Polityka prywatności

1.Ogólne

1.1 Czym są dane osobowe
Dane osobowe to informacje, które ujawniają lub mogą ujawnić tożsamość użytkownika. Przestrzegamy zasady unikania danych. W miarę możliwości zrezygnowano z gromadzenia danych osobowych.

1.2 Postępowanie z danymi osobowymi
Dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu zawarcia umowy, uporządkowania treści, wykonania lub przetwarzania stosunku umownego (art. 6 lit. b RODO). Ponadto dane osobowe będą przetwarzane tylko wtedy, gdy otrzymamy na to Twoją zgodę (art. 6 I RODO). Zasadniczo nie są przekazywane stronom trzecim. Dane będą przekazywane wyłącznie firmie kurierskiej, której zlecono dostawę w celu realizacji umowy, o ile jest to konieczne do dostarczenia zamówionego towaru. W celu przetwarzania płatności wymagane do tego dane dotyczące płatności są przekazywane do instytucji kredytowej, której zlecono płatność oraz, w stosownych przypadkach, do zleconego i wybranego dostawcy usług płatniczych (korzystamy z usług zewnętrznego dostawcy Przelewy24 obsługiwanego przez DialCom24 Sp. z o.o. 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15). Twoje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na terenie UE, chyba że poniżej określono inaczej.

1.3 Dane użytkowania
Podczas odwiedzania strony internetowej / aplikacji zbierane są ogólne informacje techniczne. Należy do nich używany adres IP, godzina, czas trwania wizyty, typ przeglądarki i ewentualnie strona, z której pochodzi. Dane te są ze względów technicznych rejestrowane w pliku Logfile i mogą być wykorzystywane i zapisywane w celu analizy statystycznej niniejszej strony internetowej/aplikacji. Nie ma powiązania między tymi danymi a innymi danymi osobowymi.

1.4 Dane rejestracyjne
Do pełnego korzystania z funkcji naszej strony internetowej/aplikacji wymagana jest rejestracja. Dane rejestracyjne są gromadzone za pośrednictwem odpowiednich wpisów i wykorzystywane w określonym celu zgodnie z Twoją zgodą (art. 6 I RODO).

1.5 Czas przechowywania
Po zakończonych czynnościach, dla którego zebrano dane, przechowujemy Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak wymagają tego przepisy prawa (w szczególności prawo podatkowe).

2.Twoje prawa

2.1 Informacja
Możesz zażądać od nas informacji, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeśli tak, masz prawo do informacji o tych danych osobowych oraz do informacji określonych w art. 15 RODO.

2.2 Prawo do sprostowania
Masz prawo do sprostowania nieprawidłowych danych osobowych dotyczących Ciebie i zgodnie z art. 16 RODO możesz żądać uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.

2.3 Prawo do usunięcia danych
Masz prawo żądać, abyśmy niezwłocznie usunęli Twoje dane osobowe. Jesteśmy zobowiązani do ich niezwłocznego usunięcia, w szczególności gdy zachodzi jedna z poniższych przyczyn:
Twoje dane osobowe nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane.
Cofasz zgodę, na której opierało się przetwarzanie Twoich danych i nie ma innej podstawy prawnej do ich przetwarzania.
Twoje dane były przetwarzane niezgodnie z prawem.
Prawo do usunięcia nie dotyczy, jeśli Twoje dane osobowe są wymagane do dochodzenia, wykonywania lub obrony naszych roszczeń prawnych.

2.4 Prawo do ograniczenia przetwarzania
Masz prawo żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych, jeżeli:
kwestionujesz prawidłowość danych, a my dlatego sprawdzamy ich prawidłowość,
przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Ty odrzucasz usunięcie i zamiast tego żądasz ograniczenia ich użytkowania
dane nie są nam już potrzebne, ale są one potrzebne Tobie do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych,
wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych i nie zostało jeszcze ustalone, czy nasze uzasadnione powody do ich przetwarzania przeważają nad Twoimi powodami.

2.5 Prawo do przenoszenia danych
Masz prawo otrzymać dane osobowe dotyczące Ciebie, które nam dostarczyłeś, w ustrukturyzowanym, powszechnym i możliwym do odczytu maszynowego formacie oraz masz prawo przekazać te dane innemu administratorowi bez utrudnień z naszej strony, pod warunkiem, że przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub umowy i odbywa się u nas z wykorzystaniem zautomatyzowanych procedur przetwarzania.

2.6 Prawo cofnięcia zgody
Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.

2.7 Sprawy ogólne oraz skargi
Skorzystanie z powyższych praw jest zasadniczo bezpłatne. W przypadku jakichkolwiek skarg masz prawo skontaktować się z odpowiedzialnym za nas organem nadzorczym, z państwowym inspektorem ochrony danych.

3.Bezpieczeństwo danych

3.1 Bezpieczeństwo danych
Wszystkie dane na naszej stronie internetowej/aplikacji są zabezpieczone przed utratą, zniszczeniem, dostępem, modyfikacją i rozpowszechnianiem za pomocą środków technicznych oraz organizacyjnych. Nie ponosimy jednak żadnej odpowiedzialności za zniszczenie lub uszkodzenie danych.

3.2 Sesje i pliki cookie (ciasteczka)
Do obsługi strony wykorzystujemy pliki cookies lub sesje po stronie serwera, w których mogą być przechowywane dane. Zapewniamy, że żadne dane osobowe z sesji lub za pośrednictwem plików cookie nie zostaną przejęte bez Twojej wyraźnej zgody i że ciasteczka są używane tylko wtedy, gdy jest to technicznie konieczne dla witryny, a zatem jeżeli zostanie oszacowane, że nie ma nadrzędnych interesów z Twojej strony (art. 6 I ust. 1 f RODO) lub wyrażono na to zgodę.
Za Twoją wyraźną zgodą używamy plików cookie do personalizacji treści i reklam, aby móc oferować funkcje mediów społecznościowych oraz analizować dostęp do naszej strony internetowej. Za Twoją zgodą możemy przekazywać informacje o Twoim korzystaniu z naszej strony internetowej naszym partnerom ds. mediów społecznościowych, reklam i analiz. Nasi partnerzy mogą połączyć te informacje z innymi danymi, które już posiadają na Twój temat.
Poniżej znajdziesz domenę, nazwę i czas trwania ciasteczek:

Własne pliki cookie witryny
Domena Nazwa Czas trwania

.taxando.de _gat_UA-118003116-1 1 minuta
.taxando.de _gid 24 godziny
.taxando.de _ga 2 lata
.taxando.de _gcl_au 3 miesiące
taxando.de PHPSESSID Do końca sesji

Pliki cookie stron trzecich
Domena Nazwa Czas trwania

.doubleclick.net IDE 13 miesięcy
.youtube.com PREF 8 miesięcy
.youtube.com YSC Do końca sesji
.youtube.com GPS 30 minut
.youtube.com VISITOR_INFO1_LIVE 6 miesięcy

4.Newsletter

Jeśli zarejestrujesz się w celu otrzymywania naszego newslettera, wykorzystamy wymagane do tego dane lub podane przez Ciebie osobno, aby regularnie wysyłać Ci nasz newsletter emailem. W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera i możesz albo wysłać do nas wiadomość, korzystając z opcji kontaktu podanych w Kontaktach lub linku w newsletterze. Dla naszego newslettera korzystamy z usług dostawcy MailChimp (patrz 5.5).

5.Obecność na platformach społecznościowych
Do prezentacji i komunikacji naszego przedsiębiorstwa korzystamy z następujących platform mediów społecznościowych (wyraźne odniesienie do oświadczeń o ochronie danych i opcji rezygnacji, do których linki znajdują się poniżej).

Facebook (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia)
Polityka prywatności: https://www.facebook.com/about/privacy/
Opt-Out: https://www.facebook.com/settings?tab=ads alternativ http://www.youronlinechoices.com

Powyższe platformy mediów społecznościowych mogą przetwarzać dane osobowe poza UE, odsyłamy dlatego do powyższych polityk prywatności tych platform mediów społecznościowych.
Odpowiednie platformy mediów społecznościowych mogą, w razie potrzeby, tworzyć profile użytkowników w oparciu o Twoje zachowania związane z użytkowaniem oraz wynikających z nich zainteresowań oraz działań z Twojej strony, a także zapisywać pliki cookie na Twoim komputerze, na którym zapisane jest Twoje zachowanie. Jeśli masz konto na odpowiedniej platformie mediów społecznościowych i jesteś zalogowany, Twoje zachowanie podczas użytkowania może zostać zapisane niezależnie od urządzenia. Twój profil użytkowania może być wykorzystany na przykład do umieszczania reklam, które prawdopodobnie odpowiadają Twoim zainteresowaniom.

Przetwarzamy dane osobowe wyłącznie w celu komunikowania się z Tobą za pośrednictwem wybranej przez Ciebie platformy mediów społecznościowych oraz w celu optymalizacji naszej obecności w Internecie i zwracamy na to uwagę, żeby nie miało to wpływu na żadne interesy z Twojej strony, które przeważają nad uzasadnionym interesem z naszej strony (art. 6 I ust. 1 f RODO). Jeżeli wyrazili Państwo już skuteczną zgodę u odpowiedniego operatora platformy mediów społecznościowych na odpowiednie przetwarzanie danych, Państwa dane osobowe będą również przetwarzane na podstawie tej zgody (art. 6 I ust. 1 a RODO).

6.Usługi stron trzecich

6.1 Google Analytics
Niniejsza strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy internetowej firmy Google, obsługiwanej przez Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia („Google”) i gromadzi oraz przechowuje dane za pośrednictwem tej usługi analizy internetowej, na której za pomocą pseudonimów utworzone zostaną profile użytkowania. Utworzone w ten sposób profile użytkowania są wykorzystywane do oceny zachowania odwiedzających w celu projektowania i ulepszania ofert prezentowanych na niniejszej stronie zgodnie z wymaganiami. Google Analytics używa tak zwanych „ciasteczek”, małych plików tekstowych, które są przechowywane na Twoim komputerze i umożliwiają analizę korzystania z witryny. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania z niniejszej strony internetowej są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Jeśli anonimizacja IP została aktywowana na niniejszej stronie, Twój adres IP zostanie wcześniej skrócony przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach objętych Porozumieniem o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam skrócony. W imieniu operatora niniejszej witryny Google wykorzysta informacje do oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronie oraz świadczenia operatorowi witryny innych usług związanych z aktywnością na stronie i korzystaniem z Internetu. Adres IP przesłany przez Twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi Google. Profile użytkowania zarządzane pod pseudonimem nie są również łączone z danymi osobowymi użytkownika bez wyraźnej i oddzielnie wyrażonej zgody użytkownika. Zatem oszacowanie pokazuje, że nie ma z Twojej strony nadrzędnych interesów (art. 6 I ust. 1 f RODO). Możesz zapobiec przechowywaniu plików cookie, odpowiednio ustawiając oprogramowanie przeglądarki; zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku może nie być możliwe pełne korzystanie ze wszystkich funkcji niniejszej strony internetowej. Możesz również uniemożliwić Google zbieranie danych generowanych przez pliki cookies i związanych z korzystaniem z witryny (w tym adresu IP) oraz przetwarzanie tych danych przez Google, klikając poniższy link (http: // tools.google.com /dlpage/gaoptout?hl=de) i pobierając oraz instalując dostępną wtyczkę do przeglądarki.
Możesz również uniemożliwić Google Analytics zbieranie danych, klikając następujący link. Zostanie ustawiony Opt-Out-Cookie, który uniemożliwi zbieranie danych podczas przyszłych wizyt na niniejszej stronie: Dezaktywuj Google Analytics. Informacje o polityce prywatności Google można wyświetlić pod adresem http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/. Więcej informacji na temat warunków użytkowania i polityki prywatności można znaleźć pod adresem http://www.google.com/analytics/terms/de.html lub http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html. Zwracamy uwagę, że usługa Google Analytics została rozszerzona o kod „anonymizeIp” na niniejszej stronie internetowej, aby zapewnić anonimowe zbieranie adresów IP (tzw. maskowanie IP).

6.1.1 Google Firebase
Korzystamy również z usługi Google Firebase do analizy i kategoryzacji grup użytkowników oraz wyświetlania powiadomień push. Politykę prywatności Google można wyświetlić tutaj https://firebase.google.com/terms/

6.2 Linki do mediów społecznościowych i udostępnianie w mediach społecznościowych
Posiadamy własne strony mediów społecznościowych za pośrednictwem dostawców zewnętrznych, do których można dotrzeć za pośrednictwem linków z niniejszej witryny/aplikacji. Korzystanie z linków przeniesie do odpowiednich stron internetowych dostawców zewnętrznych (np. Facebook, Twitter, Google+), a także będzie można udostępniać nasze treści. Podczas odwiedzania naszej strony internetowej/aplikacji nie następuje transfer danych. Gdy tylko uzyskasz dostęp do strony internetowej dostawcy zewnętrznego, znajdujesz się w obszarze odpowiedzialności danego dostawcy zewnętrznego, tak że obowiązuje wtedy jego polityka prywatności lub deklaracja dotycząca wykorzystania danych. Nie mamy na to żadnego wpływu, ale zalecamy wylogowanie się u odpowiedniego dostawcy zewnętrznego przed skorzystaniem z odpowiedniego linku, aby uniknąć niepotrzebnego przesyłania danych, aby profile użytkowania nie mogły zostać utworzone przez zewnętrznego dostawcę tylko za pomocą linku. Celowo korzystaliśmy wyłącznie z linków i zrezygnowaliśmy z dalszych wtyczek stron trzecich, aby chronić Twoje dane.

6.3 Korzystanie z YouTube
Ta strona internetowa i zintegrowane oferty zawierają tak zwane osadzanie filmów na YouTube. Umożliwiają one połączenie z YouTube i przechowywanymi tam filmami. YouTube to oferta firmy Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia („Google”). Nie ma to wpływu na interesy użytkowników, które przeważają nad techniczną koniecznością integracji filmów (art. 6 I ust. 1 f RODO). Cel i zakres gromadzenia i wykorzystywania danych przez Google, a także Twoje prawa i opcje ustawień ochrony jako klienta YouTube można znaleźć w polityce prywatności YouTube. Można ją znaleźć pod adresem: http://www.youtube.com/t/privacy/.

6.4 Korzystanie z Onfido
Korzystamy również z usług naszego partnera Onfido (obsługiwanego przez Onfido, 40 Long Acre, Londyn WC2E 9LG, Wielka Brytania), aby zapewnić Ci opcję identyfikacji dla Twojego zeznania podatkowego. Jeśli wybierzesz ten sposób dostawy, zostaniesz przekierowany na stronę Onfido i będziesz musiał podać dane potrzebne do identyfikacji. Po udanej identyfikacji zostaniesz przekierowany z powrotem na naszą stronę internetową i będziesz mógł wysłać swoją deklarację.

Tutaj możesz uzyskać dostęp do polityki prywatności Onfido: https://onfido.com/privacy/
Warunki użytkowania Onfido można znaleźć tutaj: https://onfido.com/termsofuse/

6.5 Korzystanie z MailChimp
Nasza komunikacja e-mail jest przetwarzana przy użyciu „MailChimp”, platformy amerykańskiego dostawcy Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE # 5000, Atlanta, GA 30308, USA. Twój adres e-mail oraz inne dane opisane we wskazówkach będą przechowywane na serwerach MailChimp w USA. MailChimp wykorzystuje te informacje do wysyłania i oceny wiadomości e-mail w naszym imieniu. Ponadto, zgodnie z własnymi informacjami, MailChimp może wykorzystywać te dane do optymalizacji lub ulepszania własnych usług, np. do technicznej optymalizacji wysyłki i prezentacji newslettera lub do celów ekonomicznych w celu ustalenia, z jakich krajów pochodzą odbiorcy. MailChimp nie wykorzystuje danych naszych odbiorców poczty do zapisywania ich lub przekazywania osobom trzecim. MailChimp jest certyfikowany zgodnie z amerykańsko-unijną umową o ochronie danych „Privacy Shield” i zobowiązuje się do przestrzegania unijnych przepisów o ochronie danych. Zawarliśmy również „Umowę o przetwarzanie danych” z MailChimp. Jest to umowa, w której MailChimp zobowiązuje się chronić dane naszych użytkowników, przetwarzać je w naszym imieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych, a w szczególności nie przekazywać ich osobom trzecim. Zatem oszacowanie pokazuje, że nie ma z Twojej strony nadrzędnych interesów (art. 6 I S. 1 f RODO).  Z polityką prywatności MailChimp można zapoznać się na stronie https://mailchimp.com/legal/privacy/.

6.6 Google Web Fonts
Używamy tzw. czcionek internetowych firmy Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia („Google”), aby móc wyświetlać jednolitą czcionkę na naszej stronie internetowej. Gdy odwiedzasz jedną z naszych stron, są one automatycznie zapisywane w pamięci podręcznej Twojej przeglądarki, aby umożliwić pożądane ich wyświetlanie. Jeśli Twoja przeglądarka nie obsługuje używanych czcionek internetowych, może zostać użyta standardowa czcionka z Twojego komputera. Nie ma to wpływu na interesy użytkowników, które przeważają nad tą techniczną koniecznością (art. 6 I ust. 1 f RODO). Politykę prywatności Google można zobaczyć tutaj: https://www.google.com/policies/privacy/ Więcej informacji na temat czcionek internetowych Google można znaleźć pod adresem https://developers.google.com/fonts/faq https://developers.google.com/fonts/faq

6.7 Korzystanie z Graph API od Facebooka
Niniejsza strona korzysta z Graph API firmy Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland. Proszę uzupełnić, jak będziecie to wykorzystywać. W tym celu przesyłany jest Username, link z Access Token oraz Page ID Attribut. Żadne dane osobowe, takie jak adres IP lub podobne, nie są przesyłane do Facebooka.
Wykorzystanie kanału Facebooka za pomocą Graph API ma na celu aktualizację naszej aplikacji. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 pkt 1 lit. f RODO.

6.8 Hotjar
Na naszej stronie internetowej korzystamy z Hotjar, oprogramowania analitycznego firmy Hotjar Ltd. („Hotjar”) (http://www.hotjar.com, Level 2, St Julian’s Business Center, 3, Elia Zammit Street, St Julian’s STJ 1000, Malta, Europa). Dzięki Hotjar mamy możliwość mierzenia i oceny kliknięć, ruchów myszki itp. na naszej stronie internetowej. Informacje generowane przez „Tracing Code – kod śledzenia” i „ciasteczka” o Twojej wizycie na naszej stronie są przesyłane na serwer Hotjar w Irlandii i tam przechowywane. Pliki cookie Hotjar mogą zachować ważność do 365 dni. Zbierane są następujące informacje:

Dane specyficzne dla urządzenia końcowego
W związku z Twoim urządzeniem i Twoją przeglądarką zbierane są następujące informacje:
adres IP urządzenia końcowego (jest zbierany i przechowywany anonimowo);
Rozdzielczość ekranu / wyświetlacza urządzenia końcowego;
Rodzaj urządzenia końcowego (indywidualne cechy identyfikacji urządzenia końcowego), system operacyjny i rodzaj przeglądarki;
położenie geograficzne (tylko kraj);
preferowany język wyświetlania witryny opartej na Hotjar.

interakcje użytkownika
Zdarzenia myszki (ruchy, pozycja i kliknięcia);

dane protokołów
Serwery Hotjar automatycznie rejestrują losowe próbki informacji zebranych przez naszą witrynę internetową i witrynę Hotjar. Między innymi rejestrowane są następujące dane:
domena odsyłająca;
odwiedzane strony;
położenie geograficzne (tylko kraj);
preferowany język wyświetlania strony internetowej;
data oraz godzina wejścia na strony serwisu.

Hotjar wykorzystuje te informacje do oceny korzystania z naszej strony internetowej, tworzenia raportów dotyczących użytkowania i innych usług związanych z użytkowaniem strony oraz analizą internetową strony. Hotjar korzysta również z usług stron trzecich, takich jak Google Analytics i Optimizely. Mogą one zapisywać informacje, które Twoja przeglądarka wysyła podczas odwiedzania witryny (np. pliki cookie lub żądania IP). Więcej informacji znajdziesz w polityce prywatności tych usług. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Twojej zgody (art. 6 pkt 1 lit. a RODO). W każdej chwili możesz odwołać zgodę. Cofnięcie nie ma wpływu na legalność operacji przetwarzania danych, które już miały miejsce. Jeśli nie chcesz zapisywania, możesz je dezaktywować, ustawiając nagłówek DoNotTrack w przeglądarce. Możesz również uniemożliwić Hotjar zbieranie danych, klikając poniższy link i postępując zgodnie z zamieszonymi tam instrukcjami: https://www.hotjar.com/opt-out. Politykę prywatności Hotjar można zobaczyć na stronie https://www.hotjar.com/privacy

6.9 Korzystanie z pikseli Facebook Remarketing
Korzystamy z funkcji remarketingu „Custom Audiences”, obsługiwanej przez Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94304, USA („Facebook”). Organem odpowiedzialnym za przetwarzanie informacji gromadzonych przez Facebook jest Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia.
Funkcja umożliwia nam kierowanie reklam do odwiedzających niniejszą stronę internetową na Facebooku. W tym celu podczas odwiedzania stron na Facebooku umieszczane są spersonalizowane i oparte na zainteresowaniach reklamy na Facebooku. Funkcja ta jest możliwa na naszej stronie internetowej dzięki zaimplementowanemu na stronie pikseli remarketingowych Facebooka.
Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych przez piksel remarketingowy jest wyrażona przez Ciebie zgoda zgodnie z art. 6 I str. 1 a RODO. W każdej chwili możesz odwołać zgodę. Cofnięcie nie ma wpływu na legalność operacji przetwarzania danych, które już miały miejsce.
Gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, za pośrednictwem Pixel nawiązywane jest bezpośrednie połączenie z serwerem Facebooka, jeśli wyraziłeś zgodę na ustawienie piksela lub aktywowałeś wtyczkę. Informacje o tym, które z naszych stron internetowych odwiedził użytkownik, są przesyłane do serwera Facebooka. Facebook przypisuje te informacje do Twojego osobistego konta użytkownika Facebooka. Więcej informacji na temat gromadzenia i wykorzystywania danych przez Facebook, przysługujących Ci praw w tym zakresie oraz możliwości ochrony prywatności można znaleźć w polityce prywatności Facebooka pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy/.
Jeśli nie chcesz, aby Facebook przyporządkowywał zebrane informacje bezpośrednio do Twojego konta użytkownika Facebooka, możesz skorzystać z funkcji remarketingu „Custom Audiences” w ustawieniach konta pod adresem: https://www.facebook.com/login.php?next= https% 3A% 2F% 2Fwww.facebook.com% 2Fsettings% 2F% 3Ftab% 3Dads # _ = _
Aby to zrobić, musisz być zalogowany na Facebooku.

6.10 Stripe
Zleciliśmy obsługę naszego procesu płatności dostawcy usług płatniczych Stripe (Stripe Payments Europe Ltd., 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irlandia). W tym celu Stripe wykorzysta informacje przekazane nam podczas procesu składania zamówienia wraz z informacjami o zamówieniu (imię i nazwisko, adres, numer konta, kod banku, ewentualnie numer karty kredytowej, kwota faktury, waluta i numer transakcji) zgodnie z art. 6 pkt 1 lit. b RODO. Twoje dane będą przekazywane wyłącznie w celu przetwarzania płatności u dostawcy usług płatniczych Stripe Payments Europe Ltd. i tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne. Więcej informacji na temat polityki prywatności Stripe można znaleźć pod adresem URL https://stripe.com/de/privacy#translation.

6.11 PayPal
Istnieje również możliwość skorzystania z usługi płatności online PayPal firmy PayPal (Europe) S.à.rl & Cie. SCA, 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luksemburg.

Następujące dane są regularnie przesyłane do PayPal w celu przetwarzania płatności:

– Twój adres email
– Twój adres
– Szczegóły Twojego zamówienia
– Twój adres IP

Podstawą prawną jest art. 6 (1) 1 lit. b RODO. Informacje udostępniane PayPal nie są pod naszą kontrolą i podlegają polityce prywatności PayPal, którą można zobaczyć tutaj: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full/.

6.12 Sofortüberweisung (Natychmiastowy przelew bankowy)
Możesz również zapłacić za pomocą „Sofortüberweisung – natychmiastowego przelewu bankowego”. Dostawcą tej usługi płatniczej jest Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 Monachium („Sofort GmbH”), która jest częścią Grupy Klarna (Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Sztokholm, Szwecja)
Za pomocą procedury „Sofortüberweisung” otrzymujemy potwierdzenie płatności w czasie rzeczywistym od Sofort GmbH i możemy natychmiast rozpocząć wypełnianie naszych zobowiązań.
Jeśli zdecydowaliśmy się na metodę płatności „Sofortüberweisung”, wyślij kod PIN i ważny TAN do Sofort GmbH, które można wykorzystać do zalogowania się na swoje konto bankowości internetowej. Sofort GmbH automatycznie sprawdza stan konta po zalogowaniu i wykonuje przelew do nas za pomocą przesłanego TAN. Następnie natychmiast wysyła nam potwierdzenie transakcji. Po zalogowaniu automatycznie sprawdzany jest Twój stan konta, linia kredytowa kredytu w rachunku bieżącym oraz istnienie innych kont oraz ich stan.
Oprócz kodu PIN i TAN wprowadzone dane dotyczące płatności i dane osobowe są również przesyłane do Sofort GmbH. Twoje dane osobowe to imię i nazwisko, adres, numer(y) telefonu, adres e-mail, adres IP oraz wszelkie inne dane wymagane do przetwarzania płatności.
Przekazywanie danych do Sofort GmbH odbywa się na podstawie art. 6 pkt 1 lit. a RODO (zgoda) i art. 6 pkt 1 lit. b RODO (przetwarzanie w celu realizacji umowy). W każdej chwili masz możliwość cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. Odwołanie nie wpływa na skuteczność operacji przetwarzania danych w przeszłości.

Więcej informacji na temat płatności za pośrednictwem Sofortüberweisung można znaleźć tutaj: https://www.klarna.com/sofort/

Politykę prywatności Sofort GmbH można zobaczyć tutaj: https://www.sofort.de/datenschutz.html

6.13 Przelewy24
Możesz również skorzystać z serwisu płatności internetowych Przelewy24, obsługiwanego przez PayPro SA ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, Polska.

Następujące dane są regularnie przesyłane do PayPro w celu przetwarzania płatności:

– Twój adres email
– Twój adres
– Szczegóły Twojego zamówienia
– Twój adres IP
– Liczba Twoich rachunków płatniczych
– Numer Twojej karty płatniczej
– Twój numer telefonu
– Data Twoich urodzin, jeśli nie masz numeru PESEL
– Twoje obywatelstwo

Podstawą prawną jest art. 6 (1) 1 lit. b RODO. Informacje udostępniane PayPro nie są pod naszą kontrolą i podlegają polityce prywatności PayPro, którą możesz zobaczyć tutaj: https://www.przelewy24.pl/obowiazekinformacyjny (język polski)
https://www.przelewy24.pl/eng/information-obligation-gdpr-payer (język angielski)

7.Kontakt

Aby skontaktować się z nami w sprawie ochrony danych, prosimy o kontakt, korzystając z poniższych opcji kontaktu. Administrator zgodnie z RODO:

taxando GmbH
Almstadtstraße 8
10119 Berlin

reprezentowani przez swoich dyrektorów:
Pan Maciej Tadeusz Szewczyk
Pan Maciej Wawrzyniak

E-mail: [email protected]
Telefon: +49 30 55169894