Impressum

taxando GmbH
Almstadtstraße 8
10119 Berlin

Spółka reprezentowana przez:
Macieja Tadeusza Szewczyka
Macieja Wawrzyniaka

Telefon: +49 30 55169894 (nie świadczymy telefonicznej pomocy technicznej)
E-mail: office@taxando.de
Pomoc techniczna: support@taxando.de

Odpowiedzialność za treść redakcyjną zgodnie z umową państwową w sprawie stacji telewizyjnych (RStV)
Maciej Tadeusz Szewczyk

Numer VAT zgodnie z § 27 a ustawy o podatku obrotowym
DE313306417

Wpis do rejestru handlowego
Amtsgericht Charlottenburg (Berlin), HRB 189179 B

Procedura rozwiązywania sporów konsumenckich
Komisja Europejska stworzyła platformę internetową do rozstrzygania online sporów dotyczących zobowiązań wynikających z umów zawieranych przez Internet (platforma ODR: On-line Dispute Resolution). Platforma ODR jest dostępna pod poniższym linkiem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Nie jesteśmy przygotowani ani zobowiązani do uczestniczenia w procesie rozstrzygania sporów przed konsumenckim biurem mediacyjnym.

Odpowiedzialność za linki odsyłające
Zewnętrzne linki na nasze stronie internetowej/w aplikacji prowadzą do treści zewnętrznych dostawców. Za treści te odpowiada wyłącznie ich dostawca. W przypadku ujawnionych naruszeń prawnych związanych z tymi treściami linki odsyłające do tych treści zostaną usunięte z naszej strony/aplikacji.

Prawa autorskie
Treści i dzieła stworzone przez nas i znajdujące się na naszej stronie internetowej/w naszej aplikacji podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu. Powielanie, zmienianie, rozpowszechnianie i każde inne wykorzystanie tych treści wykraczające poza granice prawa autorskiego wymaga pisemnej zgody autora. Jeżeli treści znajdujące się na naszej stronie internetowej/w aplikacji nie zostały stworzone przez nas, uwzględnione zostały prawa autorskie podmiotów trzecich. Treści należące do podmiotów trzecich zostały jako takie oznaczone. Jeżeli zauważą Państwo naruszenie przez nas praw autorskich, prosimy o informację na ten temat. W przypadku uzasadnionego naruszenia praw autorskich odpowiednie treści na naszej stronie/w aplikacji zostaną niezwłocznie usunięte.

Back to top