Dopłata solidarnościowa a zwrot podatku 2023

Dopłata solidarnościowa a zwrot podatku 2022

Wszyscy niemieccy podatnicy oprócz corocznego rozliczania podatku dochodowego zobowiązani byli także płacić tak zwany dodatek solidarnościowy. Czym on jest, czy nadal obowiązuje w Niemczech i jak w prosty sposób można go wyliczyć? Na te pytania odpowiemy w dzisiejszym artykule.

Dopłata solidarnościowa – co to jest?

Dodatek solidarnościowy (w skrócie Soli) to podatek pobierany od dochodu oraz podatku dochodowego osób prawnych pracujących w Niemczech. Został wprowadzony po to, aby wyrównać warunki życia na Wschodzie i Zachodzie oraz sfinansować odpowiednie działania w tym zakresie. Od 1991 roku każda osoba pracująca na terenie państwa niemieckiego co miesiąc miała potrącane z pensji 5,5% podatku od wynagrodzenia (stan na 2020 rok). Od 2021 roku jednak nastąpiło całkowite zniesienie dodatku solidarnościowego dla niemal 90% niemieckich podatników. Stało się to w 2017 roku po wyborach do Bundestagu. Ustalono wówczas, że osoby o niższych i średnich dochodach zostaną odciążone od obowiązkowego płacenia składki solidarnościowej.

Aplikacja do rozliczania podatku w Niemczech

Zwrot podatku solidarnościowego – kto musi płacić?

Od 2021 roku dodatek solidarnościowy musi opłacać każdy podatnik, który przekroczy ustalony próg zwolnienia z opłat – wcześniej dotyczył on wszystkich podatników. Oprócz tego z opłacania Soli nie są zwolnione zyski kapitałowe przekraczające kwotę ryczałtu dla oszczędzającego, która wynosi 801 euro. Nie ma znaczenia, czy pracodawca płaci zryczałtowany podatek od wynagrodzeń — dodatek solidarnościowy wynoszący 5,5% musi zostać opłacony.

Brak dopłaty solidarnościowej – dla kogo?

Przed zmianami dodatku solidarnościowego nie musiały opłacać osoby zarabiające niskie kwoty, to jest ich roczny podatek dochodowy nie przekraczał 972 euro. Obecnie, aby odciążyć osoby o niskich i średnich dochodach z płacenia dodatku solidarnościowego, rząd w Niemczech od 2021 roku podniósł progi zwolnienia od podatku. W 2023 roku nastąpiła kolejna zmiana i obecnie nie zapłacimy podatku solidarnościowego, jeżeli nasze dochody nie przekraczają

  • 17 543 euro przy rozliczeniu pojedynczym,
  • 35 086 euro przy rozliczeniu wspólnym.

Już w tym momencie ogłoszone zostało podniesienie tego progu w przyszłości – od 2024 roku ma wynieść już 18 130 euro.

Zmiany w kwotach związanych z rozliczeniem podatku dochodowego i opłacaniem dodatku solidarnościowego to jednak niejedyna nowość. Wprowadzono bowiem tak zwaną strefę łagodzącą. Ma ona zapobiec sytuacji, w której pracownik musiałby zapłacić pełną kwotę dodatku solidarnościowego w przypadku gdy jego dochód przekroczyłby ustalony próg zwolnienia z opłaty o kilka euro.

Dopłata solidarnościowa ze zwrotu podatku – co w przypadku przedsiębiorców?

Spółki osobowe oraz osoby prowadzące jednoosobowe działalności gospodarcze mające dochody wyłącznie z działalności i zyski podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym również skorzystać mogą z możliwości niepłacenia dodatku solidarnościowego. W przypadku dochodów z zysku, które są niższe niż limit zwolnienia, Soli będzie zniesione całkowicie. Jeżeli weźmiemy z kolei pod uwagę strefę łagodzącą, to zniesienie będzie tylko częściowe.

Zwrot podatku z dopłaty solidarnościowej – jak obliczyć?

Aby policzyć, ile będziesz musiał zapłacić dodatku solidarnościowego za wybrany rok podatkowy, warto skorzystać z gotowych narzędzi ułatwiających takie rachunki. Jednym z nich jest aplikacja do obliczania podatku Taxando, która szybko, łatwo i całkowicie bezpieczny sposób zsumuje wszystkie działania związane z opłatą podatkową. Przekonaj się, o ile wygodniej będzie Ci się obliczało zwrot z podatku z Niemiec dzięki naszemu darmowemu kalkulatorowi.