplikacji. Informacje utworzone przez cookies na temat korzystania ze strony internetowej/aplikacji są z reguły przesyłane na serwer Google w USA i tam zapisywane. W razie aktywacji opcji anonimizacji IP na tej stronie internetowej/w aplikacji, adres IP na obszarze państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach sygnatariuszach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym jest uprzednio skracany. Tylko w wyjątkowych przypadkach na serwer Google przesyłany jest pełny adres IP i zostaje skrócony na miejscu. Na wniosek operatora tej strony internetowej/aplikacji firma Google wykorzystuje te informacje do oceny sposobu użytkowania strony internetowej/aplikacji, sporządzania raportów o aktywności na stronie/w aplikacji oraz świadczenia dodatkowych usług powiązanych z użytkowaniem strony/aplikacji i Internetu względem operatora strony internetowej/aplikacji. Adres IP przekazywany w ramach Google Analytics przez przeglądarkę/telefon komórkowy nie jest łączony z innymi danymi Google. Także profile użytkowe prowadzone pod pseudonimem nie są bez wyraźnej i oddzielnej zgody użytkownika zestawiane z jego danymi osobowymi. Użytkownik może uniemożliwić zapis plików cookies, dokonując odpowiedniego ustawienia w oprogramowaniu przeglądarki; zwracamy jednak uwagę, że może to spowodować brak możliwości korzystania z pełnego zakresu wszystkich funkcji tej strony/aplikacji. Użytkownik może ponadto uniemożliwić rejestrację danych wygenerowanych przez cookie, dotyczących korzystania ze strony internetowej/aplikacji (łącznie z adresem IP) w Google oraz przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę przeglądarki dostępną pod poniższym linkiem (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de). Informacje dotyczące ochrony danych przez Google są dostępne na stronie http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/. Dokładne informacje dotyczące warunków użytkowania i ochrony danych znajdują się na stronie http://www.google.com/analytics/terms/de.html lub http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html. Zwracamy jednocześnie uwagę, że na tej stronie internetowej Google Analytics zostało rozszerzone o „anonymizeIp”, aby zapewnić anonimową rejestrację adresów IP (tzw. maskowanie IP).

5.2 Połączenia z mediami społecznościowymi i opcje udostępnień
Wśród oferentów, do których można dotrzeć za pośrednictwem linków ze strony internetowej/aplikacji posiadamy własne strony w mediach społecznościowych. Link przekierowuje do określonych stron internetowych operatorów zewnętrznych (np. Facebook, Twitter, Google+), na których możemy przekazywać nasze treści. Otwarcie naszej strony internetowej/aplikacji nie skutkuje transmisją danych. Po otwarciu strony operatora zewnętrznego użytkownik znajduje się w jego obszarze odpowiedzialności, obowiązuje wtedy zatem jego deklaracja o ochronie danych lub deklaracje dotyczące wykorzystania danych. Nie mamy na to wpływu, jednak w celu uniknięcia zbędnego przekazywania danych zalecamy przed skorzystaniem z danego linku wylogowanie się ze strony operatora zewnętrznego, aby już samo zastosowanie linku nie mogło ew. posłużyć do tworzenia profili użytkowych przez operatora zewnętrznego. Aby chronić dane użytkowników, świadomie zastosowaliśmy tylko linki, rezygnując z dodatkowych wtyczek operatorów zewnętrznych.

5.3 Korzystanie z kanału YouTube
Niniejsza strona internetowa/aplikacja oraz zintegrowane oferty zawierają tak zwane wstawki filmów ze strony YouTube. Umożliwiają one połączenie z kanałem YouTube i zapisanymi tam filmami. YouTube jest zarządzany przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”). Informacje o celu i zakresie gromadzenia danych przez Google oraz uprawnień i możliwości ustawień w celu ochrony klientów YouTube znajdują się we wskazówkach dotyczących ochrony danych przez YouTube. Znajdują się one na stronie: http://www.youtube.com/t/privacy/.

5.4 Korzystanie z Onfido

Ponadto korzystamy z usług naszego partnera Onfido (zarządzanego przez Onfido, 40 Long Acre, London WC2E 9LG, Wielka Brytania), aby udostępniać użytkownikom możliwość identyfikacji przy składaniu zeznań podatkowych. W przypadku wyboru tej metody płatności użytkownik zostaje przekierowany do strony internetowej Onfido i zapisuje tam dane wymagane do identyfikacji. Po pomyślnej identyfikacji następuje powrót do naszej strony, skąd można przesłać deklarację.

Deklaracja o ochronie danych firmy Onfido jest dostępna pod poniższym linkiem: https://onfido.com/privacy/
Warunki użytkowania strony Onfido znajdują się tu: https://onfido.com/termsofuse/

6. Kontakt

Aby uzyskać informacje na temat ochrony danych, prosimy o kontakt, korzystając z poniższych danych. Podmiot odpowiedzialny w rozumieniu rozporządzenia w sprawie ochrony danych osobowych:

taxando GmbH
Almstadtstraße 8
10119 Berlin

reprezentowana przez członków Zarządu:
Pana Macieja Tadeusza Szewczyka
Pana Macieja Wawrzyniaka

e-mail: office@taxando.de
telefon: +49 30 55169894

Back to top